Đăng nhập

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

[ Cập nhật lúc: 05:41 23/04/2022 ]

16489138 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (13 người đã đánh giá)

Nội dung

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

Danh sách chương

chapter 704

271

chapter 703

112

chapter 702

87

chapter 701

80

chapter 700

70

chapter 699

80

Chapter 698

1434

Chapter 697

715

Chapter 696

648

Chapter 695

1204

Chapter 694

828

Chapter 693

750

Chapter 692

699

Chapter 691

674

Chapter 690

581

Chapter 689

705

Chapter 688

681

Chapter 687

614

Chapter 686

493

Chapter 685

533

Chapter 684

515

Chapter 683

500

Chapter 682

562

Chapter 681

938

Chapter 680

516

Chapter 679

490

Chapter 678

482

Chapter 677

426

Chapter 676

429

Chapter 675

427

Chapter 674

477

Chapter 673

495

Chapter 672

533

Chapter 671

528

Chapter 670

599

Chapter 669

929

Chapter 668

622

Chapter 667

579

Chapter 666

627

Chapter 665

814

Chapter 664

522

Chapter 663

2237

Chapter 662

2081

Chapter 661

1049

Chapter 660

1969

Chapter 659

469

Chapter 658

463

Chapter 657

441

Chapter 656

442

Chapter 655

446

Chapter 654

429

Chapter 653

1583

Chapter 652

491

Chapter 651

500

Chapter 650

2064

Chapter 649

417

Chapter 648

451

Chapter 647

1383

Chapter 646

442

Chapter 645

479

Chapter 644

440

Chapter 643

1698

Chapter 642

1131

Chapter 641

1411

Chapter 640

467

Chapter 639

443

Chapter 638

1511

Chapter 637

1160

Chapter 636

800

Chapter 635

986

Chapter 634

454

Chapter 633

468

Chapter 632

468

Chapter 631

1313

Chapter 630

534

Chapter 629

544

Chapter 628

487

Chapter 627

1107

Chapter 626

490

Chapter 625

509

Chapter 624

481

Chapter 623

519

Chapter 622

488

Chapter 621

553

Chapter 620

636

Chapter 619

567

Chapter 618

644

Chapter 617

624

Chapter 616

588

Chapter 615

559

Chapter 614

590

Chapter 613

631

Chapter 612

675

Chapter 611

650

Chapter 610

1341

Chapter 609

1331

Chapter 608

1542

Chapter 607

1724

Chapter 606

683

Chapter 605

964

Chapter 604

903

Chapter 603

942

Chapter 602

915

Chapter 601

943

Chapter 600

975

Chapter 599

911

Chapter 598

1179

Chapter 597

941

Chapter 596

1002

Chapter 595

1284

Chapter 594

1377

Chapter 593

1550

Chapter 592

1659

Chapter 591

1929

Chapter 590

2051

chapter 589

2169

chapter 588

2001

chapter 587

551

chapter 586

559

chapter 585

531

chapter 584

513

chapter 583

571

chapter 582

539

chapter 581

517

chapter 580

510

chapter 579

471

chapter 578

465

chapter 577

521

chapter 576

439

chapter 575

421

chapter 574

435

chapter 573

446

chapter 572 fix

439

chapter 571

3123

chapter 570

471

chapter 569

3075

chapter 568

3108

chapter 567

401

chapter 566

449

chapter 565

3068

chapter 564

436

chapter 563

3101

chapter 562

435

chapter 561

436

chapter 560

462

chapter 559

3092

chapter 558 fix

461

chapter 557

3102

chapter 556

402

chapter 555

3067

chapter 554

396

chapter 553

456

chapter 552

430

chapter 551

428

chapter 550

480

chapter 549

437

chapter 548

446

chapter 547

427

chapter 546

428

chapter 545

409

chapter 544

438

chapter 543

406

chapter 542

433

chapter 541

443

chapter 540

447

chapter 539

441

chapter 538

367

chapter 537

414

chapter 536

439

chapter 535

388

chapter 534

394

chapter 533

387

chapter 532

391

chapter 531

367

chapter 530

390

chapter 529

354

chapter 528

362

chapter 527

343

chapter 526

379

chapter 525

359

chapter 524

373

chapter 523

344

chapter 522

355

chapter 521

367

chapter 520

404

chapter 519

364

chapter 518

384

chapter 517

411

chapter 516

443

chapter 515

446

chapter 514

494

chapter 513

729

chapter 512 video

17791

chapter 511 video

8293

chapter 510 video

7395

chapter 509 video

8179

chapter 508

21295

chapter 507

14371

chapter 506

13371

chapter 505

20699

chapter 504

16135

chapter 503

15253

chapter 502 video

12892

chapter 501

14150

chapter 500

14679

chapter 499

14249

chapter 498

15971

chapter 497

15837

chapter 496

16075

chapter 495

15068

chapter 494

17477

chapter 493

16248

chapter 492

335

chapter 491

353

chapter 490

346

chapter 489

353

chapter 488

324

chapter 487

322

chapter 486

319

chapter 485

450

chapter 484

18225

chapter 483

20663

Chapter 482

18600

Chapter 481

17994

Chapter 480

16664

Chapter 479

17421

Chapter 478

16667

chapter 477

17946

chapter 476

17121

chapter 475

17849

chapter 474

18317

Chapter 473

17104

Chapter 472

18922

Chapter 471

20494

Chapter 470

19129

Chapter 469

21277

Chapter 468

21920

Chapter 467

20711

Chapter 466

22690

Chapter 465

26343

chapter 464

18889

chapter 463

13102

chapter 462

15706

chapter 461

11387

chapter 460

15767

chapter 459

11220

chapter 458

18770

chapter 457

12462

chapter 456

15810

chapter 455

12473

chapter 454

17061

Chapter 453 video

13360

Chapter 452

20197

Chapter 451

14391

Chapter 450

22832

Chapter 449

18425

Chapter 448

14218

Chapter 447

19383

Chapter 446

14882

Chapter 445

20425

Chapter 444

15588

Chapter 443

21907

Chapter 442

16024

Chapter 441

21505

Chapter 440

24056

Chapter 439

20218

Chapter 438

21111

Chapter 437

20539

Chapter 436

16414

Chapter 435

22394

Chapter 434

23834

Chapter 433

21975

Chapter 432

22168

Chapter 431

21334

Chapter 430

19921

Chapter 429

22712

Chapter 428

21126

Chapter 427

20050

Chapter 426

16849

Chapter 425

22052

Chapter 424

17145

Chapter 423

24976

Chapter 422

25986

Chapter 421

24738

Chapter 420

23995

Chapter 419

23168

Chapter 418

17274

Chapter 417

22075

Chapter 416

19006

Chapter 415

23931

Chapter 414

20663

Chapter 413

29874

Chapter 412

18590

Chapter 411

23029

Chapter 410

18528

Chapter 409

24585

Chapter 408

17717

Chapter 407

24614

Chapter 406

17685

Chapter 405

24628

Chapter 404

19016

Chapter 403

26082

Chapter 402

20511

Chapter 401

27904

Chapter 400

22170

Chapter 399

24273

Chapter 398

18707

Chapter 397

27251

Chapter 396

19194

Chapter 395

28508

Chapter 394

20702

Chapter 393

27033

Chapter 392

21173

Chapter 391

30460

Chapter 390

23722

Chapter 389

32591

Chapter 388

22857

Chapter 387

29319

Chapter 386

22585

Chapter 385

28510

Chapter 384

21116

Chapter 383

30003

Chapter 382

22810

Chapter 381

32854

Chapter 380

24352

Chapter 379

25352

Chapter 378

26398

Chapter 377

32103

Chapter 376

29949

Chapter 375

35427

Chapter 374

33001

Chapter 373

33132

Chapter 372

28351

Chapter 371

28300

Chapter 370

39735

Chapter 369

31534

Chapter 368

34464

Chapter 367

33744

Chapter 366

31962

Chapter 365

33971

Chapter 364

32302

Chapter 363

31379

Chapter 362

31368

Chapter 361

31555

Chapter 360

27111

Chapter 359

27018

Chapter 358

27085

Chapter 357

26466

Chapter 356

29305

Chapter 355

26685

Chapter 354

27826

Chapter 353

28977

Chapter 352

26962

Chapter 351

29482

Chapter 350

33719

Chapter 349

30928

Chapter 348

31695

Chapter 347

28342

Chapter 346

27511

Chapter 345

26138

Chapter 344

25465

Chapter 343

27939

Chapter 342

25324

Chapter 341

27012

Chapter 340

27706

Chapter 339

26142

Chapter 338

26999

Chapter 337

28285

Chapter 336

26673

Chapter 335

27153

Chapter 334

27527

Chapter 333

25675

Chapter 332

29816

Chapter 331

35639

Chapter 330

33101

Chapter 329

27836

Chapter 328

32809

Chapter 327

36163

Chapter 326

36294

Chapter 325

37721

Chapter 324

30288

Chapter 323

33105

Chapter 322

31717

Chapter 321

31308

Chapter 320

33758

Chapter 319

29812

Chapter 318

30828

Chapter 317

32614

Chapter 316

35364

Chapter 315

42548

Chapter 314

41196

Chapter 313

34979

Chapter 312

34322

Chapter 311

34402

Chapter 310

31708

Chapter 309

34422

Chapter 308

36193

Chapter 307

31502

Chapter 306

29329

Chapter 305

34410

Chapter 304

33869

Chapter 303

37912

Chapter 302

40291

Chapter 301

38305

Chapter 300

34643

Chapter 299

33718

Chapter 298

38377

Chapter 297

36368

Chapter 296

36757

Chapter 295

37346

Chapter 294

33626

Chapter 293

35845

Chapter 292

37635

Chapter 291

33129

Chapter 290

33687

Chapter 289

36005

Chapter 288

32835

Chapter 287

32265

Chapter 286

31488

Chapter 285

30165

Chapter 284

30568

Chapter 283

27459

Chapter 282

28766

Chapter 281

29427

Chapter 280

33147

Chapter 279

28300

Chapter 278

28428

Chapter 277

30159

Chapter 276

29648

Chapter 275

29128

Chapter 274

37102

Chapter 273

28739

Chapter 272

27217

Chapter 271

29813

Chapter 270

29254

Chapter 269

27186

Chapter 268

26582

Chapter 267

26009

Chapter 266

28069

Chapter 265

28192

Chapter 264

27814

Chapter 263

30725

Chapter 262

28380

Chapter 261

28441

Chapter 260

29554

Chapter 259

28889

Chapter 258

27965

Chapter 257

27410

Chapter 256

27733

Chapter 255

28849

Chapter 254

26947

Chapter 253

28025

Chapter 252

28891

Chapter 251

26849

Chapter 250

28991

Chapter 249

26970

Chapter 248

26928

Chapter 247

25526

Chapter 246

25914

Chapter 245

26943

Chapter 244

26070

Chapter 243

28516

Chapter 242

27147

Chapter 241

28322

Chapter 240

28086

Chapter 239

28324

Chapter 238

28158

Chapter 237

27436

Chapter 236

31575

Chapter 235

30592

Chapter 234

27597

Chapter 233

28242

Chapter 232

28722

Chapter 231

29148

Chapter 230

31192

Chapter 229

28939

Chapter 228

29746

Chapter 227

30677

Chapter 226

30512