Đăng nhập

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

[ Cập nhật lúc: 02:30 02/02/2020 ]

20128046 Lượt xem

Đang tiến hành

5.5 (4 người đã đánh giá)

Nội dung

thái cổ thần vẫn, hằng cổ nghiền nát, mạt pháp bắt đầu, kỳ tài buông xuống...
một gã FA từ thế giới hiện đại xuyên việt qua vương giả đại lục, sở hữu Không Linh Căn ngàn năm hiếm gặp, hắn bái nhập sơn môn linh kiếm phái, với trí thông minh nghiền áp dị giới, bước nên con đường trở thành vô thượng cường giả...

Danh sách chương

chapter 523

395

chapter 522

1293

chapter 521

94

chapter 520

98

chapter 519

114

chapter 518

114

chapter 517

141

chapter 516

119

chapter 515

111

chapter 514

135

chapter 513

111

chapter 511-512

134

chapter 510

123

chapter 509

130

chapter 508

116

chapter 507

149

chapter 506

134

chapter 505

127

chapter 504

123

chapter 503

119

chapter 502

129

chapter 501

103

chapter 500

125

chapter 499

114

chapter 498

117

chapter 497

116

chapter 496

124

chapter 495

118

chapter 494

123

chapter 493

112

chapter 492

108

chapter 491

115

chapter 490

124

chapter 489

140

chapter 488

135

chapter 487

115

chapter 486

125

chapter 485

105

chapter 484

109

chapter 483

104

chapter 482

103

chapter 481

132

chapter 480

132

chapter 479

117

chapter 478

120

chapter 477

142

chapter 476

145

chapter 475

125

chapter 474

99

chapter 473

94

chapter 472

104

chapter 471

110

chapter 470

114

chapter 469

103

chapter 468

109

chapter 467

115

chapter 466

108

chapter 465

102

chapter 464

97

chapter 463

100

chapter 462

111

chapter 461

105

chapter 460

115

chapter 459

105

chapter 458

109

chapter 457

100

chapter 456

101

chapter 455

103

chapter 454

87

chapter 453

108

chapter 452

124

chapter 451

104

chapter 450

111

chapter 449

100

chapter 448

98

chapter 447

114

chapter 446

93

chapter 445

100

chapter 444

90

chapter 443

95

chapter 442

110

chapter 441

108

chapter 440

120

chapter 439

201

chapter 438

186

chapter 437

194

chapter 436

206

chapter 435

200

chapter 434

207

chapter 433

378

chapter 432

27867

chapter 431

6184

chapter 430

6425

chapter 429 video

10170

chapter 428

7595

Chapter 427

43595

Chapter 426

11598

Chapter 425

10145

Chapter 424

9673

Chapter 423

10884

Chapter 422

9585

Chapter 421

9463

Chapter 420

12010

Chapter 419

20546

Chapter 418

11317

Chapter 417

16048

Chapter 416

11374

Chapter 415

18765

Chapter 414

14065

Chapter 413

15224

Chapter 412

13187

Chapter 411

17035

Chapter 410

13960

Chapter 409

18930

Chapter 408

14400

Chapter 407

19279

Chapter 406

15041

Chapter 405

14611

Chapter 404

19115

Chapter 403

17519

Chapter 402

19566

Chapter 401

15720

Chapter 400

18727

Chapter 399

18433

Chapter 398

17123

Chapter 397

17018

Chapter 396

25826

Chapter 395

19394

Chapter 394

17599

Chapter 393

24487

Chapter 392

17951

Chapter 391

24639

Chapter 390

18591

Chapter 389

23106

Chapter 388

17052

Chapter 387

25026

Chapter 386

18312

Chapter 385

25090

Chapter 384

19871

Chapter 383

21182

Chapter 382

29026

Chapter 381

26106

Chapter 380

32458

Chapter 379

30106

Chapter 378

23716

Chapter 377

25962

Chapter 376

33559

Chapter 375

34134

Chapter 374

24104

Chapter 373

32402

Chapter 372

30665

Chapter 371

33655

Chapter 370

23589

Chapter 369

27674

Chapter 368

39613

Chapter 367

42144

Chapter 366

44827

Chapter 365

29207

Chapter 364

29086

Chapter 363

28525

Chapter 362

30032

Chapter 361

27866

Chapter 360

29107

Chapter 359

28774

Chapter 358

27887

Chapter 357

30050

Chapter 356

28929

Chapter 355

29202

Chapter 354

31816

Chapter 353

31433

Chapter 352

29495

Chapter 351

30297

Chapter 350

31788

Chapter 349

27083

Chapter 348

26991

Chapter 347

26597

Chapter 346

25960

Chapter 345

26515

Chapter 344

25778

Chapter 343

27184

Chapter 342

27627

Chapter 341

27145

Chapter 340

25049

Chapter 339

25679

Chapter 338

26899

Chapter 337

25383

Chapter 336

26153

Chapter 335

26966

Chapter 334

25699

Chapter 333

25865

Chapter 332

26050

Chapter 331

26762

Chapter 330

27460

Chapter 329

32060

Chapter 328

28815

Chapter 327

34018

Chapter 326

34892

Chapter 325

35890

Chapter 324

34820

Chapter 323

30161

Chapter 322

37234

Chapter 321

30323

Chapter 320

33077

Chapter 319

29775

Chapter 318

33753

Chapter 317

34392

Chapter 316

40096

Chapter 315

38144

Chapter 314

36602

Chapter 313

35980

Chapter 312

36231

Chapter 311

33602

Chapter 310

38212

Chapter 309

37597

Chapter 308

37838

Chapter 307

34068

Chapter 306

37666

Chapter 305

34424

Chapter 304

42146

Chapter 303

40306

Chapter 302

46608

Chapter 301

37243

Chapter 300

39409

Chapter 299

37076

Chapter 298

40685

Chapter 297

41244

Chapter 296

41249

Chapter 295

41317

Chapter 294

41084

Chapter 293

40838

Chapter 292

43010

Chapter 291

43471

Chapter 290

45660

Chapter 289

43040

Chapter 288

43257

Chapter 287

41932

Chapter 286

44748

Chapter 285

43699

Chapter 284

42617

Chapter 283

46328

Chapter 282

44924

Chapter 281

49666

Chapter 280

47357

Chapter 279

40248

Chapter 278

41975

Chapter 277

41166

Chapter 276

43104

Chapter 275

41628

Chapter 274

40665

Chapter 273

41446

Chapter 272

42936

Chapter 271

41237

Chapter 270

47507

Chapter 269

38715

Chapter 268

40611

Chapter 267

40495

Chapter 266

39195

Chapter 265

40338

Chapter 264

40239

Chapter 263

38221

Chapter 262

39152

Chapter 261

38189

Chapter 260

40384

Chapter 259

37643

Chapter 258

39559

Chapter 257

39414

Chapter 256

40911

Chapter 255

43954

Chapter 254

43675

Chapter 253

45981

Chapter 252

48424

Chapter 251

51431

Chapter 250

48572

Chapter 249

46095

Chapter 248

50064

Chapter 247

46624

Chapter 246

50304

Chapter 245

48271

Chapter 244

49082

Chapter 243

49143

Chapter 242

45896

Chapter 241

49137

Chapter 240

52016

Chapter 239

46224

Chapter 238

45617

Chapter 237

46204

Chapter 236

46089

Chapter 235

46283

Chapter 234

47058

Chapter 233

51135

Chapter 232

49561

Chapter 231

51472

Chapter 230

53798

Chapter 229

52769

Chapter 228

46689

Chapter 227

47095

Chapter 226

46451

Chapter 225

48504

Chapter 224

46218

Chapter 223

49752

Chapter 222

46511

Chapter 221

47590

Chapter 220

48713

Chapter 219

49708

Chapter 218

45904

Chapter 217

46769

Chapter 216

44818

Chapter 215

46107

Chapter 214

48404

Chapter 213

47308

Chapter 212

46749

Chapter 211

48193

Chapter 210

49866

Chapter 209

46225

Chapter 208

46666

Chapter 207

46427

Chapter 206

47046

Chapter 205

47175

Chapter 204

46669

Chapter 203

47510

Chapter 202

47932

Chapter 201

49147

Chapter 200

52307

Chapter 199

47531

Chapter 198

47313

Chapter 197

47589

Chapter 196

48694

Chapter 195

50162

Chapter 194

51276

Chapter 193

48875

Chapter 192

50329

Chapter 191

50503

Chapter 190

51459

Chapter 189

48750

Chapter 188

49258

Chapter 187

50173

Chapter 186

55114

Chapter 185

51120

Chapter 184

48687

Chapter 183

52214

Chapter 182

55030

Chapter 181

56500

Chapter 180

56813

Chapter 179

50483

Chapter 178

51246

Chapter 177

51015

Chapter 176

50650

Chapter 175

54553

Chapter 174

51078

Chapter 173

53746

Chapter 172

53700

Chapter 171

53776

Chapter 170

53912

Chapter 169

52559

Chapter 168

52193

Chapter 167

55261

Chapter 166

60851

Chapter 165

57162

Chapter 164

54289

Chapter 163

54944

Chapter 162

53400

Chapter 161

53083

Chapter 160

52598

Chapter 159

50944

Chapter 158

53318

Chapter 157

56281

Chapter 156

52548

Chapter 155

53674

Chapter 154

52220

Chapter 153

55578

Chapter 152

53216

Chapter 151

53337

Chapter 150

54491

Chapter 149

50428

Chapter 148

51118

Chapter 147

51219

Chapter 146

54758

Chapter 145

52897

Chapter 144

52148

Chapter 143

49063

Chapter 142

49398

Chapter 141

59507

Chapter 140

55958

Chapter 139

51098

Chapter 138

51774

Chapter 137

53871

Chapter 136

51968

Chapter 135

55016

Chapter 134

51253

Chapter 133

59439

Chapter 132

54638

Chapter 131

53256

Chapter 130

56334

Chapter 129

54152

Chapter 128

54031

Chapter 127

54871

Chapter 126

54305

Chapter 125

53165

Chapter 124

54239

Chapter 123

53611

Chapter 122

53243

Chapter 121

53542

Chapter 120

58109

Chapter 119

51311

Chapter 118

51597

Chapter 117

52756

Chapter 116

52729

Chapter 115

53788

Chapter 114

52108

Chapter 113

54357

Chapter 112

54410

Chapter 111

57234

Chapter 110

59133

Chapter 109

56737

Chapter 108

57806

Chapter 107

57885

Chapter 106

58102

Chapter 105

57552

Chapter 104

56550

Chapter 103

58348

Chapter 102

57373

Chapter 101

59753

Chapter 100

63582

Chapter 99

56932

Chapter 98

57773

Chapter 97

60100

Chapter 96

61232

Chapter 95

64691

Chapter 94

66230

Chapter 93

64437

Chapter 92

64696

Chapter 91

63460

Chapter 90

68271

Chapter 89

64780

Chapter 88

68368

Chapter 87

67392

Chapter 86

68158

Chapter 85

69897

Chapter 84

64457

Chapter 83

64341

Chapter 82

65318

Chapter 81

67742

Chapter 80

69475

Chapter 79

63866

Chapter 78

64682

Chapter 77

65729

Chapter 76

66027

Chapter 75

67361

Chapter 74

65290

Chapter 73

66750

Chapter 72

67192

Chapter 71

65483

Chapter 70

68042

Chapter 69

64614

Chapter 68

64521

Chapter 67

65621

Chapter 66

67034

Chapter 65

67597

Chapter 64

66524

Chapter 63

67762

Chapter 62

64962

Chapter 61

67935

Chapter 60

71098

Chapter 59

67098

Chapter 58

67289

Chapter 57

68308

Chapter 56

66512

Chapter 55

71296

Chapter 54

68477

Chapter 53

69458

Chapter 52

68826

Chapter 51

69934

Chapter 50

72981

Chapter 49

68028

Chapter 48