Đăng nhập

Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

[ Cập nhật lúc: 04:53 20/04/2022 ]

34018368 Lượt xem

Đang tiến hành

4.8 (16 người đã đánh giá)

Nội dung

Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong
Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong...
Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán...
Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi

Danh sách chương

Chapter 376

2691

Chapter 375.5

1073

chapter 375

652

chapter 374.5

491

chapter 374

450

chapter 373.5

416

chapter 373

390

chapter 372.5

388

chapter 372

361

chapter 371.5

364

Chapter 371

1340

Chapter 370.5

1196

Chapter 370

979

Chapter 369.5

889

Chapter 369

983

Chapter 368.5

842

Chapter 368

900

Chapter 367.5

972

Chapter 367

947

Chapter 366.5

921

Chapter 366

894

Chapter 365.5

927

Chapter 365

886

1436

Chapter 364.5

1407

Chapter 364

908

Chapter 363.5

877

Chapter 363

1029

Chapter 363

0

Chapter 362.5

815

Chapter 362

783

Chapter 361.5

848

Chapter 361

884

Chapter 360.5

900

Chapter 360

876

Chapter 359.5

813

Chapter 359

811

Chapter 358.5

819

Chapter 358

905

Chapter 357.5

963

Chapter 357

972

Chapter 356.5

1542

Chapter 356

1735

Chapter 355.5

1417

Chapter 355

1835

Chapter 354.5

2088

Chapter 354

1077

Chapter 353.5

1223

Chapter 353

3318

Chapter 352.5

1202

Chapter 352

769

Chapter 351.5

711

Chapter 351

730

Chapter 350.5

2120

Chapter 350

742

Chapter 349.5

670

Chapter 349

2054

Chapter 348.5

675

Chapter 348

670

Chapter 347.5

648

Chapter 347

666

Chapter 346.5

2620

Chapter 346

667

Chapter 345.5

648

Chapter 345

654

Chapter 344.5

820

Chapter 344

712

Chapter 343.5

688

Chapter 343

1834

Chapter 342.5

1716

Chapter 342

716

Chapter 341.5

1389

Chapter 341

727

Chapter 340.5

683

Chapter 340

677

Chapter 339.5

652

Chapter 339

624

Chapter 338.5

660

Chapter 338

1456

Chapter 337.5

647

Chapter 337

1643

Chapter 336.5

635

Chapter 336

627

Chapter 335.5

679

Chapter 335

723

Chapter 334.5

769

Chapter 334

642

Chapter 333.5

637

Chapter 333

614

Chapter 332.5

658

Chapter 332

1697

Chapter 331.5

566

Chapter 331

640

Chapter 330.5

665

Chapter 330

684

Chapter 329.5

1864

Chapter 329

685

Chapter 328.5

1709

Chapter 328

1464

Chapter 327.5

748

Chapter 327

1694

Chapter 326.5

730

Chapter 326

659

Chapter 325.5

823

Chapter 325

687

Chapter 324.5

1769

Chapter 324

690

Chapter 323.5

674

Chapter 323

747

Chapter 322.5

804

Chapter 321.5

820

Chapter 321

864

Chapter 320

806

Chapter 319.5

827

Chapter 319

704

Chapter 318.5

813

Chapter 318

692

Chapter 317.5

707

Chapter 317

750

Chapter 316.5

775

Chapter 316

805

Chapter 315.5

726

Chapter 315

820

Chapter 314.5

712

Chapter 314

925

Chapter 313,5

1676

Chapter 313

851

Chapter 312.5

752

Chapter 312

852

Chapter 311.5

957

Chapter 311

834

Chapter 310.5

813

Chapter 310

766

Chapter 309.5

758

Chapter 309

777

Chapter 308.5

2480

Chapter 308

716

Chapter 307.5

716

Chapter 307

767

Chapter 306.5

771

Chapter 306

760

Chapter 305.5

775

Chapter 305

905

chapter 304.5

1042

chapter 304

905

Chapter 303.5

1383

Chapter 303

834

chapter 302.5

940

chapter 302

723

chapter 301.5

697

chapter 301

737

chapter 300.5

679

chapter 300

761

chapter 299.5

646

chapter 299

605

chapter 298.5

599

chapter 298

630

chapter 297.5

672

chapter 297

630

chapter 296.5

603

chapter 296

619

chapter 295.5

598

chapter 295

622

chapter 294.5

3424

chapter 294

640

chapter 293.5

542

chapter 293

557

chapter 292.5

585

chapter 292

3415

chapter 291.5

549

chapter 291

548

chapter 290.5

3393

chapter 290

568

chapter 289.5

532

chapter 289

537

chapter 288.5

588

chapter 288

573

chapter 287.5

602

chapter 287

3376

chapter 286.5

548

chapter 286

556

chapter 285.5

605

chapter 285

555

chapter 284.5

544

chapter 284

566

chapter 283.5

549

chapter 283

597

chapter 282.5

575

chapter 282

707

chapter 281.5

568

chapter 281

500

chapter 280.5

441

chapter 280

455

chapter 279.5

445

chapter 279

449

chapter 278.5

452

chapter 278

447

chapter 277.5

465

chapter 277

431

chapter 276.5

458

chapter 276

412

chapter 275.5

442

chapter 275

486

chapter 274.5

440

chapter 274

454

chapter 273.5

441

chapter 273

468

chapter 272.5

465

chapter 272

493

chapter 271.5

439

chapter 271

456

chapter 270.5

454

chapter 270

451

chapter 269.5

434

chapter 269

501

chapter 268.5

540

chapter 268

722

chapter 267.5 video

525

chapter 267 video

546

chapter 266.5 video

487

chapter 266 video

475

chapter 265.5

570

chapter 265

484

chapter 264.5

494

chapter 264

460

chapter 263.5

472

chapter 263

491

chapter 262.5 video

499

chapter 262

553

chapter 261.5 video

484

chapter 261

557

chapter 260.5

594

chapter 260

540

chapter 259.5

507

chapter 259

494

chapter 258.5

545

chapter 258

477

chapter 257.5

549

chapter 257

643

chapter 256.5

543

chapter 256

512

chapter 255.5

500

chapter 255

553

chapter 254.5

478

chapter 254

499

chapter 253.5 video

521

chapter 253

494

chapter 252.5

470

chapter 252

570

chapter 251.5

531

chapter 251

507

chapter 250.5

662

chapter 250

569

chapter 249.5

695

chapter 249

33183

chapter 248.5

32685

Chapter 248

32644

chapter 247.5

31281

Chapter 247

33491

Chapter 246.5

34094

Chapter 246

35839

Chapter 245.5

33087

Chapter 245

33402

Chapter 244.5

33155

chapter 244

34191

chapter 243.5

33815

chapter 243

31761

Chapter 242.5

34908

Chapter 242

35651

Chapter 241.5

34441

Chapter 241

40466

Chapter 240.5

40286

Chapter 240

43263

Chapter 239.5

40061

Chapter 239

42298

Chapter 238.5

24181

Chapter 238

46078

Chapter 237.5

44057

Chapter 237

39541

chapter 236

46007

chapter 235

41446

chapter 234

37122

chapter 233

39369

chapter 232

38520

chapter 231

40124

Chapter 230

54786

Chapter 229

50720

Chapter 228

45691

Chapter 227

54888

Chapter 226

44781

Chapter 225

51275

Chapter 224

46460

Chapter 223.5

44520

Chapter 223

32709

Chapter 222,5

33446

Chapter 222

46058

Chapter 221.5

28035

Chapter 221

36343

Chapter 220.5

48796

Chapter 220

33415

Chapter 219.5

35394

Chapter 219

47980

Chapter 218.5

30141

Chapter 218

37138

Chapter 217.5

58484

Chapter 217

32537

Chapter 216.5

32956

Chapter 216

54804

Chapter 215.5

37405

Chapter 215

51167

Chapter 214.5

36321

Chapter 214

36130

Chapter 213

50994

Chapter 212

50135

Chapter 211

38517

Chapter 210

58635

Chapter 209

42538

Chapter 208

60789

Chapter 207

43648

Chapter 206

61231

Chapter 205.5

41437

Chapter 205

54436

Chapter 204.5

46285

Chapter 204

49147

Chapter 203.5

48132

Chapter 203

48813

Chapter 202.5

47893

Chapter 202

56330

Chapter 201.5

51647

Chapter 201

55824

Chapter 200.5

55743

Chapter 200

64781

Chapter 199.5

55398

Chapter 199

57113

Chapter 198.5

63539

Chapter 198

76245

Chapter 197.5

60526

Chapter 197

59234

Chapter 196.5

59635

Chapter 196

69852

Chapter 195.5

69364

Chapter 195

51047

Chapter 194.5

62864

Chapter 194

65578

Chapter 193

84602

Chapter 192

74698

Chapter 191

76159

Chapter 190

79090

Chapter 189 full

80963

Chapter 188.5

68166

Chapter 188

68767

Chapter 187.5

70431

Chapter 187

70619

Chapter 186.5

66459

Chapter 186

72877

Chapter 185.5

79955

Chapter 185

90315

Chapter 184.5

62985

Chapter 184

65220

Chapter 183.5

67286

Chapter 183

68332

Chapter 182.5

71579

Chapter 182

65275

Chapter 181

77591

Chapter 180.5

72938

Chapter 180

84130

Chapter 179.5

80366

Chapter 179

80786

Chapter 178

80672

Chapter 177.5

71013

Chapter 177

76245

Chapter 176.5

74292

Chapter 176

76598

Chapter 175.5

85136

Chapter 175

76981

Chapter 174.5

72461

Chapter 174

70247

Chapter 173.5

71461

Chapter 173

87178

Chapter 172.5

115615

Chapter 172

79421

Chapter 171.5

7273

Chapter 171

73604

Chapter 170.5

85765

Chapter 170

80554

Chapter 169.5

76878

Chapter 169

104705

Chapter 168.5

116118

Chapter 168

85575

Chapter 167.5

109606

Chapter 167

109008

Chapter 166.5

90598

Chapter 166

73375

Chapter 165.5

72775

Chapter 165

77944

Chapter 164.5

80786

Chapter 164

81950

Chapter 163.5

72798

Chapter 163

73182

Chapter 162.5

84420

Chapter 162

123731

Chapter 161.5

92259

Chapter 161

88231

Chapter 160.5

87703

Chapter 160

101630

Chapter 159.5

4786

Chapter 159

84072

Chapter 158.5

4707

Chapter 158

83223

Chapter 157.5

4811

Chapter 157

93493

Chapter 156.5

5640

Chapter 156

90276

Chapter 155.5

4799

Chapter 155

88644

Chapter 154.5

4629

Chapter 154

88030

Chapter 153.5

4848

Chapter 153

82529

Chapter 152.5

5130

Chapter 152

96897

Chapter 151.5

4885

Chapter 151

95833

Chapter 150.5

5119

Chapter 150

102788

Chapter 149.5

4829

Chapter 149

104531

Chapter 148.5

4816

Chapter 148

87797

Chapter 147.5

4786

Chapter 147

105069

Chapter 146.5

80890

Chapter 146

98835

Chapter 145.5

102908

Chapter 145

106733

Chapter 144.5

98382

Chapter 144

100339

Chapter 143

104140

Chapter 142.5

7779

Chapter 142

94517

Chapter 141.5

7936

Chapter 141

91225

Chapter 140.5

5840

Chapter 140

112004

Chapter 139.5

5677

Chapter 139

90434

Chapter 138.5

5615

Chapter 138

92243

Chapter 137.5

5359

Chapter 137

94096

Chapter 136.5

92122

Chapter 136

93358

Chapter 135.5

86828

Chapter 135

86291

Chapter 134.5

84894

Chapter 134

87727

Chapter 133.5

84489

Chapter 133

86163

Chapter 132.5

82373

Chapter 132

84773

Chapter 131.5

82033

Chapter 131

85492

Chapter 130.5

91363

Chapter 130

96958

Chapter 129.5

0

Chapter 129

101819

Chapter 128.5

10312

Chapter 128

103063

Chapter 127.5

11293

Chapter 127

105368

Chapter 126.5

20729

Chapter 126

98260

Chapter 125.5

5995

Chapter 125

99845

Chapter 124.5

98627

Chapter 124

101538

Chapter 123.5

101087

Chapter 123

99306

Chapter 122.5

5911

Chapter 122

97900

Chapter 121.5

5501

Chapter 121

99997

Chapter 120.5

5922

Chapter 120