Đăng nhập

Tôn Thượng

Tôn Thượng

[ Cập nhật lúc: 10:14 20/04/2022 ]

187968 Lượt xem

Đang tiến hành

5.3 (5 người đã đánh giá)

Nội dung

Danh sách chương

Chapter 340

526

Chapter 339

228

Chapter 338

193

Chapter 337

231

Chapter 336

168

Chapter 335

172

Chapter 334

238

Chapter 333

218

Chapter 332

194

Chapter 331

182

Chapter 330

197

Chapter 329

188

Chapter 328

199

Chapter 327

214

Chapter 326

210

Chapter 325

200

Chapter 324

235

Chapter 323

213

Chapter 322

235

Chapter 321

189

Chapter 320

200

Chapter 319

188

Chapter 318

197

Chapter 317

208

Chapter 316

200

Chapter 315

193

Chapter 314

175

Chapter 313

211

Chapter 312

211

Chapter 311

208

Chapter 310

205

Chapter 309

195

Chapter 308

167

Chapter 307

176

Chapter 306

221

Chapter 305

195

Chapter 304

240

Chapter 303

206

Chapter 302

210

Chapter 301

204

Chapter 300

192

Chapter 299

208

Chapter 298

206

Chapter 297

212

Chapter 296

225

Chapter 295

235

Chapter 294

231

Chapter 293

209

Chapter 292

204

Chapter 291

210

Chapter 290

324

Chapter 289

224

Chapter 288

253

Chapter 287

238

Chapter 286

222

Chapter 285

294

Chapter 284

228

Chapter 283

269

Chapter 282

250

Chapter 281

274

Chapter 280

285

Chapter 279

290

Chapter 278

256

Chapter 277

270

Chapter 276

316

Chapter 275

244

Chapter 274

268

Chapter 273

230

Chapter 272

227

Chapter 271

214

Chapter 270

269

Chapter 269

216

Chapter 268

207

Chapter 267

247

Chapter 266

1526

Chapter 265

1271

Chapter 264

235

Chapter 263

203

Chapter 262

1465

Chapter 261

250

Chapter 260

1192

Chapter 259

242

Chapter 258

254

Chapter 257

2045

Chapter 256

249

Chapter 255

224

Chapter 254

1587

Chapter 253

266

Chapter 252

266

Chapter 251

251

Chapter 250

248

Chapter 249

230

Chapter 248

273

Chapter 247

259

Chapter 246

254

Chapter 245

302

Chapter 244

276

Chapter 243

250

Chapter 242

279

Chapter 241

287

Chapter 240

244

Chapter 239

283

Chapter 238

304

Chapter 237

290

Chapter 236

321

Chapter 235

260

Chapter 234

1006

Chapter 233

305

Chapter 232

310

Chapter phiên ngoại

315

Chapter 231

254

Chapter 230

276

Chapter 229

1492

Chapter 228

291

Chapter 227

280

Chapter 226

293

Chapter 225

292

Chapter 224

330

Chapter 223

293

Chapter 222

310

Chapter 221

285

Chapter 220

312

Chapter 219

246

Chapter 218

269

Chapter 217

258

Chapter 216

244

Chapter 215

313

Chapter 214

324

Chapter 213

318

Chapter 212

1422

Chapter 211

285

Chapter 210

291

Chapter 209

315

Chapter 208

351

Chapter 207

339

Chapter 206

252

Chapter 205

1392

Chapter 204

291

Chapter 203

1173

Chapter 202

333

Chapter 201

1679

Chapter 200

397

Chapter 199

292

Chapter 198

289

Chapter 197

344

Chapter 196

388

Chapter 195

399

Chapter 194

369

Chapter 193

392

Chapter 192

380

Chapter 191

422

Chapter 190

392

Chapter 189

428

Chapter 188

419

Chapter 187

439

Chapter 186

417

Chapter 185

399

chapter 184

436

chapter 183

332

chapter 182

313

chapter 181

334

chapter 180

324

chapter 179

332

chapter 178

334

chapter 177

329

chapter 176

323

Chapter 175

452

chapter 174

422

chapter 173

365

chapter 172

365

chapter 171

347

chapter 170

366

chapter 169

338

chapter 168

340

chapter 167

376

chapter 166

373

chapter 165

371

chapter 164

342

chapter 163

327

chapter 162

365

chapter 161

337

chapter 160

340

Chapter 159

493

chapter 158

365

chapter 157

399

chapter 156

360

chapter 155

410

chapter 154

382

chapter 153

358

chapter 152

371

chapter 151

363

chapter 150

383

chapter 149

351

chapter 148

411

chapter 147

354

chapter 146

418

chapter 145

368

chapter 144

355

chapter 143

348

chapter 142

432

chapter 141

391

chapter 140

361

chapter 139

359

chapter 138

388

chapter 137

388

chapter 136

365

chapter 135

361

chapter 134

367

chapter 133

363

chapter 132

402

chapter 131

406

chapter 130

428

chapter 129

365

chapter 128

349

chapter 127

361

chapter 126

390

chapter 125

348

chapter 124

395

chapter 123

376

chapter 122

351

chapter 121

366

chapter 120

396

chapter 119

420

chapter 118

387

chapter 117

387

chapter 116

342

chapter 115

352

chapter 114

383

chapter 113

330

chapter 112

344

chapter 111

1216

chapter 110

395

chapter 109

325

chapter 108

369

chapter 107

326

chapter 106

371

chapter 105

342

chapter 104

329

chapter 103

328

chapter 102

361

chapter 101

333

chapter 100

380

chapter 99

343

chapter 98

318

chapter 97

313

chapter 96

327

chapter 95

324

chapter 94

354

chapter 93

365

chapter 92

326

chapter 91

326

chapter 90

338

chapter 89

299

chapter 88

307

chapter 87

332

chapter 86

312

chapter 85

369

chapter 84

322

chapter 83

322

chapter 82

351

chapter 81

319

chapter 80

315

chapter 79

325

chapter 78

351

chapter 77

314

chapter 76

345

chapter 75

345

chapter 74

319

chapter 73

357

chapter 72

322

chapter 71

312

chapter 70

319

chapter 69

1672

chapter 68

327

chapter 67

343

chapter 66

330

chapter 65

312

chapter 64

337

chapter 63

323

chapter 62

321

chapter 61

316

chapter 60

321

chapter 59

316

chapter 58

325

chapter 57

356

chapter 56

315

chapter 55

328

chapter 54

356

chapter 53

343

chapter 52

325

chapter 51

316

chapter 50

321

chapter 49

314

chapter 48

313

chapter 47

325

chapter 46

358

chapter 45

313

chapter 44

324

chapter 43

330

chapter 42

311

chapter 41

332

chapter 40

364

chapter 39

328

chapter 38

331

chapter 37

339

chapter 36

336

chapter 35

344

chapter 34

344

chapter 33

404

chapter 32

367

chapter 31

370

chapter 30

397

chapter 29

377

chapter 28

354

chapter 27

355

chapter 26

1174

chapter 25

358

chapter 24

469

chapter 23

421

chapter 22

364

chapter 21

365

chapter 20

371

chapter 19

378

chapter 18

382

chapter 17

380

chapter 16

387

chapter 15

495

chapter 14

2538

chapter 13

1346

chapter 12

1525

chapter 11

2412

chapter 10

2301

chapter 9

1877

chapter 8

2320

chapter 7

1731

chapter 6

2582

Chapter 5

3294

Chapter 4

3596

Chapter 3

4147

Chapter 2

6283

Chapter 1

7538

3 bình luận

genshin
genshin Nhị đoạn đấu khí

main bộ này mặc nhiều đồ nhể, mấy bộ khác main ít thay đồ lắm luôn

Trả lời
21:32 - 14/09/2022
nguyenna
nguyenna Bát đoạn đấu khí

Lỗi rồi ad ui

Trả lời
23:28 - 04/04/2022
dothanhvu
dothanhvu Cửu đoạn đấu khí

1 tháng rồi còn k ra tập tiếp theo

Trả lời
08:01 - 28/02/2021
anhquangshx1@gmail.com
[email protected] Tam đoạn đấu khí

vào nhattruyen mà đọc chap mới nhất

Trả lời
18:17 - 02/03/2021
dothanhvu
dothanhvu Cửu đoạn đấu khí

ứng dụng nào vậy ông.

Trả lời
00:19 - 04/03/2021
dothanhvu
dothanhvu Tam đoạn đấu khí

truyensieuhay

Trả lời
12:46 - 09/03/2022