Đăng nhập

Yêu Giả Vi Vương

Yêu Giả Vi Vương

[ Cập nhật lúc: 11:51 20/04/2022 ]

652767 Lượt xem

Đã hoàn thành

6.3 (3 người đã đánh giá)

Nội dung

Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ, bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động...

Danh sách chương

Chapter 322

275

Chapter 321

304

Chapter 320

110

Chapter 319

165

Chapter 318

133

Chapter 317

177

Chapter 316

166

Chapter 315

265

Chapter 314

219

Chapter 313

170

Chapter 312

162

Chapter 311

181

Chapter 310

144

Chapter 309

182

Chapter 308

164

Chapter 307

181

Chapter 306

192

Chapter 305

196

Chapter 304

160

Chapter 303

149

Chapter 302

174

Chapter 301

133

Chapter 300

160

Chapter 299

193

Chapter 298

222

Chapter 297

163

Chapter 296

166

Chapter 295

153

Chapter 294

191

Chapter 293

213

Chapter 292

159

Chapter 291

154

Chapter 290

188

Chapter 289

154

Chapter 288

241

Chapter 287

171

Chapter 286

220

Chapter 285

193

Chapter 284

196

Chapter 283

230

Chapter 282

210

Chapter 281

228

Chapter 280

248

Chapter 279

268

Chapter 278

1776

Chapter 277

228

Chapter 276

218

Chapter 275

204

Chapter 274

199

Chapter 273

180

Chapter 272

202

Chapter 271

199

Chapter 270

1496

Chapter 269

210

Chapter 268

197

Chapter 267

181

Chapter 266

1002

Chapter 265

2559

Chapter 264

193

Chapter 263

191

Chapter 262

184

Chapter 261

205

Chapter 260

1621

Chapter 259

1147

Chapter 258

194

Chapter 257

209

Chapter 256

210

Chapter 255

1064

Chapter 254

188

Chapter 253

186

Chapter 252

211

Chapter 251

210

Chapter 250

914

Chapter 249

219

Chapter 248

220

Chapter 247

221

Chapter 246

1572

Chapter 245

1186

Chapter 244

221

Chapter 243

1271

Chapter 242

225

Chapter 241

243

Chapter 240

202

Chapter 239

223

Chapter 238

1433

Chapter 237

1444

Chapter 236

211

Chapter 235

1648

Chapter 234

215

Chapter 233

251

Chapter 232

234

Chapter 231

1159

Chapter 230

259

Chapter 229

258

Chapter 228

277

Chapter 227

246

Chapter 226

284

Chapter 225

1361

Chapter 224

242

Chapter 223

191

Chapter 222

219

Chapter 221

237

Chapter 220

196

Chapter 219

178

Chapter 218

224

Chapter 217

231

Chapter 216

195

Chapter 215

208

Chapter 214

182

Chapter 213

202

Chapter 212

198

Chapter 211

222

Chapter 210

186

Chapter 209

212

Chapter 208

210

Chapter 207

206

Chapter 206

200

Chapter 205

209

Chapter 204

199

Chapter 203

206

Chapter 202

204

Chapter 201

195

Chapter 200

192

Chapter 199

195

Chapter 198

204

chapter 197

197

chapter 196

200

chapter 195

179

chapter 194

172

chapter 193

174

chapter 192

159

Chapter 191

191

Chapter 190

204

Chapter 189

198

Chapter 188

185

Chapter 187

210

chapter 186

196

chapter 185

194

chapter 184

220

chapter 183

189

chapter 182

166

Chapter 181

204

Chapter 180

181

chapter 179

157

chapter 178

166

chapter 177

198

Chapter 176

220

Chapter 175

181

chapter 174

203

chapter 173

191

chapter 172

189

chapter 171

188

chapter 170

164

chapter 169

191

chapter 168

186

chapter 167

170

chapter 166

238

chapter 165

178

chapter 164

189

chapter 163

180

chapter 162

168

chapter 161

205

chapter 160

162

chapter 159

170

chapter 158

159

chapter 157

189

chapter 156

161

chapter 155

167

chapter 154

177

chapter 153

168

chapter 152

167

chapter 151

162

chapter 150

190

chapter 149

171

chapter 148

164

chapter 147

164

chapter 146

161

chapter 145

197

chapter 144

164

chapter 143

170

chapter 142

166

chapter 141

160

chapter 140

170

chapter 139

177

chapter 138

176

chapter 137

170

chapter 136

195

chapter 135

167

chapter 134

181

chapter 133

166

chapter 132

166

chapter 131

171

chapter 130

188

chapter 129

184

chapter 128

171

chapter 127

167

chapter 126

150

chapter 125

163

chapter 124

156

chapter 123

153

chapter 122

144

chapter 121

137

chapter 120

147

chapter 119

139

chapter 118

138

chapter 117

160

chapter 116

158

chapter 115

139

chapter 114

141

chapter 113

144

chapter 112

161

chapter 111

147

chapter 110

157

chapter 109

136

chapter 108

137

chapter 107

133

chapter 106

143

chapter 105

145

chapter 104

136

chapter 103

133

chapter 102

143

chapter 101

131

chapter 100

140

chapter 99

133

chapter 98

129

chapter 97

138

chapter 96

124

chapter 95

130

chapter 94

132

chapter 93

127

chapter 92

131

chapter 91

138

chapter 90

137

chapter 89

151

chapter 88

142

chapter 87

133

chapter 86

144

chapter 85

130

chapter 84

136

chapter 83

147

chapter 82

163

chapter 81

133

chapter 80

137

chapter 79

144

chapter 78

137

chapter 77

139

chapter 76

141

chapter 75

122

chapter 74

125

chapter 73

149

chapter 72

143

chapter 71

142

chapter 70

147

chapter 69

153

chapter 68

149

chapter 67

192

chapter 66

292

chapter 65

341

chapter 64

4960

Chapter 63

4950

chapter 62

4782

chapter 61

5095

chapter 60

6141

Chapter 59

5745

chapter 58

6576

chapter 57

5142

chapter 56

5975

chapter 55

4922

chapter 54

5095

chapter 53

4891

chapter 52

4474

Chapter 51

6213

Chapter 50

6202

chapter 49

5547

chapter 48

4686

chapter 47

4766

chapter 46

5252

chapter 45

4769

chapter 44

4809

chapter 43

5874

chapter 42

5118

chapter 41

5116

chapter 40

6281

chapter 39

5545

chapter 38

4869

chapter 37

5633

chapter 36

5529

chapter 35

5109

chapter 34

5694

chapter 33

5140

chapter 32

4892

chapter 31

5765

chapter 30

5800

chapter 29

5043

chapter 28

6024

chapter 27

5450

chapter 26

5095

chapter 25

6287

chapter 24

5850

chapter 23

5506

chapter 22

7495

chapter 21

5997

chapter 20

7284

chapter 19

6002

chapter 18

7154

chapter 17

5965

chapter 16

5975

chapter 15

7393

chapter 14

6344

chapter 13

7745

chapter 12

6695

Chapter 11 video

10273

Chapter 10

12762

Chapter 9

10888

Chapter 8

11508

Chapter 7

16106

Chapter 6

15047

Chapter 5

16311

Chapter 4

19006

Chapter 3

18758

Chapter 2

19853

Chapter 1

25807

Chapter 0

18991

8 bình luận

172011
172011 Nhị đoạn đấu khí

T Độ kiếp thành Công lên Nhị r HAHAHAHAH!!!

Trả lời
16:26 - 27/08/2022
sosuke
sosuke Nhất đoạn đấu khí

Đánh giá thấp nha, cứ quay chậm thôi

Trả lời
22:35 - 11/07/2022
sosuke
sosuke Nhất đoạn đấu khí

Sao ko xem đc chap 44

Trả lời
22:26 - 11/07/2022
sosuke
sosuke Nhất đoạn đấu khí

Main bộ này cx hài, hay đấy

Trả lời
17:08 - 10/07/2022
buituananh7
buituananh7 Nhị đoạn đấu khí

Main hài vc 🤣🤣🤣

Trả lời
21:01 - 31/03/2022