Đăng nhập

Yêu Giả Vi Vương

Yêu Giả Vi Vương

[ Cập nhật lúc: 11:51 20/04/2022 ]

638511 Lượt xem

Đã hoàn thành

7.5 (2 người đã đánh giá)

Nội dung

Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ, bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động...

Danh sách chương

Chapter 322

157

Chapter 321

143

Chapter 320

59

Chapter 319

118

Chapter 318

92

Chapter 317

128

Chapter 316

113

Chapter 315

188

Chapter 314

169

Chapter 313

130

Chapter 312

122

Chapter 311

136

Chapter 310

100

Chapter 309

140

Chapter 308

124

Chapter 307

137

Chapter 306

143

Chapter 305

148

Chapter 304

110

Chapter 303

103

Chapter 302

130

Chapter 301

93

Chapter 300

115

Chapter 299

147

Chapter 298

164

Chapter 297

115

Chapter 296

114

Chapter 295

108

Chapter 294

142

Chapter 293

165

Chapter 292

112

Chapter 291

101

Chapter 290

133

Chapter 289

100

Chapter 288

185

Chapter 287

126

Chapter 286

173

Chapter 285

149

Chapter 284

154

Chapter 283

182

Chapter 282

158

Chapter 281

183

Chapter 280

206

Chapter 279

219

Chapter 278

1727

Chapter 277

186

Chapter 276

175

Chapter 275

161

Chapter 274

154

Chapter 273

134

Chapter 272

156

Chapter 271

155

Chapter 270

1445

Chapter 269

162

Chapter 268

150

Chapter 267

138

Chapter 266

956

Chapter 265

2511

Chapter 264

149

Chapter 263

147

Chapter 262

137

Chapter 261

150

Chapter 260

1570

Chapter 259

1098

Chapter 258

147

Chapter 257

161

Chapter 256

161

Chapter 255

1021

Chapter 254

146

Chapter 253

145

Chapter 252

165

Chapter 251

167

Chapter 250

870

Chapter 249

175

Chapter 248

174

Chapter 247

177

Chapter 246

1531

Chapter 245

1142

Chapter 244

183

Chapter 243

1231

Chapter 242

185

Chapter 241

164

Chapter 240

168

Chapter 239

181

Chapter 238

1387

Chapter 237

1396

Chapter 236

169

Chapter 235

1605

Chapter 234

174

Chapter 233

207

Chapter 232

191

Chapter 231

1109

Chapter 230

215

Chapter 229

196

Chapter 228

224

Chapter 227

199

Chapter 226

231

Chapter 225

1312

Chapter 224

205

Chapter 223

150

Chapter 222

177

Chapter 221

196

Chapter 220

150

Chapter 219

136

Chapter 218

178

Chapter 217

179

Chapter 216

151

Chapter 215

164

Chapter 214

139

Chapter 213

161

Chapter 212

156

Chapter 211

181

Chapter 210

145

Chapter 209

166

Chapter 208

166

Chapter 207

168

Chapter 206

157

Chapter 205

169

Chapter 204

151

Chapter 203

164

Chapter 202

168

Chapter 201

156

Chapter 200

151

Chapter 199

157

Chapter 198

168

chapter 197

154

chapter 196

160

chapter 195

143

chapter 194

136

chapter 193

136

chapter 192

123

Chapter 191

156

Chapter 190

158

Chapter 189

159

Chapter 188

148

Chapter 187

171

chapter 186

155

chapter 185

156

chapter 184

176

chapter 183

152

chapter 182

127

Chapter 181

163

Chapter 180

145

chapter 179

121

chapter 178

129

chapter 177

158

Chapter 176

178

Chapter 175

144

chapter 174

161

chapter 173

152

chapter 172

155

chapter 171

148

chapter 170

128

chapter 169

154

chapter 168

146

chapter 167

133

chapter 166

164

chapter 165

144

chapter 164

148

chapter 163

136

chapter 162

132

chapter 161

165

chapter 160

124

chapter 159

134

chapter 158

121

chapter 157

151

chapter 156

121

chapter 155

133

chapter 154

140

chapter 153

131

chapter 152

130

chapter 151

125

chapter 150

153

chapter 149

132

chapter 148

128

chapter 147

128

chapter 146

124

chapter 145

160

chapter 144

129

chapter 143

134

chapter 142

130

chapter 141

125

chapter 140

132

chapter 139

141

chapter 138

139

chapter 137

135

chapter 136

154

chapter 135

129

chapter 134

141

chapter 133

132

chapter 132

127

chapter 131

138

chapter 130

149

chapter 129

152

chapter 128

136

chapter 127

133

chapter 126

115

chapter 125

124

chapter 124

121

chapter 123

118

chapter 122

112

chapter 121

103

chapter 120

110

chapter 119

106

chapter 118

102

chapter 117

126

chapter 116

123

chapter 115

103

chapter 114

107

chapter 113

107

chapter 112

117

chapter 111

113

chapter 110

123

chapter 109

99

chapter 108

103

chapter 107

101

chapter 106

108

chapter 105

114

chapter 104

100

chapter 103

101

chapter 102

109

chapter 101

106

chapter 100

115

chapter 99

106

chapter 98

106

chapter 97

111

chapter 96

101

chapter 95

104

chapter 94

104

chapter 93

100

chapter 92

107

chapter 91

110

chapter 90

108

chapter 89

122

chapter 88

113

chapter 87

107

chapter 86

116

chapter 85

104

chapter 84

107

chapter 83

120

chapter 82

135

chapter 81

109

chapter 80

109

chapter 79

114

chapter 78

111

chapter 77

112

chapter 76

109

chapter 75

97

chapter 74

97

chapter 73

121

chapter 72

116

chapter 71

111

chapter 70

113

chapter 69

113

chapter 68

111

chapter 67

146

chapter 66

262

chapter 65

299

chapter 64

4920

Chapter 63

4911

chapter 62

4739

chapter 61

5041

chapter 60

6094

Chapter 59

5712

chapter 58

6537

chapter 57

5100

chapter 56

5933

chapter 55

4881

chapter 54

5062

chapter 53

4833

chapter 52

4441

Chapter 51

6174

Chapter 50

6165

chapter 49

5503

chapter 48

4648

chapter 47

4728

chapter 46

5188

chapter 45

4725

chapter 44

4750

chapter 43

5818

chapter 42

5069

chapter 41

5057

chapter 40

6229

chapter 39

5495

chapter 38

4821

chapter 37

5590

chapter 36

5482

chapter 35

5058

chapter 34

5646

chapter 33

5089

chapter 32

4836

chapter 31

5720

chapter 30

5755

chapter 29

4992

chapter 28

5978

chapter 27

5393

chapter 26

5044

chapter 25

6228

chapter 24

5798

chapter 23

5460

chapter 22

7443

chapter 21

5936

chapter 20

7230

chapter 19

5953

chapter 18

7107

chapter 17

5910

chapter 16

5926

chapter 15

7343

chapter 14

6293

chapter 13

7687

chapter 12

6636

Chapter 11 video

10201

Chapter 10

12684

Chapter 9

10820

Chapter 8

11445

Chapter 7

16041

Chapter 6

14978

Chapter 5

16233

Chapter 4

18921

Chapter 3

18666

Chapter 2

19738

Chapter 1

25647

Chapter 0

18807

4 bình luận

buituananh7
buituananh7 Nhị đoạn đấu khí

Main hài vc 🤣🤣🤣

Trả lời
21:01 - 31/03/2022
fantruyenmoson
fantruyenmoson Nhất đoạn đấu khí

Hay hay hay

Trả lời
6 giờ trước
hoang2291993
hoang2291993 Nhất đoạn đấu khí

h

Trả lời
10:25 - 27/11/2021
gavelang
gavelang Cửu đoạn đấu khí

Trả lời
17:02 - 25/11/2021