Đăng nhập

The dungeon Master

The dungeon Master

[ Cập nhật lúc: 05:36 17/01/2022 ]

189434 Lượt xem

Đang tiến hành

10.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

Nhân vật chính của chúng ta " Oh ju-yoon" một dạng người điển hình có thể thấy 
ở đâu,mỗi ngày đều làm bán thời gian, rồi anh chết do một tai nạn, nhưng vì lòng
tốt của anh, anh được gửi sang thế giới khác sống một cuộc đời mới, tuy nhiên lương lai của anh không phải là anh hùng cũng chẳng phải pháp sư mà là .....

Danh sách chương

chapter 86

18

chapter 85

15

chapter 84

4

chapter 83

15

chapter 82

18

chapter 81

18

chapter 80

18

chapter 79.2

5

chapter 79.1

6

chapter 147

41

chapter 78

26

chapter 77

34

chapter 76

46

chapter 75

52

chapter 74

31

chapter 73

54

chapter 72

113

chapter 71.5

62

chapter 71

53

chapter 70

64

chapter 69

1674

chapter 68

78

chapter 67

59

chapter 66

205

chapter 65

73

chapter 64

63

chapter 63

61

chapter 62

67

chapter 61

1291

chapter 60

1231

chapter 59

65

chapter 58

65

chapter 57

1108

chapter 56

66

chapter 55

60

chapter 54

1297

chapter 53

68

chapter 52

83

chapter 51.5

93

chapter 51

82

chapter 50

1648

chapter 49

965

chapter 47

974

chapter 46

1264

chapter 45

1467

chapter 44

1532

chapter 43

1507

chapter 42

2070

chapter 41

1998

chapter 40

1934

chapter 39

1886

chapter 38

1840

chapter 37

1432

chapter 36

2149

chapter 35

2826

chapter 34

2890

chapter 33

2661

chapter 32

2461

chapter 31

2947

chapter 30

2670

chapter 29

2168

chapter 28

3656

chapter 27

2449

chapter 26

2052

chapter 25

2452

chapter 24

2029

chapter 23

2317

chapter 22

2074

chapter 21

2255

chapter 20

3333

chapter 19

2667

chapter 18

2314

chapter 17

2588

chapter 16

2335

chapter 15

2648

chapter 14

2308

chapter 13

2262

chapter 12

2691

chapter 11

2469

chapter 10

2820

chapter 9

2575

chapter 8

3809

chapter 7

4284

chapter 6

5209

chapter 5

5622

chapter 4

5870

chapter 3

9424

chapter 2

9348

chapter 1

14474

0 bình luận