Đăng nhập

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Nghịch Thiên Kiếm Thần

[ Cập nhật lúc: 02:23 26/04/2022 ]

1982194 Lượt xem

Đang tiến hành

4.1 (6 người đã đánh giá)

Nội dung

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

Danh sách chương

Chapter 529

2106

Chapter 528

286

Chapter 527

201

Chapter 526

187

Chapter 525

285

Chapter 524

288

Chapter 523

285

Chapter 522

298

Chapter 521

261

chapter 520

199

chapter 519

185

chapter 518

182

chapter 517

169

chapter 516

174

chapter 515

180

chapter 514

189

chapter 513

186

chapter 512

180

chapter 511

172

Chapter 510

345

Chapter 509

229

Chapter 508

253

Chapter 507

251

Chapter 506

227

Chapter 505

257

Chapter 504

321

Chapter 503

346

Chapter 502

295

Chapter 501

298

Chapter 500

334

Chapter 499

251

Chapter 498

294

Chapter 497

270

Chapter 496

296

Chapter 495

287

Chapter 494

425

Chapter 493

241

Chapter 492

272

Chapter 491

251

Chapter 490

282

Chapter 489

283

Chapter 488

268

Chapter 487

268

Chapter 486

240

Chapter 485

262

Chapter 484

283

Chapter 483

269

Chapter 482

277

Chapter 481

344

Chapter 480

375

Chapter 479

349

Chapter 478

286

Chapter 477

320

Chapter 476

292

Chapter 475

319

Chapter 474

395

Chapter 473

310

Chapter 472

374

Chapter 471

332

Chapter 470

391

Chapter 469

358

Chapter 468

394

Chapter 467

372

Chapter 466

348

Chapter 465

353

Chapter 464

398

Chapter 463

340

Chapter 462

361

Chapter 461

375

Chapter 460

1759

Chapter 459

422

Chapter 458

1533

Chapter 457

399

Chapter 456

359

Chapter 455

383

Chapter 454

335

Chapter 453

302

Chapter 452

363

Chapter 451

438

Chapter 450

345

Chapter 449

299

Chapter 448

306

Chapter 447

320

Chapter 446

324

Chapter 445

327

Chapter 444

337

Chapter 443

329

Chapter 442

345

Chapter 441

341

Chapter 440

344

Chapter 439

315

Chapter 438

333

Chapter 437

310

Chapter 436

2151

Chapter 435

337

Chapter 434

1879

Chapter 433

2116

Chapter 432

363

Chapter 431

318

Chapter 430

1342

Chapter 429

486

Chapter 428

348

Chapter 427

336

Chapter 426

347

Chapter 425

349

Chapter 424

1394

Chapter 423

347

Chapter 422

361

Chapter 421

361

Chapter 420

372

Chapter 419

364

Chapter 418

1225

Chapter 417

420

Chapter 416

421

Chapter 415

365

Chapter 414

388

Chapter 413

339

Chapter 412

378

Chapter 411

350

Chapter 410

381

Chapter 409

1456

Chapter 408

368

Chapter 407

355

Chapter 406

447

Chapter 405

386

Chapter 404

1445

Chapter 403

395

Chapter 402

1410

Chapter 401

1136

Chapter 400

417

Chapter 399

366

Chapter 398

1243

Chapter 397

346

Chapter 396

356

Chapter 395

380

Chapter 394

465

Chapter 393

1621

Chapter 392

363

Chapter 391

397

Chapter 390

422

Chapter 389

354

Chapter 388

340

Chapter 387

461

Chapter 386

1384

Chapter 385

424

Chapter 384

432

Chapter 383

450

Chapter 382

369

Chapter 381

1343

Chapter 380

1402

Chapter 379

1456

Chapter 378

331

Chapter 377

339

Chapter 376

427

Chapter 375

438

Chapter 374

383

Chapter 373

396

Chapter 372

452

Chapter 371

434

Chapter 370

442

Chapter 369

384

Chapter 368

385

Chapter 367

433

Chapter 366

371

Chapter 365

470

Chapter 364

388

Chapter 363

386

Chapter 362

470

Chapter 361

468

Chapter 360

483

Chapter 359

473

Chapter 358

441

Chapter 357

443

Chapter 356

496

Chapter 355

450

Chapter 354

417

chapter 353

513

chapter 352

429

chapter 351

467

Chapter 350

566

chapter 349

577

chapter 348

443

chapter 347

447

chapter 346

421

Chapter 345

536

chapter 344

490

chapter 343

406

chapter 342

410

chapter 341

411

Chapter 340

530

Chapter 339

413

chapter 338

448

chapter 337

425

chapter 336

419

Chapter 335

512

Chapter 334

422

Chapter 333

490

Chapter 332

461

Chapter 331

530

Chapter 330

479

Chapter 329

467

Chapter 328

502

Chapter 327

442

Chapter 326

515

Chapter 325

463

Chapter 324

601

Chapter 323

530

Chapter 322

542

chapter 321

451

chapter 320

463

chapter 319

458

chapter 318

435

chapter 317

431

chapter 316

445

chapter 315

451

chapter 314

434

chapter 313

452

chapter 312

438

chapter 311

479

chapter 310

435

chapter 309

471

chapter 308

383

chapter 307

426

chapter 306

418

chapter 305

405

chapter 304

439

chapter 303

427

chapter 302

407

chapter 301

419

chapter 300

445

chapter 299

398

chapter 298

428

chapter 297

435

chapter 296

434

chapter 295

437

chapter 294

396

chapter 293

436

chapter 292

378

chapter 291

405

chapter 290

441

chapter 289

456

chapter 288

1854

chapter 287

399

chapter 286

417

chapter 285

441

chapter 284

391

chapter 283

388

chapter 282

407

chapter 281

426

chapter 280

409

chapter 279

393

chapter 278

386

chapter 277

419

chapter 276

439

chapter 275

397

chapter 274

422

chapter 273

427

chapter 272

377

chapter 271

1247

chapter 270

425

chapter 269

416

chapter 268

352

chapter 267

364

chapter 266

362

chapter 265

356

chapter 264

403

chapter 263

374

chapter 262

373

chapter 261

420

chapter 260

374

chapter 259

373

chapter 258

356

chapter 257

373

chapter 256

393

chapter 255

393

chapter 254

349

chapter 253

399

chapter 252

357

chapter 251

368

chapter 250

403

chapter 249

366

chapter 248

357

chapter 247

376

chapter 246

352

chapter 245

409

chapter 244

367

chapter 243

358

chapter 242

364

chapter 241

405

chapter 240

412

chapter 239

1069

chapter 238

1160

chapter 237

5760

chapter 236

5640

chapter 235

398

chapter 234

377

chapter 233

384

chapter 232

380

chapter 231

354

chapter 230

374

chapter 229 fix

377

chapter 228 fix

386

chapter 227

364

chapter 226

331

chapter 225

349

chapter 224

323

chapter 223

324

chapter 222

324

chapter 221

331

chapter 220

335

chapter 219

309

chapter 218

311

chapter 217

315

chapter 216

312

chapter 215

329

chapter 214

336

chapter 213

338

chapter 212

312

chapter 211

390

chapter 210

354

chapter 209

342

chapter 208

336

chapter 207

337

chapter 206

332

chapter 205

334

chapter 204

345

chapter 203

318

chapter 202

334

chapter 201

335

chapter 200

355

chapter 199

308

chapter 198

319

chapter 197

324

chapter 196

328

chapter 195

313

chapter 194

337

chapter 193

305

chapter 192

342

chapter 191

404

chapter 190

339

chapter 189

321

chapter 188

346

chapter 187

356

chapter 186

343

chapter 185

329

chapter 184

311

chapter 183

311

chapter 182

344

chapter 181

328

chapter 180

326

chapter 179

348

chapter 178

306

chapter 177

319

chapter 176

316

chapter 175

320

chapter 174

307

chapter 173

340

chapter 172

350

chapter 171

353

chapter 170

343

chapter 169

302

chapter 168

345

chapter 167

320

chapter 166

325

chapter 165

344

chapter 164

363

chapter 163

355

chapter 162

343

chapter 161

354

chapter 160

339

chapter 159

331

chapter 158

327

chapter 157

336

chapter 156

343

chapter 155

333

chapter 154

340

chapter 153

333

chapter 152

353

chapter 151

353

chapter 150

377

chapter 149

408

chapter 148

359

chapter 147

364

chapter 146

382

chapter 145

394

chapter 144

402

chapter 143 fix

409

chapter 142

370

chapter 141

422

chapter 140

391

chapter 139

342

chapter 138

367

chapter 137

419

chapter 136

422

chapter 135

402

chapter 134

406

chapter 133

390

chapter 132

412

chapter 131

414

chapter 130

415

chapter 129

411

chapter 128

410

chapter 127

418

chapter 126

405

chapter 125 video

417

chapter 124

376

chapter 123

362

chapter 122

424

chapter 121

440

chapter 120

424

chapter 119

407

chapter 118

428

chapter 117

392

chapter 116

409

chapter 115

421

chapter 114

423

chapter 113

518

chapter 112

429

chapter 111

431

chapter 110

417

chapter 109

424

chapter 108

401

chapter 107

395

chapter 106

418

chapter 105

424

chapter 104

388

chapter 103

441

chapter 102

9738

chapter 101

8691

chapter 100

9294

chapter 99

7491

chapter 98

8078

chapter 97

8719

chapter 96

8159

chapter 95

7796

chapter 94

7962

chapter 93

8319

chapter 92

8272

chapter 91

7808

chapter 90

8636

chapter 89

7721

chapter 88

8368

chapter 87

7869

chapter 86

7669

chapter 85

9480

chapter 84

9028

chapter 83

7806

chapter 82

8271

chapter 81

9037

chapter 80

9240

chapter 79

7802

chapter 78

8354

chapter 77

7840

chapter 76

7944

Chapter 75

10526

Chapter 74

9229

Chapter 73

8954

Chapter 72

9905

Chapter 71

8573

Chapter 70

10186

Chapter 69

11958

Chapter 68

10553

Chapter 67

11563

Chapter 66

11160

Chapter 65

10431

Chapter 64

11728

Chapter 63

11070

Chapter 62

11145

Chapter 61

10888

Chapter 60

12557

Chapter 59

11309

Chapter 58

11126

Chapter 57

10962

Chapter 56

11751

chapter 55

13868

chapter 54

10040

chapter 53

10325

Chapter 52

11363

chapter 51