Đăng nhập

Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

[ Cập nhật lúc: 04:08 21/01/2022 ]

3675084 Lượt xem

Đang tiến hành

5.1 (6 người đã đánh giá)

Nội dung

Nhất đại thiên tài huyền mạch bị hao tổn trở thành phế vật, gia tộc vứt bỏ, thế nhân chế giễu, thậm chí đêm tân hôn bị người độc hại...... Huyền Thiên chí bảo, luân hồi kính hiện, nghịch thiên cải mệnh, khởi động lại nhân sinh, mang theo cừu hận cùng tiếc nuối, thề phải đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong!

Link đọc truyện chữ Nghịch Thiên Tà Thần

Danh sách chương

Chapter 453

30

Chapter 452

60

Chapter 451

83

Chapter 450

77

Chapter 449

83

Chapter 448

94

Chapter 447

97

Chapter 446

94

Chapter 445

135

Chapter 444

105

Chapter 443

135

Chapter 442

109

Chapter 441

119

Chapter 440

138

Chapter 439

145

Chapter 438

138

Chapter 437

200

Chapter 436

158

Chapter 435

190

Chapter 434

213

Chapter 433

183

Chapter 432

187

Chapter 431

203

Chapter 430

167

Chapter 429

189

Chapter 428

195

Chapter 427

175

Chapter 426

113

Chapter 425

123

Chapter 424

112

Chapter 423

167

Chapter 422

228

Chapter 421

150

Chapter 420

1474

Chapter 419

153

Chapter 418

1132

Chapter 417

159

Chapter 416

145

Chapter 415

146

Chapter 414

156

Chapter 413

159

Chapter 412

150

Chapter 411

171

Chapter 410

155

Chapter 409

153

Chapter 408

149

Chapter 407

125

Chapter 406

144

Chapter 405

159

Chapter 404

142

Chapter 403

148

Chapter 402

147

Chapter 401

143

Chapter 400

193

Chapter 399

182

Chapter 398

174

Chapter 397

182

Chapter 396

171

Chapter 395

1583

Chapter 394

160

Chapter 393

187

Chapter 392

165

Chapter 391

138

Chapter 390

143

Chapter 389

132

Chapter 388

215

Chapter 387

167

Chapter 386

1168

Chapter 385

161

Chapter 384

166

Chapter 383

155

Chapter 382

935

Chapter 381

919

Chapter 380

210

Chapter 379

187

Chapter 378

182

Chapter 377

205

Chapter 376

147

Chapter 375

1566

Chapter 374

174

Chapter 373

149

Chapter 372

172

Chapter 371

184

Chapter 370

215

Chapter 369

164

Chapter 368

187

Chapter 367

237

Chapter 366

193

Chapter 365

210

Chapter 364

201

Chapter 363

177

Chapter 362

1039

Chapter 361

180

Chapter 360

1083

Chapter 359

200

Chapter 358

168

Chapter 357

168

Chapter 356

1377

Chapter 355

172

Chapter 354

187

Chapter 353

188

Chapter 352

212

Chapter 351

200

Chapter 350

225

Chapter 349

147

Chapter 348

1024

Chapter 347

157

Chapter 346

145

Chapter 345

209

Chapter 344

229

Chapter 343

222

Chapter 342

233

Chapter 341

1252

Chapter 340

242

Chapter 339

230

Chapter 338

263

Chapter 337

1128

Chapter 336

188

Chapter 335

1274

Chapter 334

168

Chapter 333

1062

Chapter 332

257

Chapter 331

236

Chapter 330

248

Chapter 329

219

Chapter 328

235

Chapter 327

247

Chapter 326

291

Chapter 325

204

Chapter 324

213

Chapter 323

208

Chapter 322

248

Chapter 321

233

Chapter 320

243

Chapter 319

254

Chapter 318

260

Chapter 317

287

Chapter 316

239

Chapter 315

237

Chapter 314

276

Chapter 313

230

Chapter 312

236

Chapter 311

243

Chapter 310

248

Chapter 309

219

Chapter 308

245

Chapter 307

243

Chapter 306

294

Chapter 305

274

Chapter 304

289

Chapter 303

266

Chapter 302

248

Chapter 301

267

Chapter 300

228

Chapter 299

180

Chapter 298

218

Chapter 297

325

Chapter 296

254

Chapter 295

258

Chapter 294

249

Chapter 293

270

Chapter 292

242

Chapter 291

251

Chapter 290

262

Chapter 289

314

Chapter 288

356

Chapter 287

257

Chapter 286

281

Chapter 285

310

Chapter 284

298

Chapter 283

243

Chapter 282

342

Chapter 281

278

Chapter 280

316

Chapter 279

285

Chapter 278

273

Chapter 277

310

chapter 276

303

Chapter 274

259

Chapter 273

242

Chapter 272

265

Chapter 271

263

Chapter 270

307

Chapter 269

290

Chapter 268

323

Chapter 267

267

Chapter 266

308

Chapter 265

255

Chapter 264

310

Chapter 263

269

chapter 262

267

chapter 261

248

chapter 260

226

chapter 259

244

Chapter 258

324

chapter 257

243

chapter 256

238

Chapter 255

332

Chapter 254

300

Chapter 253

318

Chapter 252

270

Chapter 251

310

Chapter 250

300

Chapter 249

304

Chapter 248

263

Chapter 247

321

Chapter 246

379

Chapter 245

312

Chapter 244

327

Chapter 243

260

Chapter 242

269

Chapter 241

341

Chapter 240

334

Chapter 239

317

Chapter 238

368

Chapter 237

289

Chapter 236

266

Chapter 235

305

Chapter 234

295

Chapter 233

301

Chapter 232

285

Chapter 231

300

Chapter 230

306

Chapter 229

259

Chapter 228

333

chapter 227

341

chapter 226

257

chapter 225

297

chapter 224

233

chapter 223

255

chapter 222

240

chapter 221

241

chapter 220

271

chapter 219

229

chapter 218

244

chapter 217

229

chapter 216

210

chapter 215

268

chapter 214

218

chapter 213

213

chapter 212

222

chapter 211

226

chapter 210

277

chapter 209

218

chapter 208

264

chapter 207

220

chapter 206

215

chapter 205

220

chapter 204

220

chapter 203

196

chapter 202

194

chapter 201

217

chapter 200

230

chapter 199

208

chapter 198

204

chapter 197

195

chapter 196

201

chapter 195

193

chapter 194

159

chapter 193

154

chapter 192

129

chapter 191

153

chapter 190

148

chapter 189

155

chapter 188

162

chapter 187

151

chapter 186

139

chapter 185

141

chapter 184

132

chapter 183

147

chapter 182

152

chapter 181

148

chapter 180

154

chapter 179

161

chapter 178

152

chapter 177

167

chapter 176

155

chapter 175

146

chapter 174

177

chapter 173

171

chapter 172

150

chapter 171

156

chapter 170

168

chapter 169

133

chapter 168

138

chapter 167

142

chapter 166

166

chapter 165

147

chapter 164

140

chapter 163

139

chapter 162

147

chapter 161

148

chapter 160

168

chapter 159

161

chapter 158

152

chapter 157

159

chapter 156

163

chapter 155

162

chapter 154

186

chapter 153

201

chapter 152

279

chapter 151

235

chapter 150

222

chapter 149

174

chapter 148

165

chapter 147

195

chapter 146

176

chapter 145

221

chapter 144

156

chapter 143

181

chapter 142

190

chapter 141

275

chapter 140

206

chapter 139

186

chapter 138

201

chapter 137

188

chapter 136

200

chapter 135

208

chapter 134

194

chapter 133

224

chapter 132

220

chapter 131

197

chapter 130

208

chapter 129

195

chapter 128

213

chapter 127

260

chapter 126

12897

chapter 125

12629

chapter 124

13475

chapter 123

14171

Chapter 122

15071

Chapter 121

13306

Chapter 120

13577

Chapter 119

12887

Chapter 118

13128

chapter 117

14278

chapter 116

14656

chapter 115

16414

chapter 114

14134

Chapter 113

13814

Chapter 112

14664

Chapter 111

15771

Chapter 110

15492

Chapter 109

17292

Chapter 108

15922

Chapter 107

17185

Chapter 106

16092

Chapter 105

16419

Chapter 104

19530

Chapter 103

21196

chapter 102

17513

chapter 101

14419

chapter 100

15827

chapter 99

11293

chapter 98

11527

chapter 97

14175

chapter 96

10607

chapter 95

11899

chapter 94

13615

chapter 93

10471

chapter 92

11896

chapter 91

15556

chapter 90

12315

chapter 89

13496

Chapter 88

17242

Chapter 87

13195

Chapter 86

14993

Chapter 85

20705

Chapter 84

18638

Chapter 83

19472

Chapter 82

16462

Chapter 81

20228

Chapter 80

18864

Chapter 79

14501

Chapter 78

17217

Chapter 77

19043

Chapter 76

15926

Chapter 75

20278

Chapter 74

19423

Chapter 73

16367

Chapter 72

17929

Chapter 71

18817

Chapter 70

18412

Chapter 69

19342

Chapter 68

25207

Chapter 67

21903

Chapter 66

20280

Chapter 65

17946

Chapter 64

18770

Chapter 63

21076

Chapter 62

18502

Chapter 61

19122

Chapter 60

23846

Chapter 59

19210

Chapter 58

22873

Chapter 57

24031

Chapter 56

19947

Chapter 55

19865

Chapter 54

24555

Chapter 53

21280

Chapter 52

24378

Chapter 51

23425

Chapter 50

24024

Chapter 49

21492

Chapter 48

22724

Chapter 47

24895

Chapter 46

21812

Chapter 45

22380

Chapter 44

23917

Chapter 43

21230

Chapter 42

20925

Chapter 41

25735

Chapter 40

24355

Chapter 39

22976

Chapter 38

27293

Chapter 37

23588

Chapter 36

23861

Chapter 35

28832

Chapter 34

25068

Chapter 33

25170

Chapter 32

30918

Chapter 31

28145

Chapter 30

28399

Chapter 29

30165

Chapter 28

26820

Chapter 27

27401

Chapter 26

31631

Chapter 25

28652

Chapter 24

29680

Chapter 23

34700

Chapter 22

30452

Chapter 21

30955

Chapter 20

35607

Chapter 19

30577

Chapter 18

34419

Chapter 17

31881

Chapter 16

36392

Chapter 15

35365

Chapter 14

37224

Chapter 13

34954

Chapter 12

38062

Chapter 11

38490

Chapter 10

38817

Chapter 9

38731

Chapter 8

41965

Chapter 7

41686

Chapter 6

41818

Chapter 5

43513

Chapter 4

42143

Chapter 3

42691

Chapter 2

45603

Chapter 1

59422

Chapter 0 - giới thiệu

37250

8 bình luận

mrquocphuong
mrquocphuong Nhất đoạn đấu khí

Alo em à kk

Trả lời
17:01 - 12/01/2022
brboy
brboy Cửu tinh đại đấu sư

Treo từ năm 2019 đến năm 2022 lên đc 1 cấp :))

Trả lời
15:55 - 07/01/2022
haken
haken Tứ đoạn đấu khí

Main đúng đào hoa luôn , đi đến đâu tán gái đến đó

Trả lời
21:35 - 04/01/2022
haken
haken Tứ đoạn đấu khí

Main đúng đào hòa luôn , đi đến đâu tán gái đến đó

Trả lời
21:35 - 04/01/2022
haken
haken Tứ đoạn đấu khí

Main đúng đào hoa luôn , đi đến đâu tán gái đến đó

Trả lời
21:35 - 04/01/2022