Đăng nhập

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

[ Cập nhật lúc: 09:12 20/01/2022 ]

15398758 Lượt xem

Đang tiến hành

5.3 (5 người đã đánh giá)

Nội dung

Phần 2 đấu la đại lục

Danh sách chương

Chapter 311

67

Chapter 310

146

Chapter 309

210

Chapter 308

200

Chapter 307

219

Chapter 306

286

Chapter 305

292

Chapter 304

274

Chapter 303

443

Chapter 302

395

Chapter 301

442

Chapter 300

281

Chapter 299

286

Chapter 298

196

Chapter 297

186

Chapter 296

190

Chapter 295

1411

Chapter 294

203

Chapter 293

231

Chapter 292

225

Chapter 291

220

Chapter 290

164

Chapter 289

288

Chapter 288

220

Chapter 287

213

Chapter 286

235

Chapter 285

266

Chapter 284

220

Chapter 283

217

Chapter 282

1389

Chapter 281

243

Chapter 280

267

Chapter 279

860

Chapter 278

293

Chapter 277

174

Chapter 276

385

Chapter 275

320

Chapter 274

312

Chapter 273

358

Chapter 272

950

Chapter 271

309

Chapter 270

352

Chapter 269

377

Chapter 268

328

Chapter 267

429

Chapter 266

322

Chapter 265

377

Chapter 264

343

Chapter 263

417

Chapter 262

290

Chapter 261

508

Chapter 260

464

chapter 259

435

chapter 258

273

chapter 257

250

Chapter 256

476

Chapter 255

302

chapter 254.5

417

chapter 254

274

chapter 253.5

262

chapter 253

253

chapter 252.5

277

chapter 252

254

chapter 251.5

252

Chapter 251

421

Chapter 250

684

chapter 249.5

875

chapter 249

1402

chapter 248.5

340

chapter 248

287

chapter 247.5

302

chapter 247

282

chapter 246.5

1330

chapter 246

218

chapter 245.5

294

chapter 245

232

chapter 244

266

chapter 243.5

259

chapter 243

259

chapter 242.5

242

chapter 242

310

chapter 241.5

262

chapter 241

290

chapter 240.5

268

chapter 240

277

chapter 239.5

271

chapter 239

255

chapter 238.5

259

chapter 238

228

chapter 237

211

chapter 236.5

209

chapter 236

206

chapter 235.5

250

chapter 235

231

chapter 234.5

218

chapter 234

208

chapter 233.5

213

chapter 233

201

chapter 232.5

227

chapter 232

233

chapter 231.5

252

chapter 231

215

chapter 230.5

216

chapter 230

221

chapter 229.5

217

chapter 229

278

chapter 228.5

219

chapter 228

240

chapter 227.5

262

chapter 227

248

chapter 226.5

240

chapter 226

241

chapter 225.5

255

chapter 225

281

chapter 224.5

248

chapter 224

287

chapter 223.5

296

chapter 223

428

chapter 222.5

19185

chapter 222

10121

chapter 221

11624

chapter 220

11300

chapter 219.5

10725

chapter 219

9864

chapter 218

11686

chapter 217

12393

chapter 216

12579

chapter 215.5

12641

chapter 215

10723

chapter 214.5

10777

chapter 214

10060

chapter 213

12220

chapter 212.5

12281

chapter 212

11258

chapter 211.5

13223

Chapter 211

16328

Chapter 210

18427

Chapter 209

19627

Chapter 208

18893

Chapter 207

18654

Chapter 206

14975

Chapter 205

21046

Chapter 204

17922

chapter 203

20144

chapter 202

11963

chapter 201

24200

chapter 200

18523

Chapter 199

23615

Chapter 198

22686

Chapter 197

26207

Chapter 196

18081

Chapter 195

35537

Chapter 194

31785

Chapter 193

30366

Chapter 192

24636

Chapter 191

26644

Chapter 190

28819

Chapter 189

22428

Chapter 188

22106

Chapter 187

25022

Chapter 186

26481

Chapter 185

24327

Chapter 184

26022

Chapter 183

23104

Chapter 182

24811

Chapter 181

18918

Chapter 180

30653

Chapter 179

17829

Chapter 178

27976

Chapter 177

20255

Chapter 176

28245

Chapter 175

21432

Chapter 174

29692

Chapter 173

21617

Chapter 172

29563

Chapter 171

40745

Chapter 170

26391

Chapter 169

24819

Chapter 168

35852

Chapter 167

29206

Chapter 166

32885

Chapter 165

29125

Chapter 164

37218

Chapter 163

36809

Chapter 162

36558

Chapter 161

43046

Chapter 160

43995

Chapter 159

36947

Chapter 158

45979

Chapter 157

34334

Chapter 156

38146

Chapter 155

46172

Chapter 154

45819

Chapter 153

42219

Chapter 152

42941

Chapter 151

48974

Chapter 150

47702

Chapter 149

45715

Chapter 148

54724

Chapter 147

47457

Chapter 146

45308

Chapter 145

50040

Chapter 144

47430

Chapter 143

49492

Chapter 142

49165

Chapter 141

51941

Chapter 140

48932

Chapter 139

51367

Chapter 138

59849

Chapter 137

55098

Chapter 136

45430

Chapter 135

55824

Chapter Ngoại truyện 2

38294

Chapter Ngoại truyện 1

34506

Chapter 134

54756

Chapter 133

55782

Chapter 132

51685

Chapter 131

46418

Chapter 130

55792

Chapter 129

53068

Chapter 128

52414

Chapter 127

55031

Chapter 126

59458

Chapter 125

63397

Chapter 124

62046

Chapter 123

49032

Chapter 122

58984

Chapter 121

61881

Chapter 120

60057

Chapter 119

50580

Chapter 118

50223

Chapter 117

49750

Chapter 116

49689

Chapter 115

72779

Chapter 114

80244

Chapter 113

72102

Chapter 112

76353

Chapter 111

77968

Chapter 110

76022

Chapter 109

76617

Chapter 108

62358

Chapter 107

80417

Chapter 106

87280

Chapter 105

82493

Chapter 104

86015

Chapter 103

62858

Chapter 102

82572

Chapter 101

86642

Chapter 100

90172

Chapter 99

77531

Chapter 98

71484

Chapter 97

106261

Chapter 96

103061

Chapter 95

90219

Chapter 94

89553

Chapter 93

83763

Chapter 92

83312

Chapter 91

89763

Chapter 90

98929

Chapter 89

89525

Chapter 88

92562

Chapter 87

91231

Chapter 86

87594

Chapter 85

88191

Chapter 84

89977

Chapter 83

98547

Chapter 82

123385

Chapter 81

102017

Chapter 80

110994

Chapter 79

103483

Chapter 78

103937

Chapter 77

105200

Chapter 76

108349

Chapter 75

108619

120016

111007

Chapter 72 - Phá Ngục

112486

82513

103770

85101

105371

107789

107877

Chương 64

113707

114180

Chương 59 - Tà Hồn Sư

107483

116644

127083

141578

144814

151161

116838

135115

95014

Chapter 40

117879

Chapter 39

101144

Chapter 38

86870

Chapter 37

106688

Chapter 36

108679

Chapter 35

87488

Chapter 34

88368

Chapter 33

107815

96787

Chapter 31 - Chiến Thuật

96713

Chapter 30

85538

Chapter 29

78130

Chapter 28

91425

Chapter 27

89558

Chapter 26

85760

Chapter 25

91393

Chapter 24

84177

Chapter 23

80417

Chapter 22

96290

Chapter 21

65431

Chapter 20

66585

Chapter 19

80516

Chapter 18

81879

Chapter 17

62804

Chapter 16

78532

Chapter 15

80235

Chapter 14

75801

Chương 13

77620

Chapter 12

77923

Chapter 11

76665

Chapter 10

81133

Chapter 9

71813

Chapter 8

72227

Chapter 7

75332

Chapter 6

79186

Chapter 5

91168

Chapter 4

88354

Chapter 3

99253

Chapter 2

109892

Chapter 1

135890

Chapter 0

116796

17 bình luận

kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

ra oai vs ai :D

Trả lời
18:22 - 20/01/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

lm cho đồng khóc là m nên thần giới ăn lo đòn r main ạ :))

Trả lời
18:38 - 14/01/2022
giaumetruyen
giaumetruyen Nhị đoạn đấu khí

Sao k đọc được

Trả lời
18:18 - 13/01/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

phân bt rõ tc vào hạo ơi

Trả lời
23:39 - 06/01/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

a trọc ngầu liền :))

Trả lời
13:00 - 31/12/2021