Đăng nhập

Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

[ Cập nhật lúc: 02:26 19/01/2022 ]

33866180 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (11 người đã đánh giá)

Nội dung

Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong
Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong...
Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán...
Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi

Danh sách chương

Chapter 363

249

Chapter 363

0

Chapter 362.5

316

Chapter 362

313

Chapter 361.5

397

Chapter 361

445

Chapter 360.5

486

Chapter 360

444

Chapter 359.5

430

Chapter 359

420

Chapter 358.5

434

Chapter 358

529

Chapter 357.5

595

Chapter 357

574

Chapter 356.5

1117

Chapter 356

1345

Chapter 355.5

1020

Chapter 355

1460

Chapter 354.5

1700

Chapter 354

699

Chapter 353.5

864

Chapter 353

2929

Chapter 352.5

850

Chapter 352

428

Chapter 351.5

384

Chapter 351

376

Chapter 350.5

1775

Chapter 350

387

Chapter 349.5

347

Chapter 349

1720

Chapter 348.5

334

Chapter 348

334

Chapter 347.5

312

Chapter 347

318

Chapter 346.5

2260

Chapter 346

332

Chapter 345.5

321

Chapter 345

322

Chapter 344.5

494

Chapter 344

395

Chapter 343.5

360

Chapter 343

1507

Chapter 342.5

1395

Chapter 342

391

Chapter 341.5

1083

Chapter 341

418

Chapter 340.5

377

Chapter 340

365

Chapter 339.5

356

Chapter 339

327

Chapter 338.5

359

Chapter 338

1162

Chapter 337.5

349

Chapter 337

1347

Chapter 336.5

343

Chapter 336

332

Chapter 335.5

364

Chapter 335

413

Chapter 334.5

463

Chapter 334

354

Chapter 333.5

347

Chapter 333

327

Chapter 332.5

368

Chapter 332

1411

Chapter 331.5

272

Chapter 331

351

Chapter 330.5

378

Chapter 330

372

Chapter 329.5

1590

Chapter 329

417

Chapter 328.5

1434

Chapter 328

1197

Chapter 327.5

474

Chapter 327

1424

Chapter 326.5

457

Chapter 326

384

Chapter 325.5

538

Chapter 325

405

Chapter 324.5

1495

Chapter 324

417

Chapter 323.5

408

Chapter 323

458

Chapter 322.5

501

Chapter 321.5

537

Chapter 321

557

Chapter 320

508

Chapter 319.5

545

Chapter 319

431

Chapter 318.5

532

Chapter 318

414

Chapter 317.5

447

Chapter 317

478

Chapter 316.5

495

Chapter 316

531

Chapter 315.5

464

Chapter 315

560

Chapter 314.5

461

Chapter 314

667

Chapter 313,5

1414

Chapter 313

575

Chapter 312.5

476

Chapter 312

568

Chapter 311.5

681

Chapter 311

564

Chapter 310.5

539

Chapter 310

491

Chapter 309.5

495

Chapter 309

520

Chapter 308.5

2220

Chapter 308

459

Chapter 307.5

457

Chapter 307

500

Chapter 306.5

494

Chapter 306

495

Chapter 305.5

522

Chapter 305

641

chapter 304.5

778

chapter 304

653

Chapter 303.5

1117

Chapter 303

573

chapter 302.5

669

chapter 302

450

chapter 301.5

428

chapter 301

444

chapter 300.5

406

chapter 300

473

chapter 299.5

380

chapter 299

351

chapter 298.5

341

chapter 298

357

chapter 297.5

395

chapter 297

357

chapter 296.5

347

chapter 296

359

chapter 295.5

338

chapter 295

378

chapter 294.5

3175

chapter 294

389

chapter 293.5

309

chapter 293

319

chapter 292.5

339

chapter 292

3177

chapter 291.5

302

chapter 291

298

chapter 290.5

3142

chapter 290

319

chapter 289.5

293

chapter 289

298

chapter 288.5

349

chapter 288

332

chapter 287.5

326

chapter 287

3143

chapter 286.5

310

chapter 286

322

chapter 285.5

364

chapter 285

316

chapter 284.5

308

chapter 284

329

chapter 283.5

297

chapter 283

370

chapter 282.5

302

chapter 282

374

chapter 281.5

261

chapter 281

225

chapter 280.5

213

chapter 280

223

chapter 279.5

210

chapter 279

222

chapter 278.5

214

chapter 278

215

chapter 277.5

238

chapter 277

216

chapter 276.5

231

chapter 276

181

chapter 275.5

213

chapter 275

259

chapter 274.5

219

chapter 274

223

chapter 273.5

203

chapter 273

243

chapter 272.5

219

chapter 272

239

chapter 271.5

227

chapter 271

236

chapter 270.5

240

chapter 270

232

chapter 269.5

227

chapter 269

261

chapter 268.5

323

chapter 268

507

chapter 267.5 video

321

chapter 267 video

333

chapter 266.5 video

282

chapter 266 video

277

chapter 265.5

355

chapter 265

284

chapter 264.5

281

chapter 264

262

chapter 263.5

285

chapter 263

293

chapter 262.5 video

308

chapter 262

327

chapter 261.5 video

275

chapter 261

322

chapter 260.5

342

chapter 260

320

chapter 259.5

289

chapter 259

289

chapter 258.5

333

chapter 258

277

chapter 257.5

326

chapter 257

355

chapter 256.5

311

chapter 256

300

chapter 255.5

288

chapter 255

322

chapter 254.5

273

chapter 254

293

chapter 253.5 video

305

chapter 253

281

chapter 252.5

275

chapter 252

355

chapter 251.5

308

chapter 251

299

chapter 250.5

378

chapter 250

351

chapter 249.5

468

chapter 249

32968

chapter 248.5

32455

Chapter 248

32424

chapter 247.5

31087

Chapter 247

33279

Chapter 246.5

33879

Chapter 246

35626

Chapter 245.5

32839

Chapter 245

33181

Chapter 244.5

32938

chapter 244

33965

chapter 243.5

33587

chapter 243

31544

Chapter 242.5

34669

Chapter 242

35410

Chapter 241.5

34199

Chapter 241

40248

Chapter 240.5

40046

Chapter 240

43033

Chapter 239.5

39838

Chapter 239

42086

Chapter 238.5

23972

Chapter 238

45843

Chapter 237.5

43839

Chapter 237

39325

chapter 236

45797

chapter 235

41227

chapter 234

36924

chapter 233

39168

chapter 232

38310

chapter 231

39882

Chapter 230

54542

Chapter 229

50510

Chapter 228

45474

Chapter 227

54698

Chapter 226

44578

Chapter 225

51059

Chapter 224

46276

Chapter 223.5

44343

Chapter 223

32524

Chapter 222,5

33278

Chapter 222

45880

Chapter 221.5

27860

Chapter 221

36154

Chapter 220.5

48596

Chapter 220

33208

Chapter 219.5

35210

Chapter 219

47800

Chapter 218.5

29939

Chapter 218

36933

Chapter 217.5

58298

Chapter 217

32346

Chapter 216.5

32759

Chapter 216

54624

Chapter 215.5

37236

Chapter 215

50974

Chapter 214.5

36136

Chapter 214

35948

Chapter 213

50788

Chapter 212

49932

Chapter 211

38319

Chapter 210

58399

Chapter 209

42353

Chapter 208

60593

Chapter 207

43476

Chapter 206

61054

Chapter 205.5

41264

Chapter 205

54260

Chapter 204.5

46125

Chapter 204

48974

Chapter 203.5

47960

Chapter 203

48628

Chapter 202.5

47716

Chapter 202

56143

Chapter 201.5

51478

Chapter 201

55652

Chapter 200.5

55561

Chapter 200

64582

Chapter 199.5

55226

Chapter 199

56936

Chapter 198.5

63365

Chapter 198

76078

Chapter 197.5

60360

Chapter 197

59075

Chapter 196.5

59480

Chapter 196

69691

Chapter 195.5

69205

Chapter 195

50866

Chapter 194.5

62698

Chapter 194

65414

Chapter 193

84437

Chapter 192

74536

Chapter 191

75989

Chapter 190

78925

Chapter 189 full

80781

Chapter 188.5

68006

Chapter 188

68611

Chapter 187.5

70275

Chapter 187

70469

Chapter 186.5

66307

Chapter 186

72730

Chapter 185.5

79790

Chapter 185

90143

Chapter 184.5

62842

Chapter 184

65060

Chapter 183.5

67143

Chapter 183

68154

Chapter 182.5

71430

Chapter 182

65106

Chapter 181

77418

Chapter 180.5

72791

Chapter 180

83973

Chapter 179.5

80218

Chapter 179

80646

Chapter 178

80504

Chapter 177.5

70859

Chapter 177

76092

Chapter 176.5

74148

Chapter 176

76432

Chapter 175.5

84985

Chapter 175

76839

Chapter 174.5

72321

Chapter 174

70107

Chapter 173.5

71314

Chapter 173

87025

Chapter 172.5

115464

Chapter 172

79273

Chapter 171.5

7118

Chapter 171

73450

Chapter 170.5

85624

Chapter 170

80404

Chapter 169.5

76746

Chapter 169

104561

Chapter 168.5

115977

Chapter 168

85434

Chapter 167.5

109462

Chapter 167

108859

Chapter 166.5

90464

Chapter 166

73239

Chapter 165.5

72651

Chapter 165

77814

Chapter 164.5

80666

Chapter 164

81823

Chapter 163.5

72666

Chapter 163

73047

Chapter 162.5

84286

Chapter 162

123585

Chapter 161.5

92119

Chapter 161

88088

Chapter 160.5

87570

Chapter 160

101487

Chapter 159.5

4648

Chapter 159

83929

Chapter 158.5

4560

Chapter 158

83075

Chapter 157.5

4676

Chapter 157

93354

Chapter 156.5

5500

Chapter 156

90130

Chapter 155.5

4671

Chapter 155

88502

Chapter 154.5

4478

Chapter 154

87881

Chapter 153.5

4668

Chapter 153

82386

Chapter 152.5

4906

Chapter 152

96728

Chapter 151.5

4737

Chapter 151

95687

Chapter 150.5

4971

Chapter 150

102641

Chapter 149.5

4683

Chapter 149

104404

Chapter 148.5

4676

Chapter 148

87642

Chapter 147.5

4651

Chapter 147

104919

Chapter 146.5

80747

Chapter 146

98660

Chapter 145.5

102760

Chapter 145

106558

Chapter 144.5

98224

Chapter 144

100191

Chapter 143

103998

Chapter 142.5

7635

Chapter 142

94278

Chapter 141.5

7800

Chapter 141

91071

Chapter 140.5

5708

Chapter 140

111849

Chapter 139.5

5533

Chapter 139

90288

Chapter 138.5

5476

Chapter 138

92106

Chapter 137.5

5229

Chapter 137

93960

Chapter 136.5

91980

Chapter 136

93205

Chapter 135.5

86682

Chapter 135

86153

Chapter 134.5

84756

Chapter 134

87583

Chapter 133.5

84345

Chapter 133

86029

Chapter 132.5

82250

Chapter 132

84637

Chapter 131.5

81892

Chapter 131

85351

Chapter 130.5

91237

Chapter 130

96818

Chapter 129.5

0

Chapter 129

101554

Chapter 128.5

10087

Chapter 128

102830

Chapter 127.5

11062

Chapter 127

105112

Chapter 126.5

20291

Chapter 126

98093

Chapter 125.5

5839

Chapter 125

99684

Chapter 124.5

98465

Chapter 124

101378

Chapter 123.5

100923

Chapter 123

99152

Chapter 122.5

5753

Chapter 122

97743

Chapter 121.5

5348

Chapter 121

99842

Chapter 120.5

5759

Chapter 120

114662

Chapter 119.5

5600

Chapter 119

105485

Chapter 118.5

5008

Chapter 118

112292

Chapter 117.5

5393

Chapter 117

105278

Chapter 116.5

4894

Chapter 116

111520

Chapter 115.5

4887

Chapter 115

110393

Chapter 114.5

4975

Chapter 114

103758

Chapter 113.5

5144

Chapter 113

114512

Chapter 112.5

5274

Chapter 112

130483

Chapter 111

113300

Chapter 110.5

5199

Chapter 110

108502

Chapter 109.5

4805

Chapter 109

103287

Chapter 108.5

4842

Chapter 108

110786

Chapter 107.5

5120

Chapter 107

116075

Chapter 106.5

5276

Chapter 106