Đăng nhập

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

[ Cập nhật lúc: 02:30 02/02/2020 ]

20175771 Lượt xem

Đang tiến hành

5.1 (7 người đã đánh giá)

Nội dung

thái cổ thần vẫn, hằng cổ nghiền nát, mạt pháp bắt đầu, kỳ tài buông xuống...
một gã FA từ thế giới hiện đại xuyên việt qua vương giả đại lục, sở hữu Không Linh Căn ngàn năm hiếm gặp, hắn bái nhập sơn môn linh kiếm phái, với trí thông minh nghiền áp dị giới, bước nên con đường trở thành vô thượng cường giả...

Danh sách chương

chapter 523

894

chapter 522

1461

chapter 521

211

chapter 520

216

chapter 519

248

chapter 518

225

chapter 517

261

chapter 516

246

chapter 515

227

chapter 514

249

chapter 513

228

chapter 511-512

249

chapter 510

236

chapter 509

237

chapter 508

223

chapter 507

264

chapter 506

247

chapter 505

238

chapter 504

236

chapter 503

230

chapter 502

233

chapter 501

219

chapter 500

247

chapter 499

223

chapter 498

236

chapter 497

221

chapter 496

238

chapter 495

221

chapter 494

234

chapter 493

224

chapter 492

229

chapter 491

212

chapter 490

243

chapter 489

254

chapter 488

244

chapter 487

231

chapter 486

233

chapter 485

211

chapter 484

225

chapter 483

215

chapter 482

213

chapter 481

237

chapter 480

238

chapter 479

237

chapter 478

230

chapter 477

251

chapter 476

247

chapter 475

233

chapter 474

207

chapter 473

198

chapter 472

212

chapter 471

208

chapter 470

212

chapter 469

201

chapter 468

209

chapter 467

216

chapter 466

203

chapter 465

193

chapter 464

198

chapter 463

198

chapter 462

205

chapter 461

213

chapter 460

213

chapter 459

201

chapter 458

201

chapter 457

200

chapter 456

199

chapter 455

208

chapter 454

166

chapter 453

186

chapter 452

215

chapter 451

172

chapter 450

179

chapter 449

190

chapter 448

180

chapter 447

192

chapter 446

161

chapter 445

185

chapter 444

181

chapter 443

170

chapter 442

186

chapter 441

185

chapter 440

199

chapter 439

287

chapter 438

310

chapter 437

278

chapter 436

292

chapter 435

284

chapter 434

300

chapter 433

549

chapter 432

28371

chapter 431

6310

chapter 430

6515

chapter 429 video

10266

chapter 428

7697

Chapter 427

43705

Chapter 426

11686

Chapter 425

10229

Chapter 424

9753

Chapter 423

10969

Chapter 422

9672

Chapter 421

9562

Chapter 420

12110

Chapter 419

20630

Chapter 418

11398

Chapter 417

16136

Chapter 416

11452

Chapter 415

18954

Chapter 414

14157

Chapter 413

15326

Chapter 412

13271

Chapter 411

17128

Chapter 410

14049

Chapter 409

19020

Chapter 408

14494

Chapter 407

19385

Chapter 406

15140

Chapter 405

14733

Chapter 404

19231

Chapter 403

17635

Chapter 402

19680

Chapter 401

15817

Chapter 400

18834

Chapter 399

18510

Chapter 398

17214

Chapter 397

17102

Chapter 396

25899

Chapter 395

19474

Chapter 394

17678

Chapter 393

24575

Chapter 392

18054

Chapter 391

24712

Chapter 390

18675

Chapter 389

23188

Chapter 388

17139

Chapter 387

25107

Chapter 386

18409

Chapter 385

25188

Chapter 384

19970

Chapter 383

21271

Chapter 382

29103

Chapter 381

26214

Chapter 380

32533

Chapter 379

30197

Chapter 378

23803

Chapter 377

26052

Chapter 376

33652

Chapter 375

34236

Chapter 374

24201

Chapter 373

32500

Chapter 372

30766

Chapter 371

33743

Chapter 370

23677

Chapter 369

27773

Chapter 368

39712

Chapter 367

42243

Chapter 366

44922

Chapter 365

29305

Chapter 364

29168

Chapter 363

28617

Chapter 362

30131

Chapter 361

27979

Chapter 360

29196

Chapter 359

28866

Chapter 358

27978

Chapter 357

30148

Chapter 356

29015

Chapter 355

29279

Chapter 354

31901

Chapter 353

31516

Chapter 352

29574

Chapter 351

30402

Chapter 350

31889

Chapter 349

27170

Chapter 348

27074

Chapter 347

26675

Chapter 346

26046

Chapter 345

26600

Chapter 344

25865

Chapter 343

27275

Chapter 342

27737

Chapter 341

27224

Chapter 340

25166

Chapter 339

25770

Chapter 338

26988

Chapter 337

25484

Chapter 336

26243

Chapter 335

27046

Chapter 334

25775

Chapter 333

25950

Chapter 332

26149

Chapter 331

26845

Chapter 330

27542

Chapter 329

32140

Chapter 328

28887

Chapter 327

34099

Chapter 326

34965

Chapter 325

35970

Chapter 324

34903

Chapter 323

30242

Chapter 322

37328

Chapter 321

30424

Chapter 320

33181

Chapter 319

29853

Chapter 318

33856

Chapter 317

34485

Chapter 316

40183

Chapter 315

38226

Chapter 314

36699

Chapter 313

36074

Chapter 312

36333

Chapter 311

33695

Chapter 310

38306

Chapter 309

37692

Chapter 308

37936

Chapter 307

34172

Chapter 306

37790

Chapter 305

34512

Chapter 304

42238

Chapter 303

40401

Chapter 302

46704

Chapter 301

37326

Chapter 300

39508

Chapter 299

37164

Chapter 298

40767

Chapter 297

41330

Chapter 296

41329

Chapter 295

41392

Chapter 294

41162

Chapter 293

40925

Chapter 292

43102

Chapter 291

43614

Chapter 290

45787

Chapter 289

43106

Chapter 288

43345

Chapter 287

42003

Chapter 286

44822

Chapter 285

43779

Chapter 284

42694

Chapter 283

46413

Chapter 282

45007

Chapter 281

49746

Chapter 280

47436

Chapter 279

40327

Chapter 278

42054

Chapter 277

41244

Chapter 276

43199

Chapter 275

41709

Chapter 274

40751

Chapter 273

41511

Chapter 272

43032

Chapter 271

41312

Chapter 270

47629

Chapter 269

38853

Chapter 268

40728

Chapter 267

40622

Chapter 266

39295

Chapter 265

40424

Chapter 264

40333

Chapter 263

38311

Chapter 262

39234

Chapter 261

38276

Chapter 260

40471

Chapter 259

37722

Chapter 258

39628

Chapter 257

39484

Chapter 256

40979

Chapter 255

44038

Chapter 254

43755

Chapter 253

46056

Chapter 252

48484

Chapter 251

51502

Chapter 250

48639

Chapter 249

46159

Chapter 248

50149

Chapter 247

46694

Chapter 246

50369

Chapter 245

48337

Chapter 244

49162

Chapter 243

49215

Chapter 242

45960

Chapter 241

49200

Chapter 240

52075

Chapter 239

46295

Chapter 238

45682

Chapter 237

46270

Chapter 236

46140

Chapter 235

46364

Chapter 234

47116

Chapter 233

51255

Chapter 232

49627

Chapter 231

51541

Chapter 230

53868

Chapter 229

52825

Chapter 228

46756

Chapter 227

47169

Chapter 226

46519

Chapter 225

48590

Chapter 224

46274

Chapter 223

49828

Chapter 222

46598

Chapter 221

47651

Chapter 220

48783

Chapter 219

49785

Chapter 218

45966

Chapter 217

46845

Chapter 216

44881

Chapter 215

46166

Chapter 214

48460

Chapter 213

47367

Chapter 212

46813

Chapter 211

48259

Chapter 210

49936

Chapter 209

46303

Chapter 208

46730

Chapter 207

46491

Chapter 206

47112

Chapter 205

47242

Chapter 204

46737

Chapter 203

47583

Chapter 202

47986

Chapter 201

49215

Chapter 200

52378

Chapter 199

47591

Chapter 198

47373

Chapter 197

47650

Chapter 196

48758

Chapter 195

50226

Chapter 194

51357

Chapter 193

48938

Chapter 192

50400

Chapter 191

50575

Chapter 190

51549

Chapter 189

48815

Chapter 188

49322

Chapter 187

50238

Chapter 186

55184

Chapter 185

51193

Chapter 184

48771

Chapter 183

52281

Chapter 182

55094

Chapter 181

56587

Chapter 180

56878

Chapter 179

50542

Chapter 178

51321

Chapter 177

51097

Chapter 176

50734

Chapter 175

54622

Chapter 174

51141

Chapter 173

53832

Chapter 172

53773

Chapter 171

53843

Chapter 170

53992

Chapter 169

52624

Chapter 168

52256

Chapter 167

55334

Chapter 166

60916

Chapter 165

57232

Chapter 164

54373

Chapter 163

55035

Chapter 162

53470

Chapter 161

53146

Chapter 160

52668

Chapter 159

51015

Chapter 158

53384

Chapter 157

56341

Chapter 156

52626

Chapter 155

53747

Chapter 154

52282

Chapter 153

55649

Chapter 152

53295

Chapter 151

53409

Chapter 150

54557

Chapter 149

50486

Chapter 148

51184

Chapter 147

51298

Chapter 146

54821

Chapter 145

52971

Chapter 144

52221

Chapter 143

49128

Chapter 142

49459

Chapter 141

59560

Chapter 140

56019

Chapter 139

51155

Chapter 138

51848

Chapter 137

53961

Chapter 136

52035

Chapter 135

55094

Chapter 134

51307

Chapter 133

59508

Chapter 132

54699

Chapter 131

53338

Chapter 130

56398

Chapter 129

54219

Chapter 128

54079

Chapter 127

54946

Chapter 126

54372

Chapter 125

53220

Chapter 124

54299

Chapter 123

53674

Chapter 122

53298

Chapter 121

53600

Chapter 120

58175

Chapter 119

51367

Chapter 118

51660

Chapter 117

52831

Chapter 116

52795

Chapter 115

53855

Chapter 114

52177

Chapter 113

54431

Chapter 112

54488

Chapter 111

57311

Chapter 110

59215

Chapter 109

56819

Chapter 108

57877

Chapter 107

57944

Chapter 106

58171

Chapter 105

57610

Chapter 104

56612

Chapter 103

58408

Chapter 102

57438

Chapter 101

59819

Chapter 100

63669

Chapter 99

57008

Chapter 98

57829

Chapter 97

60167

Chapter 96

61302

Chapter 95

64772

Chapter 94

66296

Chapter 93

64495

Chapter 92

64774

Chapter 91

63522

Chapter 90

68338

Chapter 89

64858

Chapter 88

68435

Chapter 87

67475

Chapter 86

68223

Chapter 85

69967

Chapter 84

64519

Chapter 83

64409

Chapter 82

65391

Chapter 81

67821

Chapter 80

69553

Chapter 79

63937

Chapter 78

64751

Chapter 77

65794

Chapter 76

66090

Chapter 75

67416

Chapter 74

65362

Chapter 73

66807

Chapter 72

67265

Chapter 71

65558

Chapter 70

68114

Chapter 69

64683

Chapter 68

64596

Chapter 67

65704

Chapter 66

67108

Chapter 65

67670

Chapter 64

66603

Chapter 63

67847

Chapter 62

65040

Chapter 61

68013

Chapter 60

71175

Chapter 59

67169

Chapter 58

67356

Chapter 57

68390

Chapter 56

66579

Chapter 55

71372

Chapter 54

68552

Chapter 53

69535

Chapter 52

68906

Chapter 51

70065

Chapter 50

73062

Chapter 49

68112

Chapter 48