Đăng nhập

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

[ Cập nhật lúc: 08:06 07/04/2022 ]

15436139 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (9 người đã đánh giá)

Nội dung

Phần 2 đấu la đại lục

Danh sách chương

Chapter 322

659

Chapter 321

363

Chapter 320

394

Chapter 319

429

Chapter 318

406

Chapter 317

377

Chapter 316

397

Chapter 315

422

Chapter 314

421

Chapter 313

301

Chapter 312

460

Chapter 311

373

Chapter 310

373

Chapter 309

403

Chapter 308

381

Chapter 307

407

Chapter 306

462

Chapter 305

464

Chapter 304

428

Chapter 303

622

Chapter 302

546

Chapter 301

614

Chapter 300

452

Chapter 299

424

Chapter 298

337

Chapter 297

339

Chapter 296

330

Chapter 295

1554

Chapter 294

339

Chapter 293

368

Chapter 292

362

Chapter 291

366

Chapter 290

320

Chapter 289

425

Chapter 288

350

Chapter 287

342

Chapter 286

365

Chapter 285

402

Chapter 284

350

Chapter 283

344

Chapter 282

1508

Chapter 281

367

Chapter 280

400

Chapter 279

980

Chapter 278

415

Chapter 277

303

Chapter 276

508

Chapter 275

454

Chapter 274

444

Chapter 273

484

Chapter 272

1075

Chapter 271

432

Chapter 270

478

Chapter 269

486

Chapter 268

441

Chapter 267

542

Chapter 266

427

Chapter 265

485

Chapter 264

447

Chapter 263

518

Chapter 262

390

Chapter 261

618

Chapter 260

583

chapter 259

539

chapter 258

377

chapter 257

367

Chapter 256

596

Chapter 255

407

chapter 254.5

527

chapter 254

372

chapter 253.5

366

chapter 253

343

chapter 252.5

371

chapter 252

357

chapter 251.5

349

Chapter 251

517

Chapter 250

810

chapter 249.5

975

chapter 249

1497

chapter 248.5

431

chapter 248

376

chapter 247.5

390

chapter 247

368

chapter 246.5

1416

chapter 246

313

chapter 245.5

388

chapter 245

313

chapter 244

350

chapter 243.5

345

chapter 243

348

chapter 242.5

329

chapter 242

385

chapter 241.5

340

chapter 241

364

chapter 240.5

346

chapter 240

357

chapter 239.5

348

chapter 239

331

chapter 238.5

334

chapter 238

298

chapter 237

282

chapter 236.5

288

chapter 236

288

chapter 235.5

341

chapter 235

319

chapter 234.5

292

chapter 234

291

chapter 233.5

295

chapter 233

288

chapter 232.5

307

chapter 232

322

chapter 231.5

342

chapter 231

300

chapter 230.5

321

chapter 230

338

chapter 229.5

291

chapter 229

344

chapter 228.5

284

chapter 228

315

chapter 227.5

337

chapter 227

326

chapter 226.5

317

chapter 226

331

chapter 225.5

334

chapter 225

366

chapter 224.5

327

chapter 224

377

chapter 223.5

396

chapter 223

514

chapter 222.5

19258

chapter 222

10206

chapter 221

11703

chapter 220

11399

chapter 219.5

10802

chapter 219

9940

chapter 218

11764

chapter 217

12470

chapter 216

12643

chapter 215.5

12709

chapter 215

10805

chapter 214.5

10848

chapter 214

10145

chapter 213

12317

chapter 212.5

12357

chapter 212

11331

chapter 211.5

13288

Chapter 211

16405

Chapter 210

18504

Chapter 209

19707

Chapter 208

18982

Chapter 207

18721

Chapter 206

15046

Chapter 205

21152

Chapter 204

17999

chapter 203

20334

chapter 202

12042

chapter 201

24348

chapter 200

18668

Chapter 199

23820

Chapter 198

22839

Chapter 197

26282

Chapter 196

18156

Chapter 195

35716

Chapter 194

31964

Chapter 193

30487

Chapter 192

24748

Chapter 191

26728

Chapter 190

29000

Chapter 189

22506

Chapter 188

22196

Chapter 187

25103

Chapter 186

26565

Chapter 185

24402

Chapter 184

26119

Chapter 183

23184

Chapter 182

24918

Chapter 181

18990

Chapter 180

30722

Chapter 179

17897

Chapter 178

28062

Chapter 177

20315

Chapter 176

28309

Chapter 175

21489

Chapter 174

29745

Chapter 173

21683

Chapter 172

29776

Chapter 171

40903

Chapter 170

26450

Chapter 169

24883

Chapter 168

35925

Chapter 167

29277

Chapter 166

32941

Chapter 165

29178

Chapter 164

37294

Chapter 163

36867

Chapter 162

36623

Chapter 161

43224

Chapter 160

44138

Chapter 159

37022

Chapter 158

46062

Chapter 157

34399

Chapter 156

38236

Chapter 155

46255

Chapter 154

45912

Chapter 153

42278

Chapter 152

42993

Chapter 151

49061

Chapter 150

47776

Chapter 149

45786

Chapter 148

54802

Chapter 147

47525

Chapter 146

45368

Chapter 145

50114

Chapter 144

47492

Chapter 143

49572

Chapter 142

49244

Chapter 141

51997

Chapter 140

48986

Chapter 139

51448

Chapter 138

59970

Chapter 137

55199

Chapter 136

45501

Chapter 135

55881

Chapter Ngoại truyện 2

38370

Chapter Ngoại truyện 1

34579

Chapter 134

54842

Chapter 133

55856

Chapter 132

51748

Chapter 131

46475

Chapter 130

55853

Chapter 129

53129

Chapter 128

52470

Chapter 127

55091

Chapter 126

59521

Chapter 125

63447

Chapter 124

62103

Chapter 123

49089

Chapter 122

59039

Chapter 121

61947

Chapter 120

60109

Chapter 119

50636

Chapter 118

50280

Chapter 117

49804

Chapter 116

49740

Chapter 115

72832

Chapter 114

80346

Chapter 113

72155

Chapter 112

76414

Chapter 111

78028

Chapter 110

76085

Chapter 109

76705

Chapter 108

62412

Chapter 107

80499

Chapter 106

87365

Chapter 105

82551

Chapter 104

86067

Chapter 103

62899

Chapter 102

82665

Chapter 101

86703

Chapter 100

90238

Chapter 99

77603

Chapter 98

71552

Chapter 97

106366

Chapter 96

103137

Chapter 95

90305

Chapter 94

89634

Chapter 93

83824

Chapter 92

83364

Chapter 91

89822

Chapter 90

99003

Chapter 89

89589

Chapter 88

92612

Chapter 87

91281

Chapter 86

87647

Chapter 85

88233

Chapter 84

90026

Chapter 83

98596

Chapter 82

123444

Chapter 81

102094

Chapter 80

111092

Chapter 79

103533

Chapter 78

104013

Chapter 77

105276

Chapter 76

108402

Chapter 75

108679

120064

111059

Chapter 72 - Phá Ngục

112544

82560

103851

85168

105432

107852

107956

Chương 64

113770

114250

Chương 59 - Tà Hồn Sư

107570

116711

127152

141640

144870

151242

116894

135179

95074

Chapter 40

117948

Chapter 39

101216

Chapter 38

86935

Chapter 37

106745

Chapter 36

108740

Chapter 35

87549

Chapter 34

88440

Chapter 33

107894

96881

Chapter 31 - Chiến Thuật

96788

Chapter 30

85595

Chapter 29

78198

Chapter 28

91492

Chapter 27

89643

Chapter 26

85830

Chapter 25

91467

Chapter 24

84229

Chapter 23

80480

Chapter 22

96355

Chapter 21

65491

Chapter 20

66667

Chapter 19

80591

Chapter 18

81971

Chapter 17

62892

Chapter 16

78644

Chapter 15

80318

Chapter 14

75886

Chương 13

77700

Chapter 12

78003

Chapter 11

76766

Chapter 10

81243

Chapter 9

71907

Chapter 8

72341

Chapter 7

75455

Chapter 6

79307

Chapter 5

91340

Chapter 4

88548

Chapter 3

99413

Chapter 2

110131

Chapter 1

136385

Chapter 0

117560

38 bình luận

tieungungnhi123
tieungungnhi123 Nhất đoạn đấu khí

xem full bộ tại: https://www.youtube.com/watch?v=ES1te14T3xA&list=PLVCcdXO2lNp7ImbCeYwj2t9FqL8b7AFma

Trả lời
20:02 - 01/06/2022
satthanssss
satthanssss Nhất đoạn đấu khí

? Thật đấy

Trả lời
13:53 - 20/04/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

:) thèm rượu quá r

Trả lời
23:33 - 07/04/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

ảo :v

Trả lời
16:24 - 01/04/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

ăn tđn dc main :)

Trả lời
15:43 - 24/03/2022