Đăng nhập

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

[ Cập nhật lúc: 05:19 25/04/2022 ]

168955 Lượt xem

Đang tiến hành

6.8 (2 người đã đánh giá)

Nội dung

Danh sách chương

chapter 245

270

chapter 244

82

chapter 243

122

chapter 242

104

chapter 241

95

chapter 240

100

chapter 239

94

chapter 238

116

chapter 237

68

chapter 236

107

chapter 235

112

chapter 234

111

chapter 233

109

chapter 232

133

chapter 231

123

chapter 230

100

chapter 229

119

chapter 228

118

chapter 227

120

chapter 226

100

chapter 225

128

chapter 224

135

chapter 223

111

chapter 222

146

chapter 221

182

chapter 220

1239

chapter 219

1104

chapter 218

157

chapter 217

112

chapter 216

1086

chapter 215

139

chapter 214

1638

chapter 213

165

chapter 212

144

chapter 211

130

chapter 210

150

chapter 209

115

chapter 208

121

chapter 207

153

chapter 206

120

chapter 205

118

chapter 204

156

chapter 203

155

chapter 202

158

chapter 201

145

chapter 200

130

chapter 199

130

chapter 198

119

chapter 197

1467

chapter 196

129

chapter 195

160

chapter 194

1093

chapter 193

157

chapter 192

155

chapter 191

1420

chapter 190

137

chapter 189

179

chapter 188

1045

chapter 187

1645

chapter 186

213

chapter 185

197

chapter 184

174

chapter 183

1061

chapter 182

193

chapter 181

1506

chapter 180

198

chapter 179

190

chapter 178

174

chapter 177

204

chapter 176

177

chapter 175

203

chapter 174

223

chapter 173

218

chapter 172

815

chapter 171

1152

chapter 170

1202

chapter 169

226

chapter 168

1428

chapter 167

155

chapter 166

960

chapter 165

168

chapter 164

151

chapter 163

176

chapter 162

151

chapter 161

1414

chapter 160

290

chapter 159

251

chapter 158

1760

chapter 157

1052

chapter 156

156

chapter 155

166

chapter 154

157

chapter 153

979

chapter 151

162

chapter 150

327

chapter 149

240

chapter 148

167

chapter 147

254

chapter 146

174

chapter 145

286

chapter 144

221

chapter 143

170

chapter 142

299

chapter 141

272

chapter 140

322

chapter 139

341

chapter 138

260

chapter 137

451

chapter 136

278

chapter 135

325

chapter 134

382

chapter 133

312

chapter 132

274

chapter 131

313

chapter 130

259

chapter 129

282

chapter 128

352

chapter 127

331

chapter 126

358

chapter 125

265

chapter 124

303

chapter 123

273

chapter 122

235

chapter 121

413

chapter 120

414

chapter 119

323

chapter 118

342

chapter 117

263

chapter 116

235

chapter 115

401

chapter 114

257

chapter 113

255

chapter 112

317

chapter 111

301

chapter 110

266

chapter 109

283

chapter 108

252

chapter 107

239

chapter 106

283

chapter 105

433

chapter 104

293

chapter 103

290

chapter 102

492

chapter 101

305

chapter 100

300

chapter 99

258

chapter 98

295

chapter 97

257

chapter 96

276

chapter 95

286

chapter 94

292

chapter 93

262

chapter 92

273

chapter 91

288

chapter 90

272

chapter 89

283

chapter 88

276

chapter 87

297

chapter 86

317

chapter 85

313

chapter 84

1130

chapter 83

528

chapter 81

530

chapter 82

524

chapter 80

496

chapter 79

518

chapter 78

480

chapter 77

515

chapter 76

584

chapter 75

518

chapter 74

489

chapter 73

512

chapter 72

499

chapter 71

1502

chapter 70

1407

chapter 69

765

chapter 68

725

chapter 67

713

chapter 66

765

chapter 65

685

chapter 64

672

chapter 63

709

chapter 62

658

chapter 61

678

chapter 60

705

chapter 59

680

chapter 58

676

chapter 57

655

chapter 56

671

chapter 55

647

chapter 54

685

chapter 53

666

chapter 52

668

chapter 51

681

chapter 50

694

chapter 49

681

chapter 48

688

chapter 47

655

chapter 46

653

chapter 45

719

chapter 44

683

chapter 43

741

chapter 42

677

chapter 41

764

chapter 40

743

chapter 39

698

chapter 38

701

chapter 37

702

chapter 36

736

chapter 35

770

chapter 34

740

chapter 33

741

chapter 32

767

chapter 31

744

chapter 30

820

chapter 28

772

chapter 27

767

chapter 26

759

chapter 25

754

chapter 24

746

chapter 23

787

chapter 22

781

chapter 21

808

chapter 20

849

chapter 19

824

chapter 18

870

chapter 17

870

chapter 16

909

chapter 15

989

chapter 14

925

chapter 13

928

chapter 12

989

chapter 11

1224

chapter 10

2298

chapter 9

1926

chapter 8

1971

chapter 7

2714

chapter 6

2910

chapter 5

3208

chapter 4

2938

chapter 3

3482

chapter 2

3843

chapter 1

5575

chapter 1

0

2 bình luận

viemde2009
viemde2009 Nhất đoạn đấu khí

Sao có mấy truyện hình như ra còn chậm hơn net trộm nx

Trả lời
15:22 - 03/09/2022
shikuyama
shikuyama Nhất đoạn đấu khí

hình như bị lỗi cả truyện rồi

Trả lời
15:59 - 24/11/2021