Đăng nhập

Shounen No Abyss

Shounen No Abyss

[ Cập nhật lúc: 05:23 25/04/2022 ]

59818 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (2 người đã đánh giá)

Nội dung

trong một thị trấn nhàm chán và ngày qua ngày không có gì thay đổi, reiji kurose, một học sinh trung học, "chỉ" còn sống. gia đình, ước mơ tương lai, bạn thời thơ ấu. tất cả đều trói buộc cậu ấy vào thị trấn này. cậu luôn nghĩ, "tôi chỉ sống." cho đến khi cô ấy gặp cô ấy. có hy vọng để sống? có ánh sáng nào ở phía trước không? the world end boy meets girl bắt đầu

Danh sách chương

chapter 90

175

chapter 89

51

chapter 88

60

chapter 87

53

chapter 86.5

72

chapter 86

80

chapter 85

83

chapter 84

92

chapter 83

94

chapter 82

105

chapter 81

98

chapter 80

92

chapter 79.5

103

chapter 79

96

chapter 78

102

chapter 77

94

chapter 76

107

chapter 75

90

chapter 74

100

chapter 73

103

chapter 72

100

chapter 71

94

chapter 70

102

chapter 69

1206

chapter 68

154

chapter 67

152

chapter 66

122

chapter 65

157

chapter 64

164

chapter 63

1026

chapter 62

152

chapter 61

201

chapter 60

174

chapter 59

1286

chapter 58

169

chapter 57

167

chapter 56

185

chapter 55

185

chapter 54

496

chapter 53

152

chapter 52

130

chapter 51

125

chapter 50

135

chapter 49

153

chapter 48

1179

chapter 47

132

chapter 46

138

chapter 45

299

chapter 44

192

chapter 43

183

chapter 42

167

chapter 41

291

chapter 40

242

chapter 39

174

chapter 38

215

chapter 37

217

chapter 36

179

chapter 35

206

chapter 34

320

chapter 33

212

chapter 32

223

chapter 31

457

chapter 30

325

chapter 29

205

chapter 28

359

chapter 27

1423

chapter 26

440

chapter 25

229

chapter 24

261

chapter 23

355

chapter 22

248

chapter 21

263

chapter 20

492

chapter 19

398

chapter 18

239

chapter 17

276

chapter 16

2000

chapter 15

2501

chapter 14

304

chapter 13

317

chapter 12

326

chapter 11

348

chapter 10

2698

chapter 9

954

chapter 8

1586

chapter 7

1152

chapter 6

1272

chapter 5

971

chapter 4

2173

chapter 3

514

chapter 2

393

chapter 1

1340

0 bình luận