Đăng nhập

Huyết Ma Nhân

Huyết Ma Nhân

[ Cập nhật lúc: 02:13 27/02/2022 ]

15004685 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (7 người đã đánh giá)

Nội dung

Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần...

Danh sách chương

Chapter 803

475

Chapter 802

324

Chapter 801

243

Chapter 800

424

Chapter 799

367

Chapter 798

309

Chapter 797

300

Chapter 796

357

Chapter 795

377

Chapter 794

346

Chapter 793

402

Chapter 792

233

Chapter 791

208

Chapter 790

205

Chapter 789

192

Chapter 788

191

Chapter 787

493

Chapter 786

1487

Chapter 785

202

Chapter 784

1020

Chapter 783

221

Chapter 782

1497

Chapter 781

223

Chapter 780

236

Chapter 779

1596

Chapter 778

256

Chapter 777

1371

Chapter 776

266

Chapter 775

291

Chapter 774

190

Chapter 773

306

Chapter 772

251

Chapter 771

290

Chapter 770

247

Chapter 769

1401

Chapter 768

264

Chapter 767

264

Chapter 766

263

Chapter 765

306

Chapter 764

1389

Chapter 763

317

Chapter 762

292

Chapter 761

1847

Chapter 760

1196

Chapter 759

197

chapter 758

1854

chapter 757

209

chapter 756

1260

chapter 755

193

chapter 754

210

chapter 753

200

chapter 752

1625

chapter 751

242

chapter 750

222

chapter 749

193

chapter 748

214

chapter 747

212

chapter 746

518

chapter 745

301

chapter 744

256

chapter 743

1522

chapter 742

220

chapter 741

226

chapter 740

225

chapter 739

868

chapter 738

1503

chapter 737

1303

chapter 736

202

chapter 735

458

chapter 734

1215

chapter 733

213

chapter 732

1622

chapter 731

213

chapter 730

213

chapter 729

224

chapter 728

205

chapter 727

195

chapter 726

221

chapter 725

218

chapter 724

209

chapter 723

192

chapter 722

195

chapter 721

229

chapter 720

1303

chapter 719

239

chapter 718

183

chapter 717

1593

chapter 716

195

chapter 715

194

chapter 714

230

chapter 713

211

chapter 712

213

chapter 711

182

chapter 710

894

chapter 709

1176

chapter 708

191

chapter 707

182

chapter 706

195

chapter 705

233

chapter 704

328

chapter 703

207

chapter 702

214

chapter 701

214

chapter 700

196

chapter 699

213

chapter 698

166

chapter 697

185

chapter 696

192

chapter 695

210

chapter 694

219

chapter 693

212

chapter 692

195

chapter 691

205

chapter 690

222

chapter 689

194

chapter 688

200

chapter 687

209

chapter 686

192

chapter 685

222

chapter 684

206

chapter 683

187

chapter 682

174

chapter 681

210

chapter 680

203

chapter 679

199

chapter 678

202

chapter 677

184

chapter 676

201

chapter 675

195

chapter 674

197

chapter 673

204

chapter 672

206

chapter 671

217

chapter 670

194

chapter 669

194

chapter 668

191

chapter 667

195

chapter 666

200

chapter 665

205

chapter 664

180

chapter 663

209

chapter 662

176

chapter 661

185

chapter 660

198

chapter 659

196

chapter 658

204

chapter 657

202

chapter 656

183

chapter 655

217

chapter 654

206

chapter 653

212

chapter 652

198

chapter 651

183

chapter 650

211

chapter 649

218

chapter 648

222

chapter 647

222

chapter 646

196

chapter 645

188

chapter 644

166

chapter 643

189

chapter 642

191

chapter 641

190

chapter 640

210

chapter 639

177

chapter 638

185

chapter 637

171

chapter 636

173

chapter 635

209

chapter 634

184

chapter 633

196

chapter 632

203

chapter 631

180

chapter 630

190

chapter 629

218

chapter 628

209

chapter 627

215

chapter 626

208

chapter 625

147

chapter 624

154

chapter 623

162

chapter 622

152

chapter 621

157

chapter 620

154

chapter 619

151

chapter 618

135

chapter 617

153

chapter 616

180

chapter 615

186

chapter 614

180

chapter 613

167

chapter 612

195

chapter 611

202

chapter 610

200

chapter 609

194

chapter 608

193

chapter 607

197

chapter 606

202

chapter 605

200

chapter 604

197

chapter 603

206

chapter 602

194

chapter 601

188

chapter 600

192

chapter 599

214

chapter 598

194

chapter 597

188

chapter 596

232

chapter 595

234

chapter 594

474

chapter 593

290

chapter 592

306

chapter 591

243

chapter 590

291

chapter 589

248

chapter 588

273

chapter 587

263

chapter 586

284

chapter 585

269

chapter 584

306

chapter 583

295

chapter 582 video

267

chapter 581

309

chapter 580

304

chapter 579

270

chapter 578

269

chapter 577

279

chapter 576

258

chapter 575

264

chapter 574

267

chapter 573

258

chapter 572

294

chapter 571

257

chapter 570

260

chapter 569

258

chapter 568

288

chapter 567

269

chapter 566

262

chapter 565

244

chapter 564

260

chapter 563

271

chapter 562

266

chapter 561

259

Chapter 560

295

Chapter 559

294

chapter 558

264

chapter 557

262

chapter 556

276

chapter 555

341

chapter 554

12518

chapter 553

19051

chapter 552

11766

chapter 551

13298

chapter 550

11139

chapter 549

10074

chapter 548

10776

chapter 547

9503

chapter 546

9303

chapter 545

9566

chapter 544

9556

chapter 543

9243

chapter 542

9271

chapter 541

9436

chapter 540

10127

chapter 539

9546

chapter 538

9709

chapter 537

12661

chapter 536

10070

Chapter 535

14585

Chapter 534

10666

Chapter 533

10575

Chapter 532

10435

Chapter 531

10271

Chapter 530

11374

Chapter 529

11499

Chapter 528

13740

Chapter 527

10694

Chapter 526

7877

chapter 525

20390

chapter 524

9858

chapter 523

9581

chapter 522

8840

chapter 521

9502

chapter 520

9235

chapter 519

8979

chapter 518

8511

chapter 517

12600

chapter 516

9230

chapter 515

10869

chapter 514

9109

Chapter 513 video

11042

Chapter 512

10784

Chapter 511

11073

Chapter 510

11151

Chapter 509

10384

Chapter 508

10707

Chapter 507

10454

Chapter 506

11475

Chapter 505

16343

Chapter 504

11867

Chapter 503

13306

Chapter 502

11698

Chapter 501

12759

Chapter 500

12461

Chapter 499

11442

Chapter 498

10410

Chapter 497

13822

Chapter 496

11614

Chapter 495

13544

Chapter 494

11494

Chapter 493

13228

Chapter 492

12845

Chapter 491

15232

Chapter 490

10553

Chapter 489

12552

Chapter 488

10890

Chapter 487

14607

Chapter 486

12773

Chapter 485

10683

Chapter 484

11248

Chapter 483

10264

Chapter 482

10867

Chapter 481

17713

Chapter 480

12592

Chapter 479

15688

Chapter 478

12164

Chapter 477

15039

Chapter 476

13336

Chapter 475

13073

Chapter 474

12039

Chapter 473

19720

Chapter 472

13045

Chapter 471

15723

Chapter 470

14465

Chapter 469

14472

Chapter 468

13341

Chapter 467

15623

Chapter 466

14431

Chapter 465

12220

Chapter 464

13715

Chapter 463

14211

Chapter 462

14219

Chapter 461

12873

Chapter 460

14715

Chapter 459

18910

Chapter 458

13438

Chapter 457

21216

Chapter 456

15276

Chapter 455

15984

Chapter 454

14528

Chapter 453

12875

Chapter 452

13291

Chapter 451

16495

Chapter 450

14352

Chapter 449

15981

Chapter 448

12786

Chapter 447

22800

Chapter 446

13645

Chapter 445

17236

Chapter 444

14759

Chapter 443

16809

Chapter 442

13726

Chapter 441

21052

Chapter 440

17461

Chapter 439

17261

Chapter 438

14017

Chapter 437

20447

Chapter 436

14226

Chapter 435

16269

Chapter 434

13417

Chapter 433

19569

Chapter 432

14139

Chapter 431

21807

Chapter 430

16158

Chapter 429

20350

Chapter 428

14163

Chapter 427

19197

Chapter 426

14974

Chapter 425

17501

Chapter 424

13758

Chapter 423

20529

Chapter 422

14136

Chapter 421

19620

Chapter 420

16390

Chapter 419

19730

Chapter 418

16178

Chapter 417

26569

Chapter 416

25574

Chapter 415

27869

Chapter 414

17840

Chapter 413

23098

Chapter 412

16730

Chapter 411

22934

Chapter 410

18424

Chapter 409

24365

Chapter 408

17719

Chapter 407

22453

Chapter 406

16779

Chapter 405

22618

Chapter 404

17667

Chapter 403

26054

Chapter 402

17192

Chapter 401

24696

Chapter 400

21067

Chapter 399

22107

Chapter 398

22358

Chapter 397

26695

Chapter 396

26089

Chapter 395

26522

Chapter 394

23181

Chapter 393

19338

Chapter 392

25532

Chapter 391

29596

Chapter 390

27399

Chapter 389

21320

Chapter 388

27169

Chapter 387

26441

Chapter 386

30320

Chapter 385

29351

Chapter 384

26656

Chapter 383

25788

Chapter 382

26192

Chapter 381

33151

Chapter 380

28141

Chapter 379

28065

Chapter 378

38623

Chapter 377

44570

Chapter 376

32451

Chapter 375

29602

Chapter 374

26078

Chapter 373

30222

Chapter 372

20873

Chapter 371

21051

Chapter 370

23186

Chapter 369

20885

Chapter 368

21497

Chapter 367

21169

Chapter 366

21164

Chapter 365

21501

Chapter 364

20441

Chapter 363

20873

Chapter 362

23097

Chapter 361

21106

Chapter 360

21462

Chapter 359

19765

Chapter 358

19866

Chapter 357

20889

Chapter 356

20598

Chapter 355

20728

Chapter 354

20804

Chapter 353

20713

Chapter 352

22574

Chapter 351

21994

Chapter 350

22105

Chapter 349

24274

Chapter 348

23035

Chapter 347

21812

Chapter 346

21194

Chapter 345

21107

Chapter 344

20631

Chapter 343

21224

Chapter 342

21099

Chapter 341

21306

Chapter 340

22605

Chapter 339

20847

Chapter 338

20651

Chapter 337

21265

Chapter 336

19486

Chapter 335

19654

Chapter 334

19914

Chapter 333

20048

Chapter 332

20211

Chapter 331

18537

Chapter 330

22527

Chapter 329

19309

Chapter 328

20651

Chapter 327

19855

Chapter 326

19263

Chapter 325

19271

Chapter 324

18899

Chapter 323

20547

Chapter 322

20923

Chapter 321

20831

Chapter 320