Đăng nhập

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

[ Cập nhật lúc: 05:41 23/04/2022 ]

16523278 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (13 người đã đánh giá)

Nội dung

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

Danh sách chương

chapter 704

736

chapter 703

273

chapter 702

220

chapter 701

207

chapter 700

203

chapter 699

213

Chapter 698

1895

Chapter 697

823

Chapter 696

741

Chapter 695

1340

Chapter 694

938

Chapter 693

842

Chapter 692

804

Chapter 691

767

Chapter 690

687

Chapter 689

801

Chapter 688

775

Chapter 687

719

Chapter 686

573

Chapter 685

633

Chapter 684

591

Chapter 683

597

Chapter 682

641

Chapter 681

1021

Chapter 680

593

Chapter 679

557

Chapter 678

550

Chapter 677

509

Chapter 676

497

Chapter 675

497

Chapter 674

535

Chapter 673

549

Chapter 672

596

Chapter 671

601

Chapter 670

662

Chapter 669

1001

Chapter 668

701

Chapter 667

658

Chapter 666

706

Chapter 665

900

Chapter 664

602

Chapter 663

2321

Chapter 662

2159

Chapter 661

1136

Chapter 660

2059

Chapter 659

540

Chapter 658

547

Chapter 657

532

Chapter 656

545

Chapter 655

537

Chapter 654

505

Chapter 653

1668

Chapter 652

578

Chapter 651

592

Chapter 650

2146

Chapter 649

485

Chapter 648

519

Chapter 647

1452

Chapter 646

516

Chapter 645

552

Chapter 644

507

Chapter 643

1769

Chapter 642

1202

Chapter 641

1482

Chapter 640

537

Chapter 639

518

Chapter 638

1579

Chapter 637

1219

Chapter 636

856

Chapter 635

1040

Chapter 634

511

Chapter 633

523

Chapter 632

522

Chapter 631

1364

Chapter 630

591

Chapter 629

598

Chapter 628

535

Chapter 627

1158

Chapter 626

536

Chapter 625

559

Chapter 624

542

Chapter 623

582

Chapter 622

556

Chapter 621

612

Chapter 620

700

Chapter 619

632

Chapter 618

700

Chapter 617

696

Chapter 616

649

Chapter 615

616

Chapter 614

665

Chapter 613

696

Chapter 612

739

Chapter 611

710

Chapter 610

1402

Chapter 609

1394

Chapter 608

1599

Chapter 607

1818

Chapter 606

749

Chapter 605

1025

Chapter 604

965

Chapter 603

1007

Chapter 602

971

Chapter 601

1006

Chapter 600

1041

Chapter 599

972

Chapter 598

1239

Chapter 597

1000

Chapter 596

1063

Chapter 595

1357

Chapter 594

1432

Chapter 593

1618

Chapter 592

1721

Chapter 591

1989

Chapter 590

2120

chapter 589

2236

chapter 588

2070

chapter 587

623

chapter 586

630

chapter 585

593

chapter 584

572

chapter 583

628

chapter 582

595

chapter 581

578

chapter 580

574

chapter 579

524

chapter 578

525

chapter 577

584

chapter 576

494

chapter 575

473

chapter 574

496

chapter 573

502

chapter 572 fix

497

chapter 571

3177

chapter 570

527

chapter 569

3134

chapter 568

3167

chapter 567

468

chapter 566

502

chapter 565

3121

chapter 564

492

chapter 563

3152

chapter 562

495

chapter 561

492

chapter 560

514

chapter 559

3141

chapter 558 fix

519

chapter 557

3160

chapter 556

453

chapter 555

3126

chapter 554

457

chapter 553

515

chapter 552

482

chapter 551

485

chapter 550

537

chapter 549

499

chapter 548

515

chapter 547

481

chapter 546

486

chapter 545

472

chapter 544

492

chapter 543

458

chapter 542

479

chapter 541

492

chapter 540

504

chapter 539

502

chapter 538

417

chapter 537

465

chapter 536

489

chapter 535

438

chapter 534

444

chapter 533

440

chapter 532

482

chapter 531

420

chapter 530

444

chapter 529

405

chapter 528

414

chapter 527

397

chapter 526

429

chapter 525

408

chapter 524

423

chapter 523

395

chapter 522

420

chapter 521

418

chapter 520

459

chapter 519

416

chapter 518

428

chapter 517

463

chapter 516

503

chapter 515

500

chapter 514

545

chapter 513

785

chapter 512 video

17845

chapter 511 video

8344

chapter 510 video

7449

chapter 509 video

8238

chapter 508

21353

chapter 507

14420

chapter 506

13424

chapter 505

20751

chapter 504

16187

chapter 503

15314

chapter 502 video

12950

chapter 501

14200

chapter 500

14727

chapter 499

14301

chapter 498

16036

chapter 497

15893

chapter 496

16136

chapter 495

15130

chapter 494

17535

chapter 493

16299

chapter 492

388

chapter 491

403

chapter 490

409

chapter 489

403

chapter 488

371

chapter 487

372

chapter 486

370

chapter 485

501

chapter 484

18275

chapter 483

20710

Chapter 482

18638

Chapter 481

18031

Chapter 480

16706

Chapter 479

17463

Chapter 478

16715

chapter 477

17991

chapter 476

17165

chapter 475

17897

chapter 474

18377

Chapter 473

17148

Chapter 472

18966

Chapter 471

20543

Chapter 470

19175

Chapter 469

21324

Chapter 468

21964

Chapter 467

20753

Chapter 466

22733

Chapter 465

26392

chapter 464

18927

chapter 463

13149

chapter 462

15754

chapter 461

11432

chapter 460

15821

chapter 459

11268

chapter 458

18809

chapter 457

12502

chapter 456

15854

chapter 455

12518

chapter 454

17107

Chapter 453 video

13405

Chapter 452

20245

Chapter 451

14464

Chapter 450

22873

Chapter 449

18464

Chapter 448

14260

Chapter 447

19420

Chapter 446

14928

Chapter 445

20477

Chapter 444

15628

Chapter 443

21952

Chapter 442

16079

Chapter 441

21548

Chapter 440

24101

Chapter 439

20255

Chapter 438

21136

Chapter 437

20572

Chapter 436

16442

Chapter 435

22427

Chapter 434

23865

Chapter 433

22014

Chapter 432

22207

Chapter 431

21386

Chapter 430

19972

Chapter 429

22756

Chapter 428

21167

Chapter 427

20089

Chapter 426

16898

Chapter 425

22101

Chapter 424

17198

Chapter 423

25025

Chapter 422

26035

Chapter 421

24792

Chapter 420

24046

Chapter 419

23210

Chapter 418

17325

Chapter 417

22113

Chapter 416

19048

Chapter 415

23970

Chapter 414

20706

Chapter 413

29923

Chapter 412

18640

Chapter 411

23075

Chapter 410

18569

Chapter 409

24645

Chapter 408

17777

Chapter 407

24669

Chapter 406

17733

Chapter 405

24674

Chapter 404

19064

Chapter 403

26125

Chapter 402

20556

Chapter 401

27958

Chapter 400

22227

Chapter 399

24312

Chapter 398

18749

Chapter 397

27291

Chapter 396

19240

Chapter 395

28550

Chapter 394

20753

Chapter 393

27076

Chapter 392

21218

Chapter 391

30524

Chapter 390

23768

Chapter 389

32636

Chapter 388

22920

Chapter 387

29374

Chapter 386

22631

Chapter 385

28574

Chapter 384

21158

Chapter 383

30047

Chapter 382

22886

Chapter 381

32910

Chapter 380

24398

Chapter 379

25399

Chapter 378

26447

Chapter 377

32153

Chapter 376

30006

Chapter 375

35479

Chapter 374

33042

Chapter 373

33179

Chapter 372

28389

Chapter 371

28351

Chapter 370

39789

Chapter 369

31584

Chapter 368

34507

Chapter 367

33794

Chapter 366

32006

Chapter 365

34022

Chapter 364

32358

Chapter 363

31437

Chapter 362

31412

Chapter 361

31609

Chapter 360

27156

Chapter 359

27069

Chapter 358

27131

Chapter 357

26502

Chapter 356

29362

Chapter 355

26727

Chapter 354

27859

Chapter 353

29016

Chapter 352

26994

Chapter 351

29514

Chapter 350

33755

Chapter 349

30963

Chapter 348

31750

Chapter 347

28378

Chapter 346

27556

Chapter 345

26177

Chapter 344

25514

Chapter 343

27996

Chapter 342

25358

Chapter 341

27063

Chapter 340

27751

Chapter 339

26186

Chapter 338

27046

Chapter 337

28326

Chapter 336

26715

Chapter 335

27193

Chapter 334

27570

Chapter 333

25722

Chapter 332

29856

Chapter 331

35684

Chapter 330

33142

Chapter 329

27887

Chapter 328

32865

Chapter 327

36202

Chapter 326

36331

Chapter 325

37759

Chapter 324

30328

Chapter 323

33149

Chapter 322

31770

Chapter 321

31354

Chapter 320

33803

Chapter 319

29862

Chapter 318

30888

Chapter 317

32672

Chapter 316

35407

Chapter 315

42592

Chapter 314

41241

Chapter 313

35026

Chapter 312

34368

Chapter 311

34447

Chapter 310

31755

Chapter 309

34463

Chapter 308

36238

Chapter 307

31546

Chapter 306

29377

Chapter 305

34456

Chapter 304

33907

Chapter 303

37953

Chapter 302

40333

Chapter 301

38361

Chapter 300

34685

Chapter 299

33759

Chapter 298

38407

Chapter 297

36400

Chapter 296

36800

Chapter 295

37374

Chapter 294

33658

Chapter 293

35878

Chapter 292

37665

Chapter 291

33166

Chapter 290

33722

Chapter 289

36029

Chapter 288

32867

Chapter 287

32295

Chapter 286

31516

Chapter 285

30194

Chapter 284

30609

Chapter 283

27482

Chapter 282

28804

Chapter 281

29456

Chapter 280

33177

Chapter 279

28329

Chapter 278

28458

Chapter 277

30186

Chapter 276

29723

Chapter 275

29149

Chapter 274

37126

Chapter 273

28762

Chapter 272

27246

Chapter 271

29849

Chapter 270

29283

Chapter 269

27216

Chapter 268

26621

Chapter 267

26038

Chapter 266

28098

Chapter 265

28221

Chapter 264

27843

Chapter 263

30745

Chapter 262

28404

Chapter 261

28465

Chapter 260

29581

Chapter 259

28920

Chapter 258

27994

Chapter 257

27446

Chapter 256

27760

Chapter 255

28886

Chapter 254

26979

Chapter 253

28054

Chapter 252

28927

Chapter 251

26879

Chapter 250

29017

Chapter 249

26999

Chapter 248

26954

Chapter 247

25557

Chapter 246

25938

Chapter 245

26973

Chapter 244

26098

Chapter 243

28557

Chapter 242

27177

Chapter 241

28369

Chapter 240

28117

Chapter 239

28347

Chapter 238

28185

Chapter 237

27469

Chapter 236

31605

Chapter 235

30620

Chapter 234

27629

Chapter 233

28270

Chapter 232

28749

Chapter 231

29172

Chapter 230

31219

Chapter 229

28966

Chapter 228

29773

Chapter 227

30705

Chapter 226

30535