Đăng nhập

Tôn Thượng

Tôn Thượng

[ Cập nhật lúc: 10:14 20/04/2022 ]

164019 Lượt xem

Đang tiến hành

5.6 (4 người đã đánh giá)

Nội dung

Danh sách chương

Chapter 340

302

Chapter 339

143

Chapter 338

111

Chapter 337

156

Chapter 336

100

Chapter 335

96

Chapter 334

176

Chapter 333

145

Chapter 332

130

Chapter 331

119

Chapter 330

139

Chapter 329

127

Chapter 328

138

Chapter 327

150

Chapter 326

143

Chapter 325

137

Chapter 324

164

Chapter 323

144

Chapter 322

161

Chapter 321

117

Chapter 320

140

Chapter 319

124

Chapter 318

133

Chapter 317

139

Chapter 316

142

Chapter 315

136

Chapter 314

108

Chapter 313

155

Chapter 312

143

Chapter 311

142

Chapter 310

144

Chapter 309

125

Chapter 308

115

Chapter 307

115

Chapter 306

161

Chapter 305

132

Chapter 304

176

Chapter 303

149

Chapter 302

151

Chapter 301

145

Chapter 300

136

Chapter 299

145

Chapter 298

153

Chapter 297

151

Chapter 296

163

Chapter 295

167

Chapter 294

162

Chapter 293

148

Chapter 292

143

Chapter 291

151

Chapter 290

259

Chapter 289

163

Chapter 288

190

Chapter 287

170

Chapter 286

161

Chapter 285

222

Chapter 284

162

Chapter 283

199

Chapter 282

181

Chapter 281

199

Chapter 280

210

Chapter 279

217

Chapter 278

196

Chapter 277

205

Chapter 276

214

Chapter 275

183

Chapter 274

201

Chapter 273

166

Chapter 272

169

Chapter 271

153

Chapter 270

206

Chapter 269

156

Chapter 268

146

Chapter 267

176

Chapter 266

1458

Chapter 265

1212

Chapter 264

166

Chapter 263

141

Chapter 262

1401

Chapter 261

176

Chapter 260

1080

Chapter 259

178

Chapter 258

177

Chapter 257

1978

Chapter 256

180

Chapter 255

157

Chapter 254

1513

Chapter 253

199

Chapter 252

199

Chapter 251

187

Chapter 250

180

Chapter 249

163

Chapter 248

211

Chapter 247

191

Chapter 246

186

Chapter 245

234

Chapter 244

206

Chapter 243

177

Chapter 242

207

Chapter 241

218

Chapter 240

177

Chapter 239

213

Chapter 238

224

Chapter 237

221

Chapter 236

247

Chapter 235

193

Chapter 234

933

Chapter 233

236

Chapter 232

238

Chapter phiên ngoại

240

Chapter 231

186

Chapter 230

203

Chapter 229

1417

Chapter 228

221

Chapter 227

206

Chapter 226

227

Chapter 225

228

Chapter 224

257

Chapter 223

229

Chapter 222

244

Chapter 221

219

Chapter 220

246

Chapter 219

182

Chapter 218

196

Chapter 217

190

Chapter 216

179

Chapter 215

251

Chapter 214

249

Chapter 213

247

Chapter 212

1354

Chapter 211

216

Chapter 210

219

Chapter 209

242

Chapter 208

280

Chapter 207

265

Chapter 206

192

Chapter 205

1326

Chapter 204

222

Chapter 203

1101

Chapter 202

260

Chapter 201

1611

Chapter 200

319

Chapter 199

226

Chapter 198

225

Chapter 197

278

Chapter 196

319

Chapter 195

318

Chapter 194

297

Chapter 193

316

Chapter 192

309

Chapter 191

351

Chapter 190

317

Chapter 189

357

Chapter 188

343

Chapter 187

365

Chapter 186

353

Chapter 185

315

chapter 184

355

chapter 183

263

chapter 182

245

chapter 181

259

chapter 180

255

chapter 179

262

chapter 178

255

chapter 177

248

chapter 176

252

Chapter 175

385

chapter 174

344

chapter 173

294

chapter 172

294

chapter 171

268

chapter 170

298

chapter 169

274

chapter 168

269

chapter 167

304

chapter 166

299

chapter 165

291

chapter 164

264

chapter 163

256

chapter 162

297

chapter 161

261

chapter 160

269

Chapter 159

419

chapter 158

294

chapter 157

329

chapter 156

293

chapter 155

340

chapter 154

316

chapter 153

289

chapter 152

297

chapter 151

289

chapter 150

304

chapter 149

286

chapter 148

331

chapter 147

285

chapter 146

343

chapter 145

293

chapter 144

287

chapter 143

281

chapter 142

351

chapter 141

306

chapter 140

284

chapter 139

286

chapter 138

317

chapter 137

304

chapter 136

292

chapter 135

288

chapter 134

295

chapter 133

296

chapter 132

294

chapter 131

326

chapter 130

356

chapter 129

286

chapter 128

273

chapter 127

282

chapter 126

312

chapter 125

269

chapter 124

316

chapter 123

300

chapter 122

278

chapter 121

294

chapter 120

320

chapter 119

353

chapter 118

323

chapter 117

323

chapter 116

275

chapter 115

288

chapter 114

315

chapter 113

273

chapter 112

274

chapter 111

1152

chapter 110

325

chapter 109

256

chapter 108

298

chapter 107

261

chapter 106

305

chapter 105

281

chapter 104

266

chapter 103

267

chapter 102

299

chapter 101

270

chapter 100

311

chapter 99

282

chapter 98

251

chapter 97

248

chapter 96

261

chapter 95

258

chapter 94

290

chapter 93

305

chapter 92

254

chapter 91

263

chapter 90

280

chapter 89

241

chapter 88

247

chapter 87

273

chapter 86

253

chapter 85

303

chapter 84

261

chapter 83

260

chapter 82

293

chapter 81

259

chapter 80

247

chapter 79

257

chapter 78

287

chapter 77

251

chapter 76

280

chapter 75

285

chapter 74

256

chapter 73

292

chapter 72

256

chapter 71

249

chapter 70

256

chapter 69

1609

chapter 68

260

chapter 67

281

chapter 66

260

chapter 65

247

chapter 64

270

chapter 63

260

chapter 62

260

chapter 61

255

chapter 60

260

chapter 59

255

chapter 58

263

chapter 57

295

chapter 56

253

chapter 55

268

chapter 54

297

chapter 53

284

chapter 52

260

chapter 51

257

chapter 50

255

chapter 49

256

chapter 48

250

chapter 47

265

chapter 46

296

chapter 45

252

chapter 44

257

chapter 43

263

chapter 42

248

chapter 41

264

chapter 40

300

chapter 39

258

chapter 38

261

chapter 37

267

chapter 36

274

chapter 35

279

chapter 34

280

chapter 33

333

chapter 32

304

chapter 31

298

chapter 30

322

chapter 29

308

chapter 28

287

chapter 27

285

chapter 26

1105

chapter 25

288

chapter 24

331

chapter 23

349

chapter 22

291

chapter 21

282

chapter 20

293

chapter 19

295

chapter 18

299

chapter 17

310

chapter 16

313

chapter 15

417

chapter 14

2401

chapter 13

1278

chapter 12

1453

chapter 11

2341

chapter 10

2223

chapter 9

1796

chapter 8

2249

chapter 7

1646

chapter 6

2502

Chapter 5

3216

Chapter 4

3518

Chapter 3

4049

Chapter 2

6139

Chapter 1

7306

2 bình luận

nguyenna
nguyenna Bát đoạn đấu khí

Lỗi rồi ad ui

Trả lời
23:28 - 04/04/2022
dothanhvu
dothanhvu Cửu đoạn đấu khí

1 tháng rồi còn k ra tập tiếp theo

Trả lời
08:01 - 28/02/2021
anhquangshx1@gmail.com
[email protected] Tam đoạn đấu khí

vào nhattruyen mà đọc chap mới nhất

Trả lời
18:17 - 02/03/2021
dothanhvu
dothanhvu Cửu đoạn đấu khí

ứng dụng nào vậy ông.

Trả lời
00:19 - 04/03/2021
dothanhvu
dothanhvu Tam đoạn đấu khí

truyensieuhay

Trả lời
12:46 - 09/03/2022