Đăng nhập

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

[ Cập nhật lúc: 02:30 02/02/2020 ]

20161469 Lượt xem

Đang tiến hành

5.1 (7 người đã đánh giá)

Nội dung

thái cổ thần vẫn, hằng cổ nghiền nát, mạt pháp bắt đầu, kỳ tài buông xuống...
một gã FA từ thế giới hiện đại xuyên việt qua vương giả đại lục, sở hữu Không Linh Căn ngàn năm hiếm gặp, hắn bái nhập sơn môn linh kiếm phái, với trí thông minh nghiền áp dị giới, bước nên con đường trở thành vô thượng cường giả...

Danh sách chương

chapter 523

785

chapter 522

1418

chapter 521

182

chapter 520

190

chapter 519

213

chapter 518

194

chapter 517

228

chapter 516

212

chapter 515

186

chapter 514

219

chapter 513

191

chapter 511-512

221

chapter 510

202

chapter 509

208

chapter 508

195

chapter 507

231

chapter 506

209

chapter 505

207

chapter 504

202

chapter 503

197

chapter 502

206

chapter 501

185

chapter 500

204

chapter 499

192

chapter 498

197

chapter 497

191

chapter 496

203

chapter 495

188

chapter 494

201

chapter 493

186

chapter 492

187

chapter 491

185

chapter 490

202

chapter 489

225

chapter 488

213

chapter 487

196

chapter 486

203

chapter 485

181

chapter 484

189

chapter 483

184

chapter 482

180

chapter 481

208

chapter 480

202

chapter 479

201

chapter 478

198

chapter 477

220

chapter 476

217

chapter 475

204

chapter 474

177

chapter 473

168

chapter 472

184

chapter 471

181

chapter 470

186

chapter 469

174

chapter 468

182

chapter 467

190

chapter 466

176

chapter 465

166

chapter 464

166

chapter 463

170

chapter 462

178

chapter 461

185

chapter 460

189

chapter 459

175

chapter 458

173

chapter 457

172

chapter 456

171

chapter 455

182

chapter 454

145

chapter 453

158

chapter 452

188

chapter 451

154

chapter 450

155

chapter 449

154

chapter 448

154

chapter 447

170

chapter 446

142

chapter 445

156

chapter 444

151

chapter 443

146

chapter 442

163

chapter 441

160

chapter 440

176

chapter 439

264

chapter 438

255

chapter 437

250

chapter 436

265

chapter 435

259

chapter 434

271

chapter 433

498

chapter 432

28234

chapter 431

6270

chapter 430

6490

chapter 429 video

10231

chapter 428

7666

Chapter 427

43674

Chapter 426

11654

Chapter 425

10202

Chapter 424

9726

Chapter 423

10941

Chapter 422

9644

Chapter 421

9531

Chapter 420

12082

Chapter 419

20605

Chapter 418

11365

Chapter 417

16109

Chapter 416

11427

Chapter 415

18875

Chapter 414

14128

Chapter 413

15290

Chapter 412

13243

Chapter 411

17097

Chapter 410

14026

Chapter 409

18994

Chapter 408

14467

Chapter 407

19352

Chapter 406

15109

Chapter 405

14688

Chapter 404

19187

Chapter 403

17592

Chapter 402

19639

Chapter 401

15779

Chapter 400

18792

Chapter 399

18489

Chapter 398

17184

Chapter 397

17075

Chapter 396

25878

Chapter 395

19455

Chapter 394

17650

Chapter 393

24543

Chapter 392

18012

Chapter 391

24691

Chapter 390

18646

Chapter 389

23162

Chapter 388

17109

Chapter 387

25078

Chapter 386

18374

Chapter 385

25156

Chapter 384

19936

Chapter 383

21246

Chapter 382

29074

Chapter 381

26182

Chapter 380

32509

Chapter 379

30171

Chapter 378

23777

Chapter 377

26024

Chapter 376

33619

Chapter 375

34205

Chapter 374

24167

Chapter 373

32473

Chapter 372

30734

Chapter 371

33712

Chapter 370

23647

Chapter 369

27739

Chapter 368

39680

Chapter 367

42209

Chapter 366

44895

Chapter 365

29274

Chapter 364

29142

Chapter 363

28585

Chapter 362

30101

Chapter 361

27936

Chapter 360

29170

Chapter 359

28840

Chapter 358

27953

Chapter 357

30118

Chapter 356

28991

Chapter 355

29247

Chapter 354

31873

Chapter 353

31491

Chapter 352

29549

Chapter 351

30361

Chapter 350

31855

Chapter 349

27143

Chapter 348

27047

Chapter 347

26647

Chapter 346

26022

Chapter 345

26577

Chapter 344

25839

Chapter 343

27248

Chapter 342

27688

Chapter 341

27200

Chapter 340

25114

Chapter 339

25737

Chapter 338

26959

Chapter 337

25454

Chapter 336

26212

Chapter 335

27017

Chapter 334

25748

Chapter 333

25918

Chapter 332

26116

Chapter 331

26817

Chapter 330

27517

Chapter 329

32113

Chapter 328

28863

Chapter 327

34069

Chapter 326

34941

Chapter 325

35936

Chapter 324

34881

Chapter 323

30219

Chapter 322

37298

Chapter 321

30392

Chapter 320

33153

Chapter 319

29830

Chapter 318

33826

Chapter 317

34452

Chapter 316

40155

Chapter 315

38199

Chapter 314

36667

Chapter 313

36042

Chapter 312

36297

Chapter 311

33662

Chapter 310

38275

Chapter 309

37664

Chapter 308

37895

Chapter 307

34136

Chapter 306

37748

Chapter 305

34484

Chapter 304

42215

Chapter 303

40376

Chapter 302

46678

Chapter 301

37300

Chapter 300

39479

Chapter 299

37134

Chapter 298

40743

Chapter 297

41304

Chapter 296

41308

Chapter 295

41367

Chapter 294

41140

Chapter 293

40894

Chapter 292

43072

Chapter 291

43553

Chapter 290

45752

Chapter 289

43083

Chapter 288

43317

Chapter 287

41984

Chapter 286

44802

Chapter 285

43752

Chapter 284

42672

Chapter 283

46389

Chapter 282

44982

Chapter 281

49722

Chapter 280

47412

Chapter 279

40297

Chapter 278

42027

Chapter 277

41219

Chapter 276

43164

Chapter 275

41682

Chapter 274

40721

Chapter 273

41494

Chapter 272

43006

Chapter 271

41290

Chapter 270

47586

Chapter 269

38804

Chapter 268

40691

Chapter 267

40582

Chapter 266

39264

Chapter 265

40397

Chapter 264

40305

Chapter 263

38287

Chapter 262

39205

Chapter 261

38250

Chapter 260

40441

Chapter 259

37686

Chapter 258

39607

Chapter 257

39464

Chapter 256

40958

Chapter 255

44017

Chapter 254

43731

Chapter 253

46036

Chapter 252

48465

Chapter 251

51471

Chapter 250

48621

Chapter 249

46144

Chapter 248

50119

Chapter 247

46674

Chapter 246

50347

Chapter 245

48313

Chapter 244

49138

Chapter 243

49190

Chapter 242

45945

Chapter 241

49182

Chapter 240

52056

Chapter 239

46265

Chapter 238

45660

Chapter 237

46249

Chapter 236

46121

Chapter 235

46335

Chapter 234

47099

Chapter 233

51200

Chapter 232

49605

Chapter 231

51523

Chapter 230

53845

Chapter 229

52811

Chapter 228

46734

Chapter 227

47143

Chapter 226

46503

Chapter 225

48561

Chapter 224

46255

Chapter 223

49805

Chapter 222

46574

Chapter 221

47633

Chapter 220

48759

Chapter 219

49762

Chapter 218

45947

Chapter 217

46828

Chapter 216

44863

Chapter 215

46149

Chapter 214

48439

Chapter 213

47353

Chapter 212

46792

Chapter 211

48235

Chapter 210

49922

Chapter 209

46270

Chapter 208

46709

Chapter 207

46474

Chapter 206

47092

Chapter 205

47222

Chapter 204

46718

Chapter 203

47563

Chapter 202

47971

Chapter 201

49195

Chapter 200

52358

Chapter 199

47572

Chapter 198

47355

Chapter 197

47629

Chapter 196

48739

Chapter 195

50207

Chapter 194

51334

Chapter 193

48921

Chapter 192

50377

Chapter 191

50550

Chapter 190

51519

Chapter 189

48791

Chapter 188

49303

Chapter 187

50220

Chapter 186

55166

Chapter 185

51169

Chapter 184

48746

Chapter 183

52261

Chapter 182

55075

Chapter 181

56555

Chapter 180

56860

Chapter 179

50521

Chapter 178

51296

Chapter 177

51076

Chapter 176

50706

Chapter 175

54598

Chapter 174

51123

Chapter 173

53808

Chapter 172

53749

Chapter 171

53823

Chapter 170

53962

Chapter 169

52605

Chapter 168

52236

Chapter 167

55310

Chapter 166

60895

Chapter 165

57212

Chapter 164

54341

Chapter 163

55014

Chapter 162

53448

Chapter 161

53125

Chapter 160

52644

Chapter 159

50993

Chapter 158

53363

Chapter 157

56323

Chapter 156

52597

Chapter 155

53730

Chapter 154

52261

Chapter 153

55627

Chapter 152

53274

Chapter 151

53390

Chapter 150

54536

Chapter 149

50475

Chapter 148

51169

Chapter 147

51275

Chapter 146

54805

Chapter 145

52952

Chapter 144

52203

Chapter 143

49111

Chapter 142

49442

Chapter 141

59546

Chapter 140

56001

Chapter 139

51141

Chapter 138

51828

Chapter 137

53936

Chapter 136

52020

Chapter 135

55069

Chapter 134

51294

Chapter 133

59492

Chapter 132

54683

Chapter 131

53315

Chapter 130

56380

Chapter 129

54201

Chapter 128

54065

Chapter 127

54929

Chapter 126

54354

Chapter 125

53206

Chapter 124

54284

Chapter 123

53652

Chapter 122

53282

Chapter 121

53584

Chapter 120

58155

Chapter 119

51352

Chapter 118

51642

Chapter 117

52806

Chapter 116

52778

Chapter 115

53834

Chapter 114

52155

Chapter 113

54408

Chapter 112

54467

Chapter 111

57292

Chapter 110

59191

Chapter 109

56796

Chapter 108

57857

Chapter 107

57925

Chapter 106

58150

Chapter 105

57595

Chapter 104

56593

Chapter 103

58390

Chapter 102

57418

Chapter 101

59802

Chapter 100

63640

Chapter 99

56990

Chapter 98

57812

Chapter 97

60151

Chapter 96

61280

Chapter 95

64754

Chapter 94

66282

Chapter 93

64479

Chapter 92

64750

Chapter 91

63502

Chapter 90

68321

Chapter 89

64845

Chapter 88

68420

Chapter 87

67456

Chapter 86

68201

Chapter 85

69951

Chapter 84

64504

Chapter 83

64392

Chapter 82

65374

Chapter 81

67795

Chapter 80

69529

Chapter 79

63917

Chapter 78

64728

Chapter 77

65779

Chapter 76

66069

Chapter 75

67402

Chapter 74

65345

Chapter 73

66794

Chapter 72

67245

Chapter 71

65538

Chapter 70

68094

Chapter 69

64662

Chapter 68

64573

Chapter 67

65682

Chapter 66

67087

Chapter 65

67650

Chapter 64

66579

Chapter 63

67822

Chapter 62

65017

Chapter 61

67984

Chapter 60

71147

Chapter 59

67151

Chapter 58

67336

Chapter 57

68369

Chapter 56

66559

Chapter 55

71350

Chapter 54

68534

Chapter 53

69515

Chapter 52

68881

Chapter 51

70011

Chapter 50

73037

Chapter 49

68086

Chapter 48