Đăng nhập

Một Trăm Triệu Điểm

Một Trăm Triệu Điểm

[ Cập nhật lúc: 03:50 14/01/2022 ]

47953 Lượt xem

Đang tiến hành

7.5 (2 người đã đánh giá)

Nội dung

Tạ Vũ bởi vì hảo hữu tạ thế một mực phong bế mình, đắm chìm trong thế giới trò chơi bên trong, thẳng đến ngày nào đó một món tên là cuối cùng giai trò chơi game điện thoại xuất hiện ở trong điện thoại di động của hắn, khi hắn biết được trò chơi có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng, thậm chí liền người chết đều có thể phục sinh, lấy một trăm triệu điểm tích lũy làm mục tiêu, tử trạch hai lần nhân sinh liền triển khai như vậy!

Danh sách chương

Chapter 97

34

Chapter 96

27

Chapter 95

26

Chapter 94

27

Chapter 93

47

Chapter 92

34

Chapter 91

60

Chapter 90

65

Chapter 89

60

Chapter 88

136

Chapter 87

57

Chapter 86

65

Chapter 85

1690

Chapter 84

73

Chapter 83

72

Chapter 82

66

Chapter 81

59

Chapter 80

63

Chapter 79

66

Chapter 78

75

Chapter 77

1045

Chapter 76

79

Chapter 75

1020

Chapter 74

86

Chapter 73

101

Chapter 72

1444

Chapter 71

81

Chapter 70

1407

Chapter 69

97

Chapter 68

1092

Chapter 67

109

Chapter 66

835

Chapter 65

128

Chapter 64

1488

Chapter 63

193

Chapter 62

162

Chapter 61

1138

Chapter 60

167

Chapter 59

171

Chapter 58

174

Chapter 57

155

Chapter 56

304

Chapter 55

242

Chapter 54

190

Chapter 53

183

chapter 52

257

chapter 51

96

chapter 50

79

chapter 49

84

chapter 48

75

chapter 47

63

chapter 46

62

chapter 45

71

chapter 44

75

chapter 43

71

chapter 42

79

chapter 41

79

chapter 40

77

chapter 39

72

chapter 38

72

chapter 37

1438

chapter 36

67

chapter 35

70

chapter 34

72

chapter 33

68

chapter 32

73

chapter 31

1200

chapter 30

62

chapter 29

68

chapter 28

64

chapter 27

73

chapter 26

68

chapter 25

71

chapter 24

63

chapter 23

74

chapter 22

65

chapter 21

1591

chapter 20

68

chapter 19

68

chapter 18

2052

chapter 17

73

chapter 16

66

chapter 15

1079

chapter 14

81

chapter 13

73

chapter 12

68

chapter 11

70

chapter 10

70

chapter 9

65

chapter 8

79

chapter 7

1326

chapter 6

84

chapter 5

122

chapter 4

131

chapter 3

143

chapter 2

233

Chapter 1.3

3132

Chapter 1.2

2311

Chapter 1.1

2581

0 bình luận