Đăng nhập

Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ Luyện Đỉnh Phong

[ Cập nhật lúc: 09:22 20/04/2022 ]

12188243 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (17 người đã đánh giá)

Nội dung

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo. Dương Khai - đệ tử thí luyện kiêm sai vặt quét rác của Lăng Tiêu Các, ngẫu nhiên lấy được một bản vô tự hắc thư, từ đó về sau bước lên võ đạo dằng dặc

Danh sách chương

chapter 2258

368

chapter 2257

148

chapter 2256

124

chapter 2255

109

chapter 2254

112

chapter 2253

112

chapter 2252

107

chapter 2251

117

chapter 2250

123

chapter 2249

103

chapter 2248

87

chapter 2247

100

chapter 2246

92

chapter 2245

91

chapter 2244

89

chapter 2243

96

chapter 2242

92

chapter 2241

115

chapter 2240

98

chapter 2239

98

chapter 2238

109

chapter 2237

103

chapter 2236

110

chapter 2235

105

chapter 2234

93

chapter 2233

98

chapter 2232

91

chapter 2231

88

chapter 2230

95

chapter 2229

92

chapter 2228

97

chapter 2227

96

chapter 2226

92

chapter 2225

93

chapter 2224

89

chapter 2223

85

chapter 2222

88

chapter 2221

88

chapter 2220

96

chapter 2219

98

chapter 2218

89

chapter 2217

87

chapter 2216

86

chapter 2215

92

chapter 2214

87

chapter 2213

89

chapter 2212

82

chapter 2211

88

chapter 2210

89

chapter 2209

87

chapter 2208

83

chapter 2207

77

chapter 2206

84

chapter 2205

83

chapter 2204

74

chapter 2203

79

chapter 2202

77

chapter 2201

80

chapter 2200

82

chapter 2199

80

chapter 2198

77

chapter 2197

76

chapter 2196

87

chapter 2195

76

chapter 2194

80

chapter 2193

82

chapter 2192

76

chapter 2191

84

chapter 2190

79

chapter 2189

91

chapter 2188

85

chapter 2187

77

chapter 2186

81

chapter 2185

82

chapter 2184

85

chapter 2183

78

chapter 2182

80

chapter 2181

72

chapter 2180

73

chapter 2179

74

chapter 2178

78

chapter 2177

70

chapter 2176

84

chapter 2175

84

chapter 2174

77

chapter 2173

74

chapter 2172

78

chapter 2171

79

chapter 2170

75

chapter 2169

72

chapter 2168

72

chapter 2167

78

chapter 2166

74

chapter 2165

79

chapter 2164

78

chapter 2163

76

chapter 2162

76

chapter 2161

82

chapter 2160

86

chapter 2159

81

chapter 2158

85

chapter 2157

83

chapter 2156

83

chapter 2155

81

chapter 2154

81

chapter 2153

89

chapter 2152

105

Chapter 2151

1054

Chapter 2150

245

Chapter 2149

196

Chapter 2148

177

Chapter 2147

157

Chapter 2146

165

Chapter 2145

166

Chapter 2144

167

Chapter 2143

159

Chapter 2142

166

Chapter 2140

295

Chapter 2139

156

Chapter 2138

157

Chapter 2137

147

Chapter 2136

155

Chapter 2135

167

Chapter 2134

144

Chapter 2133

154

Chapter 2132

144

Chapter 2131

147

Chapter 2130

146

Chapter 2129

151

Chapter 2128

174

Chapter 2127

144

Chapter 2126

136

Chapter 2125

153

Chapter 2124

135

Chapter 2123

147

Chapter 2122

158

Chapter 2121

156

Chapter 2120

150

Chapter 2119

129

Chapter 2118

153

Chapter 2117

145

Chapter 2116

148

Chapter 2115

156

Chapter 2114

142

Chapter 2113

142

Chapter 2112

141

Chapter 2111

129

Chapter 2110

139

Chapter 2109

130

Chapter 2108

130

Chapter 2107

121

Chapter 2106

127

Chapter 2105

122

Chapter 2104

122

Chapter 2103

121

Chapter 2102

130

Chapter 2101

125

Chapter 2100

130

Chapter 2099

123

Chapter 2098

128

Chapter 2097

127

Chapter 2096

124

Chapter 2095

138

Chapter 2094

130

Chapter 2093

133

Chapter 2092

137

Chapter 2091

149

Chapter 2090

129

Chapter 2089

141

Chapter 2088

139

chapter 2087

459

chapter 2086

343

chapter 2085

257

chapter 2084

201

chapter 2083

183

chapter 2082

187

chapter 2081

199

chapter 2080

185

chapter 2079

169

chapter 2078

164

chapter 2077

167

chapter 2076

169

chapter 2075

159

chapter 2074

173

chapter 2073

155

chapter 2072

158

chapter 2071

153

chapter 2070

165

chapter 2069

163

chapter 2068

152

chapter 2067

167

chapter 2066

168

chapter 2065

169

chapter 2064

148

chapter 2063

145

chapter 2062

155

chapter 2061

145

chapter 2060

157

chapter 2059

140

chapter 2058

139

chapter 2057

136

chapter 2056

131

chapter 2055

138

chapter 2054

154

chapter 2053

142

chapter 2052

137

chapter 2051

133

chapter 2050

133

chapter 2049

143

chapter 2048

133

chapter 2047

139

chapter 2046

132

chapter 2045

126

chapter 2044

133

chapter 2043

132

chapter 2042

519

chapter 2041

223

chapter 2040

197

chapter 2039

192

chapter 2038

185

chapter 2037

175

chapter 2036

164

chapter 2035

179

chapter 2034

179

chapter 2033

161

chapter 2032

170

chapter 2031

192

Chapter 2030

618

Chapter 2029

310

Chapter 2028

249

Chapter 2027

307

Chapter 2026

229

Chapter 2025

236

Chapter 2024

368

Chapter 2023

241

Chapter 2022

228

Chapter 2021

288

chapter 2020

214

chapter 2019

213

chapter 2018

204

chapter 2017

204

chapter 2016

180

Chapter 2015

274

Chapter 2014

210

Chapter 2013

210

Chapter 2012

273

Chapter 2011

278

Chapter 2010

246

Chapter 2009

377

Chapter 2008

278

Chapter 2007

225

Chapter 2006

321

Chapter 2005

206

Chapter 2004

195

Chapter 2003

306

Chapter 2002

231

Chapter 2001

204

Chapter 2000

308

Chapter 1999

219

Chapter 1998

185

Chapter 1997

192

chapter 1996

276

chapter 1995

220

chapter 1994

194

chapter 1993

186

chapter 1992

188

chapter 1991

211

chapter 1990

202

chapter 1989

242

Chapter 1988

483

Chapter 1987

305

Chapter 1986

248

Chapter 1985

277

Chapter 1984

221

Chapter 1983

251

Chapter 1982

338

Chapter 1981

258

Chapter 1980

245

Chapter 1979

357

Chapter 1978

279

Chapter 1977

249

Chapter 1976

404

Chapter 1975

280

Chapter 1974

269

Chapter 1973

401

Chapter 1972

405

Chapter 1971

301

Chapter 1970

310

Chapter 1969

226

Chapter 1968

226

Chapter 1967

285

Chapter 1966

215

Chapter 1965

221

Chapter 1964

198

Chapter 1963

216

Chapter 1962

241

Chapter 1961

424

Chapter 1960

247

Chapter 1959

305

Chapter 1958

230

Chapter 1957

200

Chapter 1956

199

Chapter 1955

357

Chapter 1954

218

Chapter 1953

206

Chapter 1952

206

Chapter 1951

218

Chapter 1950

229

Chapter 1949

447

Chapter 1948

428

Chapter 1947

286

Chapter 1946

320

Chapter 1945

242

Chapter 1944

236

Chapter 1943

0

Chapter 1942

364

Chapter 1941

382

Chapter 1940

321

Chapter 1939

254

Chapter 1938

253

Chapter 1937

304

Chapter 1936

240

Chapter 1935

245

chapter 1934

300

chapter 1933

245

chapter 1932

227

chapter 1931

240

chapter 1930

238

chapter 1929

220

chapter 1928

221

chapter 1927

214

chapter 1926

221

chapter 1925

247

chapter 1924

225

chapter 1923

212

chapter 1922

199

chapter 1921

208

chapter 1920

228

chapter 1919

229

Chapter 1918

679

Chapter 1917

433

Chapter 1915

441

Chapter 1914

331

Chapter 1913

401

Chapter 1912

357

Chapter 1911

393

Chapter 1910

350

Chapter 1909

404

Chapter 1908

352

Chapter 1907

306

Chapter 1906

264

Chapter 1905

317

Chapter 1904

324

Chapter 1903

353

Chapter 1902

324

Chapter 1901

342

Chapter 1900

309

Chapter 1899

321

Chapter 1898

309

Chapter 1897

293

Chapter 1896

257

Chapter 1895

238

Chapter 1894

328

Chapter 1893

314

Chapter 1892

347

Chapter 1891

251

Chapter 1890

241

Chapter 1889

249

Chapter 1888

262

Chapter 1887

228

Chapter 1886

399

Chapter 1885

249

Chapter 1884

320

Chapter 1883

369

Chapter 1882

322

Chapter 1881

464

Chapter 1880

337

Chapter 1879

336

Chapter 1878

262

Chapter 1877

335

Chapter 1876

354

Chapter 1875

258

Chapter 1874

304

Chapter 1873

243

Chapter 1872

349

Chapter 1871

416

Chapter 1870

443

Chapter 1869

320

Chapter 1868

560

Chapter 1867

1267

Chapter 1866

1031

Chapter 1865

352

Chapter 1864

285

Chapter 1863

319

Chapter 1862

326

Chapter 1861

247

Chapter 1860

244

Chapter 1859

287

Chapter 1858

225

Chapter 1857

216

Chapter 1856

305

Chapter 1855

264

Chapter 1854

226

Chapter 1853

295

Chapter 1852

230

Chapter 1851

300

Chapter 1850

304

Chapter 1849

240

Chapter 1848

310

Chapter 1847

252

Chapter 1846

247

Chapter 1845

312

Chapter 1844

543

Chapter 1943

868

Chapter 1842

412

Chapter 1841

307

Chapter 1840

247

Chapter 1839

352

Chapter 1838

253

Chapter 1837

307

Chapter 1836

351

Chapter 1835

314

Chapter 1834

238

Chapter 1833

241

Chapter 1832

294

Chapter 1831

324

Chapter 1830

351

Chapter 1829

354

Chapter 1828

293

Chapter 1827

386

Chapter 1826

344

Chapter 1825

449

Chapter 1824

408

Chapter 1823

334

Chapter 1822

259

Chapter 1821

279

Chapter 1820

365

Chapter 1819

261

Chapter 1818

255

Chapter 1817

265

Chapter 1816

305

Chapter 1815

322

Chapter 1814

322

Chapter 1813

271

Chapter 1812

271

Chapter 1811

373

Chapter 1810

310

Chapter 1809

370

Chapter 1808

340

Chapter 1807

332

Chapter 1806

286

Chapter 1805

323

Chapter 1804

363

Chapter 1803

260

Chapter 1802

323

Chapter 1801

296

Chapter 1800

296

Chapter 1799

334

Chapter 1798

285

Chapter 1797

268

Chapter 1796

363

Chapter 1795

384

Chapter 1794

330

Chapter 1793

273

Chapter 1792

375

Chapter 1791

364

Chapter 1790

349

Chapter 1789

330

Chapter 1788

353

Chapter 1787

284

Chapter 1786

271

Chapter 1785

271

Chapter 1784

263

Chapter 1783

267

Chapter 1782

398

Chapter 1781

295

Chapter 1780

387

Chapter 1779

282

Chapter 1778

358

Chapter 1777