Đăng nhập

It’S Not My Fault That I’M Not Popular!

It’S Not My Fault That I’M Not Popular!

[ Cập nhật lúc: 06:56 05/05/2022 ]

17381 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (2 người đã đánh giá)

Nội dung

kuroki tomoko là một cô gái học trung học siêu hấp dẫn, người đã có năm mươi năm kinh nghiệm hẹn hò với 100 chàng trai... trong thế giới game otome. nhưng trong thế giới thực, cô là một con người sống khép kín, người có tất cả các đặc tính của một ''mojo''tuy nhiên, khi việc ở trường không như cô mong đợi, và cô không hề hấp dẫn như cô đã nghĩ, cô thử ngắm nhìn mình trong gương lần đầu tiên trong nhiều năm, và đã có một phát hiện sửng sốt...

Danh sách chương

chapter 80

319

chapter 79

47

chapter 78

78

chapter 77

27

chapter 76

82

chapter 75

25

chapter 74

83

chapter 73

84

chapter 72

29

chapter 71

27

chapter 70.5

32

chapter 70

44

chapter 69

90

chapter 68

87

chapter 67

60

chapter 66

1676

chapter 65

54

chapter 64

49

chapter 63

51

chapter 62

45

chapter 61

58

chapter 60

52

chapter 59.5

51

chapter 59

58

chapter 58

45

chapter 57

47

chapter 56

407

chapter 55

140

chapter 54

157

chapter 53

154

chapter 52.5

155

chapter 52

148

chapter 51

158

chapter 50

164

chapter 49

155

chapter 48

159

chapter 47.5

146

chapter 47

138

chapter 46

162

chapter 45

154

chapter 44

140

chapter 43

176

chapter 42

194

chapter 41

183

chapter 40

212

chapter 39

150

chapter 38

148

chapter 37

142

chapter 36.5

155

chapter 36

143

chapter 35

159

chapter 34

151

chapter 33.5

165

chapter 33

176

chapter 32

169

chapter 31

148

chapter 30

170

chapter 29

163

chapter 28

1336

chapter 27

171

chapter 26

145

chapter 25

154

chapter 24

145

chapter 23

173

chapter 22

133

chapter 21

144

chapter 20

158

chapter 19

190

chapter 18

161

chapter 17

145

chapter 16

149

chapter 15

153

chapter 14

150

chapter 13

157

chapter 12

1558

chapter 11

146

chapter 10

154

chapter 9.5

141

chapter 9

146

chapter 8

148

chapter 7

132

chapter 6

140

chapter 5

135

chapter 4

182

chapter 3

185

chapter 2

189

chapter 1

188

0 bình luận