Đăng nhập

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

[ Cập nhật lúc: 09:27 18/04/2022 ]

14725945 Lượt xem

Đang tiến hành

4.0 (10 người đã đánh giá)

Nội dung

Bắc Huyền Tiên tôn Trần Phàm bởi vì tu hành quá nhanh độ kiếp thất bại, nhân duyên tế hội hạ, phát hiện mình trở lại địa cầu lúc còn nhỏ, pháp lực, thần thông, Nguyên Thần, đạo tâm thậm chí pháp bảo đạo khí thần binh tất cả đều biến mất. Trần Phàm hồi ức mình ở kiếp trước đủ loại ân oán tình cừu, quyết tâm muốn làm lại từ đầu...

Danh sách chương

chapter 764

191

chapter 763

61

chapter 762

51

chapter 761

50

chapter 760

52

chapter 759

45

chapter 758

49

chapter 757

53

chapter 756

47

chapter 755

40

chapter 754

45

chapter 753

42

chapter 752

39

chapter 751

39

chapter 750

48

chapter 749

47

chapter 748

47

Chapter 747

384

Chapter 746

121

Chapter 745

87

Chapter 744

104

Chapter 743

79

chapter 742

157

chapter 741

108

chapter 740

141

chapter 739

110

chapter 738

136

chapter 737

174

chapter 736

411

chapter 735

160

chapter 734

130

chapter 733

123

chapter 732

131

chapter 731

120

chapter 730

133

chapter 729

120

Chapter 728

625

Chapter 727

290

Chapter 726

263

Chapter 725

261

Chapter 724

222

Chapter 723

199

Chapter 722

283

Chapter 721

245

Chapter 720

272

Chapter 719

205

Chapter 718

266

Chapter 717

208

Chapter 716

295

Chapter 715

245

Chapter 714

221

Chapter 713

217

Chapter 712

416

Chapter 711

278

Chapter 710

284

Chapter 709

309

Chapter 708

268

Chapter 707

268

Chapter 706

288

Chapter 705

228

Chapter 704

310

Chapter 703

270

Chapter 702

298

Chapter 701

259

Chapter 700

279

Chapter 699

301

Chapter 698

324

Chapter 697

297

Chapter 696

300

Chapter 695

312

Chapter 694

266

Chapter 693

301

Chapter 692

0

Chapter 691

453

Chapter 690

349

Chapter 689

361

Chapter 688

303

Chapter 687

413

Chapter 686

371

Chapter 685

368

Chapter 684

364

Chapter 683

360

Chapter 682

394

Chapter 681

384

Chapter 680

376

Chapter 679

325

Chapter 678

464

Chapter 677

363

Chapter 676

341

Chapter 675

275

Chapter 674

289

Chapter 673

272

Chapter 672

266

Chapter 671

269

Chapter 670

2036

Chapter 669

1723

Chapter 668

280

Chapter 667

333

Chapter 666

1411

Chapter 665

1696

Chapter 664

1469

Chapter 663

315

Chapter 662

329

Chapter 661

260

Chapter 660

1809

Chapter 659

300

Chapter 658

313

Chapter 657

1876

Chapter 656

1559

Chapter 655

315

Chapter 654

1516

Chapter 653

304

Chapter 652

266

Chapter 651

286

Chapter 650

303

Chapter 649

299

Chapter 648

270

Chapter 647

1661

Chapter 646

296

Chapter 645

290

Chapter 644

254

Chapter 643

247

Chapter 642

360

Chapter 641

2078

Chapter 640

282

Chapter 639

1665

Chapter 638

1383

Chapter 637

328

Chapter 636

349

chapter 635

348

chapter 634

286

chapter 633

294

Chapter 632

1576

Chapter 631

355

Chapter 630

1191

Chapter 629

1360

Chapter 628

317

Chapter 627

362

Chapter 626

292

Chapter 625

337

Chapter 624

357

Chapter 623

346

Chapter 622

351

Chapter 621

308

Chapter 620

353

Chapter 619

339

Chapter 618

363

Chapter 617

1543

Chapter 616

341

Chapter 615

336

Chapter 614

1891

chapter 613

269

chapter 612

321

chapter 611

266

chapter 610

1515

chapter 609

265

chapter 608

267

chapter 607

263

chapter 606

260

chapter 605

289

chapter 604

244

chapter 603

269

chapter 602

265

chapter 601

272

chapter 600

286

chapter 599

254

chapter 598

277

chapter 597

262

chapter 596

267

chapter 595

248

chapter 594

260

chapter 593

1592

chapter 592

300

chapter 591

268

chapter 590

278

chapter 589

308

chapter 588

320

chapter 587

272

chapter 586

267

chapter 585

267

chapter 584

267

chapter 583

262

chapter 582

273

chapter 581

1292

chapter 580

285

Chapter 579

773

Chapter 578

621

chapter 577

361

chapter 576

325

chapter 575

321

chapter 574

336

chapter 573

315

chapter 572

1109

chapter 571

367

chapter 570

334

chapter 569

327

chapter 568

313

chapter 567

293

chapter 566

305

chapter 565

321

chapter 564

315

chapter 563

324

chapter 562

334

chapter 561

316

chapter 560

317

chapter 559

2288

chapter 558

306

chapter 557

311

chapter 556

310

chapter 555

1620

chapter 554

298

chapter 553

304

chapter 552

294

chapter 551

309

chapter 550

303

chapter 549

296

chapter 548

292

chapter 547

1173

chapter 546

275

chapter 545

278

chapter 544

1400

chapter 543

303

chapter 542

309

chapter 541

1138

chapter 540

305

chapter 539

283

chapter 538

295

chapter 537

284

chapter 536

1123

chapter 535

1679

chapter 534

280

chapter 533

1833

chapter 532

270

chapter 531

1804

chapter 530

301

chapter 529

294

chapter 528

1136

chapter 527

294

chapter 526

271

chapter 525

290

chapter 524

267

chapter 523

268

chapter 522

278

chapter 521

279

chapter 520

265

chapter 519

259

chapter 518

268

chapter 517

248

chapter 516

282

chapter 515

267

chapter 514

260

chapter 513

262

chapter 512

276

chapter 511

1192

chapter 510

318

chapter 509

278

chapter 508

1875

chapter 507

271

chapter 506

291

chapter 505

1356

chapter 504

281

chapter 503

1324

chapter 502

281

chapter 501

284

chapter 500

318

chapter 499

255

chapter 498

294

chapter 497

265

chapter 496

286

chapter 495

1557

chapter 494

973

chapter 493

1057

chapter 492

1433

chapter 491

285

chapter 490

272

chapter 489

269

chapter 488

259

chapter 487

1449

chapter 486

278

chapter 485

264

chapter 484

260

chapter 483

265

chapter 482

269

chapter 481

2083

chapter 480

267

chapter 479

259

chapter 478

262

chapter 477

1337

chapter 476

1667

chapter 475

275

chapter 474

268

chapter 473

273

chapter 472

306

chapter 471

320

chapter 470

289

chapter 469

1456

chapter 468

313

chapter 467

276

chapter 466

1295

chapter 465

307

chapter 464

293

chapter 463

269

chapter 462

1202

chapter 461

1314

chapter 460

295

chapter 459

259

chapter 458

268

chapter 457

258

chapter 456

263

chapter 455

261

chapter 454

258

chapter 453

277

chapter 452

264

chapter 451

267

chapter 450

261

chapter 449

263

chapter 448

300

chapter 447

1165

chapter 446

1115

chapter 445

1846

chapter 444

317

chapter 443

1158

chapter 442

294

chapter 441

1576

chapter 440

293

chapter 439

2004

chapter 438

289

chapter 437

279

chapter 436

305

chapter 435

301

chapter 434

297

chapter 433

2253

chapter 432

1278

chapter 431

1371

chapter 430

295

chapter 429

1272

chapter 428

293

chapter 427

329

chapter 426

300

chapter 425

1240

chapter 424

1415

chapter 423

972

chapter 422

300

chapter 421

300

chapter 420

298

chapter 419

275

chapter 418

285

chapter 417

307

chapter 416

300

chapter 415

1228

chapter 414

304

chapter 413

295

chapter 412

289

chapter 411

293

chapter 410

294

chapter 409

294

chapter 408

295

chapter 407

2001

chapter 406

317

chapter 405

316

chapter 404

1608

chapter 403

305

chapter 402

309

chapter 401

302

chapter 400

327

1364

chapter 397

291

chapter 396

1353

chapter 395

1027

chapter 394

1191

chapter 393

1257

chapter 392

294

chapter 391

282

chapter 390

294

chapter 389

295

chapter 388

1679

chapter 387

282

chapter 386

1728

chapter 385

1249

chapter 384

1057

chapter 383

300

chapter 382

1647

chapter 381

285

chapter 380

297

chapter 379

296

chapter 378

307

chapter 377

291

chapter 376

1153

chapter 375 fix

299

chapter 374

294

chapter 373

283

chapter 372

295

chapter 371

1863

chapter 370

2889

chapter 369

287

chapter 368

1477

chapter 367

1622

chapter 366

294

chapter 365

288

chapter 364

296

chapter 363

324

chapter 362

280

chapter 361

297

chapter 360

325

chapter 359

313

chapter 358

333

chapter 357

1464

chapter 356

318

chapter 355

291

chapter 354

332

chapter 344

340

chapter 343 video

395

chapter 342 video

378

chapter 341 video

388

chapter 340 video

392

chapter 339

401

chapter 338

404

chapter 337

373

chapter 336

424

chapter 335

619

chapter 334

11924

chapter 333

10974

chapter 332

10412

chapter 331

8880

chapter 330

9634

chapter 329 video

9026

chapter 328

8881

chapter 327

8840

chapter 326

8405

chapter 325

13077

chapter 324

12250

chapter 323

13733

chapter 322

12448

chapter 321

13922

chapter 320

12533

chapter 319

12388

chapter 318

13615

chapter 317

13019

chapter 316

12784

chapter 315

13850

chapter 314

13229

chapter 313

13073

chapter 312

12102

chapter 311

13121

chapter 310

14058

chapter 309

14173

chapter 308

14463

chapter 307

15209

chapter 306

15634

chapter 305

16022

chapter 304

15235

chapter 303

16858

chapter 302

17711

chapter 301

17960

chapter 300

19274

chapter 299

18536

chapter 298

18463

chapter 297 video

17216

chapter 296

19072

chapter 295

20368

chapter 294

20097

chapter 293

19862

chapter 292

20737

chapter 291

20960

chapter 290

23809

chapter 289

23141

chapter 288

21414

chapter 287

20711

chapter 286

23402

chapter 285

25549

chapter 284 video

21624

chapter 283

23966

Chapter 282

24361

Chapter 281

23458

Chapter 280

23829

Chapter 279

22875

Chapter 278