Đăng nhập

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

[ Cập nhật lúc: 09:27 18/04/2022 ]

14695572 Lượt xem

Đang tiến hành

4.0 (10 người đã đánh giá)

Nội dung

Bắc Huyền Tiên tôn Trần Phàm bởi vì tu hành quá nhanh độ kiếp thất bại, nhân duyên tế hội hạ, phát hiện mình trở lại địa cầu lúc còn nhỏ, pháp lực, thần thông, Nguyên Thần, đạo tâm thậm chí pháp bảo đạo khí thần binh tất cả đều biến mất. Trần Phàm hồi ức mình ở kiếp trước đủ loại ân oán tình cừu, quyết tâm muốn làm lại từ đầu...

Danh sách chương

chapter 764

81

chapter 763

25

chapter 762

20

chapter 761

18

chapter 760

20

chapter 759

19

chapter 758

20

chapter 757

22

chapter 756

22

chapter 755

16

chapter 754

15

chapter 753

15

chapter 752

16

chapter 751

17

chapter 750

22

chapter 749

20

chapter 748

21

Chapter 747

297

Chapter 746

81

Chapter 745

60

Chapter 744

62

Chapter 743

51

chapter 742

128

chapter 741

72

chapter 740

93

chapter 739

71

chapter 738

88

chapter 737

117

chapter 736

261

chapter 735

103

chapter 734

89

chapter 733

83

chapter 732

88

chapter 731

81

chapter 730

87

chapter 729

77

Chapter 728

567

Chapter 727

249

Chapter 726

222

Chapter 725

218

Chapter 724

181

Chapter 723

158

Chapter 722

242

Chapter 721

195

Chapter 720

231

Chapter 719

165

Chapter 718

220

Chapter 717

165

Chapter 716

249

Chapter 715

207

Chapter 714

178

Chapter 713

172

Chapter 712

372

Chapter 711

235

Chapter 710

239

Chapter 709

260

Chapter 708

222

Chapter 707

228

Chapter 706

248

Chapter 705

191

Chapter 704

269

Chapter 703

225

Chapter 702

262

Chapter 701

221

Chapter 700

241

Chapter 699

265

Chapter 698

285

Chapter 697

256

Chapter 696

255

Chapter 695

273

Chapter 694

228

Chapter 693

265

Chapter 692

0

Chapter 691

409

Chapter 690

302

Chapter 689

319

Chapter 688

255

Chapter 687

363

Chapter 686

324

Chapter 685

323

Chapter 684

319

Chapter 683

318

Chapter 682

349

Chapter 681

344

Chapter 680

336

Chapter 679

283

Chapter 678

350

Chapter 677

321

Chapter 676

303

Chapter 675

236

Chapter 674

245

Chapter 673

230

Chapter 672

226

Chapter 671

226

Chapter 670

1992

Chapter 669

1684

Chapter 668

245

Chapter 667

290

Chapter 666

1370

Chapter 665

1654

Chapter 664

1418

Chapter 663

276

Chapter 662

253

Chapter 661

218

Chapter 660

1760

Chapter 659

260

Chapter 658

269

Chapter 657

1818

Chapter 656

1511

Chapter 655

265

Chapter 654

1473

Chapter 653

261

Chapter 652

221

Chapter 651

249

Chapter 650

263

Chapter 649

263

Chapter 648

235

Chapter 647

1622

Chapter 646

256

Chapter 645

252

Chapter 644

217

Chapter 643

208

Chapter 642

322

Chapter 641

2031

Chapter 640

238

Chapter 639

1628

Chapter 638

1294

Chapter 637

286

Chapter 636

310

chapter 635

311

chapter 634

244

chapter 633

253

Chapter 632

1534

Chapter 631

319

Chapter 630

1151

Chapter 629

1316

Chapter 628

273

Chapter 627

317

Chapter 626

251

Chapter 625

299

Chapter 624

318

Chapter 623

311

Chapter 622

313

Chapter 621

265

Chapter 620

308

Chapter 619

301

Chapter 618

325

Chapter 617

1508

Chapter 616

303

Chapter 615

295

Chapter 614

1850

chapter 613

232

chapter 612

237

chapter 611

222

chapter 610

1478

chapter 609

229

chapter 608

231

chapter 607

225

chapter 606

222

chapter 605

248

chapter 604

206

chapter 603

233

chapter 602

230

chapter 601

234

chapter 600

240

chapter 599

214

chapter 598

234

chapter 597

221

chapter 596

223

chapter 595

211

chapter 594

222

chapter 593

1549

chapter 592

258

chapter 591

231

chapter 590

246

chapter 589

273

chapter 588

274

chapter 587

241

chapter 586

228

chapter 585

234

chapter 584

230

chapter 583

227

chapter 582

235

chapter 581

1253

chapter 580

244

Chapter 579

738

Chapter 578

580

chapter 577

330

chapter 576

292

chapter 575

285

chapter 574

302

chapter 573

284

chapter 572

1074

chapter 571

330

chapter 570

296

chapter 569

280

chapter 568

273

chapter 567

257

chapter 566

268

chapter 565

289

chapter 564

279

chapter 563

288

chapter 562

296

chapter 561

282

chapter 560

284

chapter 559

2260

chapter 558

273

chapter 557

278

chapter 556

273

chapter 555

1588

chapter 554

263

chapter 553

270

chapter 552

258

chapter 551

275

chapter 550

268

chapter 549

257

chapter 548

257

chapter 547

1142

chapter 546

246

chapter 545

245

chapter 544

1372

chapter 543

273

chapter 542

276

chapter 541

1105

chapter 540

269

chapter 539

252

chapter 538

261

chapter 537

245

chapter 536

1093

chapter 535

1651

chapter 534

246

chapter 533

1802

chapter 532

240

chapter 531

1777

chapter 530

271

chapter 529

268

chapter 528

1106

chapter 527

262

chapter 526

242

chapter 525

258

chapter 524

240

chapter 523

242

chapter 522

254

chapter 521

254

chapter 520

241

chapter 519

229

chapter 518

231

chapter 517

224

chapter 516

257

chapter 515

240

chapter 514

238

chapter 513

237

chapter 512

254

chapter 511

1167

chapter 510

294

chapter 509

253

chapter 508

1850

chapter 507

247

chapter 506

265

chapter 505

1328

chapter 504

250

chapter 503

1294

chapter 502

256

chapter 501

258

chapter 500

282

chapter 499

232

chapter 498

264

chapter 497

241

chapter 496

262

chapter 495

1535

chapter 494

952

chapter 493

1034

chapter 492

1405

chapter 491

258

chapter 490

247

chapter 489

245

chapter 488

233

chapter 487

1425

chapter 486

252

chapter 485

236

chapter 484

237

chapter 483

236

chapter 482

235

chapter 481

2053

chapter 480

241

chapter 479

234

chapter 478

234

chapter 477

1305

chapter 476

1632

chapter 475

245

chapter 474

238

chapter 473

232

chapter 472

271

chapter 471

287

chapter 470

261

chapter 469

1428

chapter 468

246

chapter 467

250

chapter 466

1269

chapter 465

280

chapter 464

264

chapter 463

233

chapter 462

1141

chapter 461

1286

chapter 460

266

chapter 459

228

chapter 458

237

chapter 457

226

chapter 456

238

chapter 455

236

chapter 454

233

chapter 453

252

chapter 452

238

chapter 451

239

chapter 450

236

chapter 449

238

chapter 448

273

chapter 447

1137

chapter 446

1074

chapter 445

1806

chapter 444

279

chapter 443

1121

chapter 442

252

chapter 441

1524

chapter 440

253

chapter 439

1968

chapter 438

253

chapter 437

243

chapter 436

257

chapter 435

263

chapter 434

260

chapter 433

2214

chapter 432

1238

chapter 431

1334

chapter 430

254

chapter 429

1230

chapter 428

251

chapter 427

254

chapter 426

255

chapter 425

1202

chapter 424

1373

chapter 423

931

chapter 422

253

chapter 421

264

chapter 420

260

chapter 419

239

chapter 418

244

chapter 417

265

chapter 416

261

chapter 415

1188

chapter 414

254

chapter 413

257

chapter 412

244

chapter 411

251

chapter 410

249

chapter 409

253

chapter 408

249

chapter 407

1956

chapter 406

274

chapter 405

273

chapter 404

1567

chapter 403

268

chapter 402

268

chapter 401

258

chapter 400

287

1318

chapter 397

249

chapter 396

1308

chapter 395

981

chapter 394

1150

chapter 393

1218

chapter 392

252

chapter 391

243

chapter 390

253

chapter 389

256

chapter 388

1642

chapter 387

241

chapter 386

1688

chapter 385

1208

chapter 384

1015

chapter 383

259

chapter 382

1594

chapter 381

246

chapter 380

250

chapter 379

249

chapter 378

266

chapter 377

249

chapter 376

1114

chapter 375 fix

262

chapter 374

254

chapter 373

246

chapter 372

255

chapter 371

1820

chapter 370

2848

chapter 369

248

chapter 368

1438

chapter 367

1581

chapter 366

248

chapter 365

246

chapter 364

258

chapter 363

281

chapter 362

236

chapter 361

255

chapter 360

277

chapter 359

271

chapter 358

285

chapter 357

1413

chapter 356

271

chapter 355

244

chapter 354

284

chapter 344

298

chapter 343 video

348

chapter 342 video

326

chapter 341 video

342

chapter 340 video

350

chapter 339

357

chapter 338

361

chapter 337

325

chapter 336

373

chapter 335

567

chapter 334

11835

chapter 333

10929

chapter 332

10360

chapter 331

8833

chapter 330

9577

chapter 329 video

8981

chapter 328

8829

chapter 327

8787

chapter 326

8359

chapter 325

13022

chapter 324

12202

chapter 323

13675

chapter 322

12400

chapter 321

13861

chapter 320

12487

chapter 319

12338

chapter 318

13568

chapter 317

12970

chapter 316

12730

chapter 315

13806

chapter 314

13183

chapter 313

13025

chapter 312

12032

chapter 311

13073

chapter 310

14013

chapter 309

14123

chapter 308

14418

chapter 307

15167

chapter 306

15594

chapter 305

15979

chapter 304

15192

chapter 303

16805

chapter 302

17668

chapter 301

17917

chapter 300

19226

chapter 299

18479

chapter 298

18410

chapter 297 video

17166

chapter 296

19014

chapter 295

20313

chapter 294

20054

chapter 293

19810

chapter 292

20695

chapter 291

20913

chapter 290

23765

chapter 289

23091

chapter 288

21361

chapter 287

20658

chapter 286

23354

chapter 285

25499

chapter 284 video

21574

chapter 283

23911

Chapter 282

24308

Chapter 281

23416

Chapter 280

23782

Chapter 279

22826

Chapter 278