Đăng nhập

Võ Động Càn Khôn

Võ Động Càn Khôn

[ Cập nhật lúc: 11:26 14/01/2022 ]

8612264 Lượt xem

Đang tiến hành

5.1 (7 người đã đánh giá)

Nội dung

Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi.

Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn!

Phân Biệt Đẳng Cấp

Thối Thể - Địa Nguyên Cảnh - Thiên Nguyên Cảnh - Nguyên Đan Cảnh - Tạo Khí Cảnh - Tạo Hình Cảnh - Tạo Hóa Cảnh - Niết Bàn Cảnh - Sinh Huyền Cảnh - Tử Huyền Cảnh - Chuyển Luân Cảnh - Luân Hồi Cảnh - Tổ Cảnh

Link đọc truyện chữ : Võ Động càn khôn

Danh sách chương

Chapter 157

114

Chapter 156

114

Chapter 155

245

Chapter 154

543

Chapter 153

566

Chapter 152

226

Chapter 151

781

Chapter 150

337

Chapter 149

730

Chapter 148

720

Chapter 147

665

Chapter 146

262

Chapter 145

1705

Chapter 144

1781

Chapter 143

1326

Chapter 142

206

Chapter 141

1487

Chapter 140

167

Chapter 139

193

Chapter 138

1896

Chapter 137

200

Chapter 136

191

Chapter 135

222

Chapter 134

1478

Chapter 133

188

Chapter 132

200

Chapter 131

240

Chapter 130

257

Chapter 129

299

Chapter 128

319

Chapter 127

328

Chapter 126

299

Chapter 125

372

Chapter 124

373

Chapter 123

331

chapter 122

358

chapter 121

275

chapter 120

191

chapter 119

152

chapter 118

191

chapter 117

149

chapter 116

190

chapter 115

207

chapter 114

151

chapter 113

171

chapter 112

167

chapter 111

146

chapter 110

151

chapter 109

152

chapter 108

187

chapter 107

153

chapter 106

177

chapter 105

204

chapter 104

308

chapter 103

18551

chapter 102

12725

chapter 101

18039

chapter 100

13423

chapter 99

15030

chapter 98

21443

chapter 97

16223

Chapter 96

17912

chapter 95

25954

Chapter 94

18869

Chapter 93

20219

Chapter 92

16665

Chapter 91

26083

Chapter 90

27812

chapter 89

33096

Chapter 88

31344

Chapter 87

29462

Chapter 86

26083

Chapter 85

31374

Chapter 84

34388

Chapter 83

28672

Chapter 82

31865

Chapter 81

41028

Chapter 80

39291

Chapter 79

35450

Chapter 78

38094

Chapter 77

38834

Chapter 76

36808

Chapter 75

49799

Chapter 74

50539

Chapter 73

53194

Chapter 72

40718

Chapter 71

44726

Chapter 70

43471

Chapter 69

70417

Chapter 68

25184

45043

Chapter 66 - Âm khôi thành

40934

Chapter 64

58665

50723

68518

58839

Chapter 60 - Tử chiến

77898

Chapter 59 - Tuyệt Địa

84672

72943

Chapter 57 - Đồ Long

93812

97019

Chapter 53 - Quỳ Xuống

107202

Chapter 52

115799

Chapter 51 - Hắc Đồng

112968

104173

109545

Chapter 48

128654

Chapter 47 - Một năm sau

125643

Chapter 46 - Cáo Biệt

118715

Chapter 45

118431

121669

Chapter 43 - Khuất Nhục

123804

Chapter 42 - Giao Hợp

134044

Chapter 41 - Quyết Đoán

119111

Chapter 40 - Gặp gỡ

113913

Chương 39 - Đột Phá

114704

Chương 38 - Cướp Bảo

130868

123301

Chương 36 - Lâm Lang Thiên

115005

129641

121762

Chương 31 - Đan Tiên Trì

133538

Chương 30 - Giao Dịch

127656

Chương 29 - Điêu Gia

137773

140788

120704

Chương 26 - Tập Kích

126918

128805

120144

133343

110740

Chương 19 Hỏa Mãng Hổ

124944

126050

110954

104410

109267

Chapter 14: Kỳ môn ấn

117266

Chapter 13

108556

Chương 12

118027

Chương 11

115849

Chapter 10

117713

Chapter 9

111790

Chapter 8

109907

Chapter 7

106285

Chapter 6

104663

Chapter 5

105092

Chapter 4

101529

Chapter 3

103330

Chapter 2

110515

Chapter 1

152047

Chapter 0

121794

27 bình luận

kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

a điêu xịn quá :v

Trả lời
00:01 - 15/01/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

khổ thân :))

Trả lời
01:10 - 11/01/2022
atu2k7
atu2k7 Nhị đoạn đấu khí

haizz o.o!

Trả lời
15:18 - 05/01/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

ư kìa đang căng :))

Trả lời
02:36 - 04/01/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

mà nhỏ nào đây nhỉ :v

Trả lời
02:51 - 25/12/2021