Đăng nhập

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

[ Cập nhật lúc: 08:06 07/04/2022 ]

15450549 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (9 người đã đánh giá)

Nội dung

Phần 2 đấu la đại lục

Danh sách chương

Chapter 322

922

Chapter 321

449

Chapter 320

461

Chapter 319

504

Chapter 318

479

Chapter 317

448

Chapter 316

459

Chapter 315

488

Chapter 314

479

Chapter 313

356

Chapter 312

523

Chapter 311

441

Chapter 310

431

Chapter 309

461

Chapter 308

440

Chapter 307

462

Chapter 306

517

Chapter 305

522

Chapter 304

487

Chapter 303

685

Chapter 302

601

Chapter 301

668

Chapter 300

504

Chapter 299

475

Chapter 298

389

Chapter 297

395

Chapter 296

379

Chapter 295

1602

Chapter 294

391

Chapter 293

417

Chapter 292

418

Chapter 291

435

Chapter 290

375

Chapter 289

480

Chapter 288

403

Chapter 287

390

Chapter 286

421

Chapter 285

457

Chapter 284

400

Chapter 283

394

Chapter 282

1562

Chapter 281

418

Chapter 280

451

Chapter 279

1029

Chapter 278

466

Chapter 277

353

Chapter 276

557

Chapter 275

510

Chapter 274

506

Chapter 273

541

Chapter 272

1136

Chapter 271

481

Chapter 270

532

Chapter 269

531

Chapter 268

491

Chapter 267

590

Chapter 266

473

Chapter 265

527

Chapter 264

487

Chapter 263

563

Chapter 262

426

Chapter 261

653

Chapter 260

618

chapter 259

579

chapter 258

413

chapter 257

402

Chapter 256

632

Chapter 255

442

chapter 254.5

563

chapter 254

408

chapter 253.5

404

chapter 253

378

chapter 252.5

408

chapter 252

404

chapter 251.5

383

Chapter 251

561

Chapter 250

873

chapter 249.5

1010

chapter 249

1539

chapter 248.5

472

chapter 248

412

chapter 247.5

420

chapter 247

402

chapter 246.5

1454

chapter 246

356

chapter 245.5

417

chapter 245

349

chapter 244

376

chapter 243.5

378

chapter 243

383

chapter 242.5

360

chapter 242

429

chapter 241.5

379

chapter 241

399

chapter 240.5

390

chapter 240

397

chapter 239.5

381

chapter 239

357

chapter 238.5

376

chapter 238

327

chapter 237

327

chapter 236.5

324

chapter 236

325

chapter 235.5

376

chapter 235

354

chapter 234.5

328

chapter 234

322

chapter 233.5

326

chapter 233

323

chapter 232.5

345

chapter 232

360

chapter 231.5

379

chapter 231

333

chapter 230.5

379

chapter 230

369

chapter 229.5

324

chapter 229

383

chapter 228.5

317

chapter 228

343

chapter 227.5

368

chapter 227

357

chapter 226.5

345

chapter 226

357

chapter 225.5

359

chapter 225

398

chapter 224.5

354

chapter 224

416

chapter 223.5

456

chapter 223

554

chapter 222.5

19286

chapter 222

10233

chapter 221

11733

chapter 220

11431

chapter 219.5

10833

chapter 219

9964

chapter 218

11790

chapter 217

12502

chapter 216

12664

chapter 215.5

12741

chapter 215

10835

chapter 214.5

10872

chapter 214

10180

chapter 213

12351

chapter 212.5

12388

chapter 212

11372

chapter 211.5

13322

Chapter 211

16437

Chapter 210

18539

Chapter 209

19737

Chapter 208

19011

Chapter 207

18757

Chapter 206

15084

Chapter 205

21184

Chapter 204

18037

chapter 203

20390

chapter 202

12084

chapter 201

24402

chapter 200

18743

Chapter 199

23918

Chapter 198

22894

Chapter 197

26317

Chapter 196

18198

Chapter 195

35772

Chapter 194

32042

Chapter 193

30534

Chapter 192

24795

Chapter 191

26776

Chapter 190

29075

Chapter 189

22544

Chapter 188

22232

Chapter 187

25153

Chapter 186

26600

Chapter 185

24446

Chapter 184

26154

Chapter 183

23217

Chapter 182

24950

Chapter 181

19047

Chapter 180

30752

Chapter 179

17928

Chapter 178

28093

Chapter 177

20340

Chapter 176

28331

Chapter 175

21511

Chapter 174

29771

Chapter 173

21706

Chapter 172

29844

Chapter 171

40954

Chapter 170

26476

Chapter 169

24904

Chapter 168

35969

Chapter 167

29307

Chapter 166

32978

Chapter 165

29213

Chapter 164

37325

Chapter 163

36894

Chapter 162

36646

Chapter 161

43288

Chapter 160

44245

Chapter 159

37065

Chapter 158

46108

Chapter 157

34434

Chapter 156

38286

Chapter 155

46293

Chapter 154

45946

Chapter 153

42315

Chapter 152

43025

Chapter 151

49110

Chapter 150

47817

Chapter 149

45832

Chapter 148

54847

Chapter 147

47566

Chapter 146

45402

Chapter 145

50153

Chapter 144

47529

Chapter 143

49637

Chapter 142

49289

Chapter 141

52032

Chapter 140

49023

Chapter 139

51492

Chapter 138

60022

Chapter 137

55243

Chapter 136

45546

Chapter 135

55917

Chapter Ngoại truyện 2

38412

Chapter Ngoại truyện 1

34625

Chapter 134

54886

Chapter 133

55900

Chapter 132

51786

Chapter 131

46507

Chapter 130

55889

Chapter 129

53161

Chapter 128

52503

Chapter 127

55121

Chapter 126

59550

Chapter 125

63466

Chapter 124

62115

Chapter 123

49140

Chapter 122

59071

Chapter 121

61973

Chapter 120

60138

Chapter 119

50660

Chapter 118

50304

Chapter 117

49824

Chapter 116

49765

Chapter 115

72853

Chapter 114

80383

Chapter 113

72186

Chapter 112

76446

Chapter 111

78060

Chapter 110

76111

Chapter 109

76748

Chapter 108

62438

Chapter 107

80537

Chapter 106

87405

Chapter 105

82578

Chapter 104

86090

Chapter 103

62920

Chapter 102

82713

Chapter 101

86738

Chapter 100

90277

Chapter 99

77634

Chapter 98

71584

Chapter 97

106404

Chapter 96

103161

Chapter 95

90335

Chapter 94

89658

Chapter 93

83852

Chapter 92

83386

Chapter 91

89848

Chapter 90

99025

Chapter 89

89610

Chapter 88

92628

Chapter 87

91301

Chapter 86

87716

Chapter 85

88250

Chapter 84

90046

Chapter 83

98614

Chapter 82

123464

Chapter 81

102121

Chapter 80

111136

Chapter 79

103559

Chapter 78

104036

Chapter 77

105334

Chapter 76

108422

Chapter 75

108698

120088

111086

Chapter 72 - Phá Ngục

112563

82572

103877

85194

105469

107885

107991

Chương 64

113802

114288

Chương 59 - Tà Hồn Sư

107621

116745

127199

141670

144886

151279

116911

135212

95101

Chapter 40

117974

Chapter 39

101234

Chapter 38

86967

Chapter 37

106763

Chapter 36

108763

Chapter 35

87570

Chapter 34

88460

Chapter 33

107924

96919

Chapter 31 - Chiến Thuật

96816

Chapter 30

85616

Chapter 29

78222

Chapter 28

91520

Chapter 27

89674

Chapter 26

85852

Chapter 25

91491

Chapter 24

84253

Chapter 23

80506

Chapter 22

96386

Chapter 21

65512

Chapter 20

66694

Chapter 19

80620

Chapter 18

82009

Chapter 17

62930

Chapter 16

78688

Chapter 15

80353

Chapter 14

75912

Chương 13

77721

Chapter 12

78028

Chapter 11

76796

Chapter 10

81331

Chapter 9

71942

Chapter 8

72369

Chapter 7

75493

Chapter 6

79348

Chapter 5

91380

Chapter 4

88588

Chapter 3

99460

Chapter 2

110208

Chapter 1

136508

Chapter 0

117744

39 bình luận

ninds2475
ninds2475 Nhất đoạn đấu khí

có chap mới rồi xem ở đây này ae https://link1s.com/ltff4mo

Trả lời
09:12 - 10/09/2022
tieungungnhi123
tieungungnhi123 Nhất đoạn đấu khí

xem full bộ tại: https://www.youtube.com/watch?v=ES1te14T3xA&list=PLVCcdXO2lNp7ImbCeYwj2t9FqL8b7AFma

Trả lời
20:02 - 01/06/2022
satthanssss
satthanssss Nhất đoạn đấu khí

? Thật đấy

Trả lời
13:53 - 20/04/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

:) thèm rượu quá r

Trả lời
23:33 - 07/04/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

ảo :v

Trả lời
16:24 - 01/04/2022