Đăng nhập

Long Vương Truyền Thuyết

Long Vương Truyền Thuyết

[ Cập nhật lúc: 11:34 14/01/2022 ]

6048237 Lượt xem

Đang tiến hành

5.1 (6 người đã đánh giá)

Nội dung

Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù!
Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . .
Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu.

Danh sách chương

Chapter 278

85

Chapter 277

114

Chapter 276

157

Chapter 275

168

Chapter 274

164

Chapter 273

236

Chapter 272

209

Chapter 271

185

Chapter 270

474

Chapter 269

218

Chapter 268

1450

Chapter 267

144

Chapter 266

130

Chapter 265

138

Chapter 264

1013

Chapter 263

117

Chapter 262

107

Chapter 261

117

Chapter 260

135

Chapter 259

139

Chapter 258

150

Chapter 257

137

Chapter 256

165

Chapter 255

123

Chapter 254

1104

Chapter 253

155

Chapter 252

159

Chapter 251

158

Chapter 250

105

Chapter 249

1122

Chapter 248

179

Chapter 247

159

Chapter 246

182

Chapter 245

199

Chapter 244

180

Chapter 243

244

Chapter 242

219

Chapter 241

209

Chapter 240

251

Chapter 239

241

Chapter 238

258

Chapter 237

1128

Chapter 236

224

Chapter 235

269

Chapter 234

250

Chapter 233

248

Chapter 232

231

Chapter 231

284

Chapter 230

245

Chapter 229

274

Chapter 228

236

Chapter 227

309

Chapter 226

262

Chapter 225

366

Chapter 224

270

Chapter 223

377

Chapter 222

271

Chapter 221

325

Chapter 220

331

Chapter 219

214

chapter 218

204

chapter 217

201

Chapter 216

290

Chapter 215

230

Chapter 214

186

Chapter 213

185

Chapter 212

368

Chapter 211

222

Chapter 210

296

Chapter 209

256

chapter 208

248

chapter 207

165

chapter 206

183

chapter 205

187

chapter 204

195

chapter 203

180

chapter 202

213

chapter 201

199

chapter 200

160

chapter 199

210

chapter 198

167

chapter 197

155

chapter 196

144

chapter 195

138

chapter 194

152

chapter 193

184

chapter 192

187

chapter 191

144

chapter 190

145

chapter 189

153

chapter 188

196

chapter 187

178

chapter 186

127

chapter 185

182

chapter 184

144

chapter 183

177

chapter 182

154

chapter 181

148

chapter 180

160

chapter 179

169

chapter 178

157

chapter 177

147

chapter 176

164

chapter 175

154

chapter 174

143

chapter 173

171

chapter 172

162

chapter 171

1389

chapter 170

161

chapter 169

149

chapter 168

179

chapter 167

166

chapter 166

177

chapter 165

180

chapter 164

167

chapter 163

195

chapter 162

337

chapter 161

13374

chapter 160

8929

chapter 159

8817

chapter 158

8017

chapter 157

10304

chapter 156

9815

chapter 155

12075

chapter 154

9942

chapter 153

11477

chapter 152

10505

chapter 151

11285

chapter 150

9722

chapter 149

9189

Chapter 148

9019

Chapter 147

9279

chapter 146

12209

Chapter 145

14189

chapter 144

13452

chapter 143

12372

chapter 142

11477

Chapter 141

12925

Chapter 140

14502

Chapter 139

10454

Chapter 138

13684

Chapter 137

11457

Chapter 136

10773

Chapter 135

10728

Chapter 134

9729

chapter 133

12837

chapter 132

8297

chapter 131

10564

Chapter 130

9878

Chapter 129

15463

Chapter 128

11709

Chapter 127

13091

Chapter 126

15729

Chapter 125

14203

Chapter 124

13011

Chapter 123

14654

Chapter 122 video

12426

Chapter 121

14354

Chapter 120

17303

Chapter 119

16547

Chapter 118

11710

Chapter 117

15180

Chapter 116

12901

Chapter 115

16059

Chapter 114

14080

Chapter 113

17799

Chapter 112

14105

Chapter 111

20424

Chapter 110

13437

Chapter 109

17094

Chapter 108

13830

Chapter 107

18708

Chapter 106

15242

Chapter 105

21682

Chapter 104

15458

Chapter 103

30571

Chapter 102

17372

Chapter 101

20280

Chapter 100

18296

Chapter 99

20048

Chapter 98

24948

Chapter 97

23358

Chapter 96

27754

Chapter 95

27643

Chapter 94

27284

Chapter 93

28908

Chapter 92

26870

Chapter 91

32856

Chapter 90

36989

Chapter 89

35962

Chapter 88

30190

Chapter 87

31539

Chapter 86

31361

Chapter 85

30545

Chapter 84

31707

Chapter 83

30427

Chapter 82

31355

Chapter 81

34300

Chapter 80

34036

Chapter 79

44083

Chapter 78

33068

Chapter 77

32824

Chapter 76

34357

Chapter 75

38320

Chapter 74

41759

Chapter 73

47895

Chapter 72

63218

Chapter 71

52289

Chapter 70

46587

Chapter 69

54724

Chapter 68

46092

Chapter 67

46508

Chapter 66

43365

Chapter 65

50574

Chapter 64.5

45269

Chapter 64

48803

Chapter 63

43994

Chapter 62

45304

Chapter 61

44773

Chapter 60

47795

Chapter 59

45536

Chapter 58

46542

Chapter 57

47797

Chapter 56

47194

Chapter 55

48210

Chapter 54

48667

Chapter 53

47474

Chapter 52

48827

Chapter 51

49703

Chapter 50

50290

Chapter 49

48372

Chapter 48

48252

Chapter 47

49810

Chapter 46

50071

Chapter 45

50443

Chapter 44

51017

Chapter 43

52553

Chapter 42

51484

Chapter 41

53768

Chapter 40

54162

Chapter 39

49552

Chapter 38

47999

Chapter 37

47985

Chapter 36

49271

Chapter 35

49176

Chapter 34

48158

Chapter 33

48237

Chapter 32

47874

Chapter 31

82483

Chapter 30

50752

Chapter 29

48497

Chapter 28

62572

Chapter 27

50796

Chapter 26

49939

Chapter 25

50975

Chapter 24

49128

Chapter 23

50403

Chapter 22

50441

Chapter 21

50433

Chapter 20

51982

Chapter 19

47978

Chapter 18

49550

Chapter 17

49341

Chapter 16

50727

Chapter 15

54755

Chapter 14

50757

Chapter 13

52688

Chapter 12

52743

Chapter 11

52368

Chapter 10

55603

Chapter 9

53769

Chapter 8

55765

Chapter 7

56217

Chapter 6

57985

Chapter 5

59837

Chapter 4

65422

Chapter 3

68751

Chapter 2a

80031

Chapter 1

107691

14 bình luận

kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

m tuổi lon :D

Trả lời
00:09 - 15/01/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

đồ ngon à :v

Trả lời
02:46 - 08/01/2022
irisvietnam
irisvietnam Nhất đoạn đấu khí

main lên đi tr

Trả lời
17:54 - 02/01/2022
irisvietnam
irisvietnam Nhất đoạn đấu khí

main lên đi tr

Trả lời
17:54 - 02/01/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

dm hóng main hành bọn kia ra bã :3

Trả lời
01:18 - 01/01/2022