Đăng nhập

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

[ Cập nhật lúc: 04:26 20/04/2022 ]

8274025 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (38 người đã đánh giá)

Nội dung

Link đọc truyện chữ

"Người trẻ tuổi, năm đó ta bắt đầu Trang Bức thời điểm, các ngươi còn chỉ là một giọt chất lỏng!"
"Tiên tử, theo tại hạ đi một chuyến, bảo đảm mang ngươi Trang Bức mang ngươi bay, mang ngươi đồng thời khà khà khà!"
Người mặc cuồng đồ áo giáp, kiên khiêng nhật viêm đấu bồng.
Tay trái Vô Tẫn Chi Nhận, tay phải Tru Tiên Thần Kiếm. Quét ngang Tu Tiên Giới không có địch thủ, liền hỏi một tiếng còn có ai? Trang Bức Như Phong, thường bạn ta thân!
Đường dài dài đằng đẵng, Trang Bức làm bạn!
Từ Khuyết bước lên một cái Trang Bức con đường, mỗi ngày không phải ở Trang Bức, chính là ở đi Trang Bức trên đường!

Danh sách chương

Chapter 594

4836

Chapter 593

703

Chapter 592

478

Chapter 591

854

Chapter 590

783

Chapter 589

568

Chapter 588

497

Chapter 587

1179

Chapter 586

667

Chapter 585

629

Chapter 584

590

Chapter 583

630

Chapter 582

636

Chapter 581

783

Chapter 580

662

Chapter 579

733

Chapter 578

863

Chapter 577

543

Chapter 576

490

Chapter 575

1201

Chapter 574

727

Chapter 573

739

Chapter 572

717

Chapter 571

711

Chapter 570

759

Chapter 569

653

Chapter 568

665

Chapter 567

763

Chapter 566

721

Chapter 565

709

Chapter 564

565

Chapter 563

708

Chapter 562

709

Chapter 561

693

Chapter 560

655

Chapter 559

762

Chapter 558

744

Chapter 557

772

Chapter 556

775

Chapter 555

800

Chapter 554

833

Chapter 553

873

Chapter 552

680

Chapter 551

677

Chapter 550

658

Chapter 549

645

Chapter 548

586

Chapter 547

1799

Chapter 546

1020

Chapter 545

685

Chapter 544

1057

Chapter 543

801

Chapter 542

728

Chapter 541

708

Chapter 540

752

Chapter 539

700

Chapter 538

738

Chapter 537

767

Chapter 536

762

Chapter 535

811

Chapter 534

762

Chapter 533

784

Chapter 532

619

Chapter 531

622

Chapter 530

1875

Chapter 529

778

Chapter 528

819

Chapter 527

886

Chapter 526

953

Chapter 525

852

Chapter 524

827

Chapter 523

1120

Chapter 522

920

Chapter 521

706

Chapter 520

1038

Chapter 519

1064

Chapter 518

966

Chapter 517

779

Chapter 516

1108

Chapter 515

1169

Chapter 514

1032

Chapter 513

1839

Chapter 512

2178

Chapter 511

1332

Chapter 510

1046

Chapter 509

1767

Chapter 508

1320

Chapter 507

1129

Chapter 506

797

Chapter 505 fix

1409

Chapter 504

751

Chapter 503

678

Chapter 502

1746

Chapter 501

1096

Chapter 500

713

Chapter 499

1090

Chapter 498

1170

Chapter 497

970

Chapter 496

918

Chapter 495

603

Chapter 494

620

Chapter 493

618

Chapter 492

1608

Chapter 491

2308

Chapter 490

671

Chapter 489

2162

Chapter 488

1866

Chapter 487

588

Chapter 486

593

Chapter 485

588

Chapter 484

578

Chapter 483

566

Chapter 482

573

Chapter 481

581

Chapter 480

2394

Chapter 479

548

Chapter 478

574

Chapter 477

568

Chapter 476

568

Chapter 475

555

Chapter 474

568

Chapter 473

552

Chapter 472

1851

Chapter 471

563

Chapter 470

576

Chapter 469

1863

Chapter 468

1966

Chapter 467

560

Chapter 466

559

Chapter 465

576

Chapter 464

2289

Chapter 463

1772

Chapter 462

611

Chapter 461

595

Chapter 460

639

Chapter 459

2109

Chapter 458

593

Chapter 457

579

Chapter 456

1562

Chapter 455

565

Chapter 454

1544

Chapter 453

597

Chapter 452

598

Chapter 451

1488

Chapter 450

614

Chapter 449

559

Chapter 448

594

Chapter 447

1496

Chapter 446

589

Chapter 445

601

Chapter 444

1137

Chapter 443

592

Chapter 442

1787

Chapter 441

610

Chapter 440

600

Chapter 439

609

Chapter 438

587

Chapter 437

593

Chapter 436

589

Chapter 435

621

Chapter 434

639

Chapter 433

626

Chapter 432

630

Chapter 431

598

Chapter 430

607

Chapter 429

608

Chapter 428

613

Chapter 427

617

Chapter 426

1691

Chapter 425

593

Chapter 424

583

Chapter 423

592

Chapter 422

611

Chapter 421

595

Chapter 420

636

Chapter 419

1846

Chapter 418

1683

Chapter 417

2211

Chapter 416

639

Chapter 415

624

Chapter 414

645

Chapter 413

636

Chapter 412

656

Chapter 411

596

Chapter 410

622

Chapter 409

619

Chapter 408

593

Chapter 407

609

Chapter 406

658

Chapter 405

631

Chapter 404

626

Chapter 403

618

Chapter 402

653

Chapter 401

690

Chapter 400

679

Chapter 399

622

Chapter 398

631

Chapter 397

672

Chapter 396

638

Chapter 395

2343

Chapter 394

652

Chapter 393

704

Chapter 392

741

Chapter 391

655

Chapter 390

656

Chapter 389

634

Chapter 388

1791

Chapter 387

655

Chapter 386

626

Chapter 385

705

Chapter 384

681

Chapter 383

2068

Chapter 382

664

Chapter 381

649

Chapter 380

716

Chapter 379

710

Chapter 378

708

Chapter 377

698

Chapter 376

755

Chapter 375

707

Chapter 374

664

Chapter 373

684

Chapter 372

684

Chapter 371

714

Chapter 370

688

Chapter 369

693

Chapter 368

723

Chapter 367

768

Chapter 366

787

Chapter 365

781

Chapter 364

808

Chapter 363

777

Chapter 362

798

Chapter 361

763

Chapter 360

810

Chapter 359

880

Chapter 358

852

Chapter 357

755

Chapter 356

732

Chapter 355

741

Chapter 354

848

Chapter 353

799

Chapter 352

790

Chapter 351

782

Chapter 350

837

Chapter 349

737

Chapter 348

693

Chapter 347

688

Chapter 346

684

Chapter 345

922

Chapter 344

783

Chapter 343

751

Chapter 342

803

Chapter 341

753

Chapter 340

778

Chapter 339

749

Chapter 338

791

Chapter 337

793

Chapter 336

724

Chapter 335

745

Chapter 334

766

Chapter 333

788

Chapter 332

828

Chapter 331

825

Chapter 330

791

Chapter 329

862

Chapter 328

769

Chapter 327

721

Chapter 326

1086

Chapter 325

853

Chapter 324

779

Chapter 323

786

Chapter 322

791

Chapter 321

796

Chapter 320

797

Chapter 319

807

Chapter 318

1276

Chapter 317

803

Chapter 316

842

Chapter 315

783

Chapter 314

773

Chapter 313

821

Chapter 312

872

chapter 311

799

chapter 310

758

chapter 309

738

chapter 308

762

chapter 307

780

chapter 306

764

chapter 305

707

chapter 304

744

chapter 303

725

chapter 302

731

chapter 301

767

chapter 300

839

chapter 299

722

chapter 298

731

chapter 297

754

chapter 296

738

chapter 295

687

chapter 294

782

chapter 293

680

chapter 292

670

chapter 291

725

chapter 290

685

chapter 289

677

chapter 288

748

chapter 287

665

chapter 286

700

chapter 285

666

chapter 284

684

chapter 283

727

chapter 282

666

chapter 281

714

chapter 280

683

chapter 279

663

chapter 278

744

chapter 277

718

chapter 276

731

chapter 275

674

chapter 274

704

chapter 273

624

chapter 272

668

chapter 271

679

chapter 270

703

chapter 269

714

chapter 268

687

chapter 267

723

chapter 266

641

chapter 265

682

chapter 264

646

chapter 263

655

chapter 262

633

chapter 261

661

chapter 260

665

chapter 259

814

chapter 258

667

chapter 257

656

chapter 256

646

chapter 255

666

chapter 254

665

chapter 253

660

chapter 252

649

chapter 251

665

chapter 250

669

chapter 249

641

chapter 248

665

chapter 247

651

chapter 246

659

chapter 245

687

chapter 244

644

chapter 243

632

chapter 242

657

chapter 241

589

chapter 240

680

chapter 239

602

chapter 238

565

chapter 237

606

chapter 236

615

chapter 235

628

chapter 234

599

chapter 233

598

chapter 232

624

chapter 231

646

chapter 230

599

chapter 229

569

chapter 228

603

chapter 227

567

chapter 226

590

chapter 225

571

chapter 224

553

chapter 223

571

chapter 222

578

chapter 221

591

chapter 220

563

chapter 219

591

chapter 218

597

chapter 217

593

chapter 216

585

chapter 215

596

chapter 214

568

chapter 213

568

chapter 212

584

chapter 211

598

chapter 210

606

chapter 209

586

chapter 208

585

chapter 207

597

chapter 206

613

chapter 205

593

chapter 204

580

chapter 203

604

chapter 202

576

chapter 201

599

chapter 200

603

chapter 199

627

chapter 198

615

chapter 197

618

chapter 196

647

chapter 195

777

chapter 194

660

chapter 193 video

686

chapter 192 video

657

chapter 191

688

chapter 190

762

chapter 189

698

chapter 188

657

chapter 187

641

chapter 186

650

chapter 185

693

chapter 184

603

chapter 183

650

chapter 182

632

chapter 181

665

chapter 180

643

chapter 179

664

chapter 178

672

chapter 177

686

chapter 176

645

chapter 175

758

chapter 174

751

chapter 173

659

chapter 172

756

chapter 171

671

chapter 170

658

chapter 169

664

chapter 168

636

chapter 167

639

chapter 166

682

chapter 165

802

chapter 164

764

Chapter 163

15973

chapter 162

15408

chapter 161

14482

Chapter 160

17108

chapter 159

16998

chapter 158

18079

Chapter 157

18625

Chapter 156

16271

Chapter 155

17525

Chapter 154

17288

Chapter 153

18338

chapter 152

17773

chapter 151

18386

chapter 150

19028

chapter 149

17732

chapter 148

17508

chapter 147

20114

Chapter 146

20898

Chapter 145

21381

Chapter 144

22502

Chapter 143

23110

Chapter 142

22873

Chapter 141

22302

Chapter 140

25505

Chapter 139

19830

Chapter 138

26676

Chapter 137

22338

Chapter 136

23318

chapter 135

21169

chapter 134

18986

chapter 133

18654

chapter 132

17853

chapter 131

15435

chapter 130

21402

chapter 129

18141

chapter 128

18866

chapter 127

19768

chapter 126

21034

chapter 125

22406

chapter 124

21981

chapter 123

25919

Chapter 122

25558

Chapter 121

25329

Chapter 120

28167