Đăng nhập

Huyết Ma Nhân

Huyết Ma Nhân

[ Cập nhật lúc: 02:13 27/02/2022 ]

15035453 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (7 người đã đánh giá)

Nội dung

Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần...

Danh sách chương

Chapter 803

611

Chapter 802

376

Chapter 801

303

Chapter 800

492

Chapter 799

429

Chapter 798

370

Chapter 797

357

Chapter 796

427

Chapter 795

433

Chapter 794

396

Chapter 793

457

Chapter 792

287

Chapter 791

257

Chapter 790

263

Chapter 789

246

Chapter 788

246

Chapter 787

541

Chapter 786

1536

Chapter 785

245

Chapter 784

1068

Chapter 783

267

Chapter 782

1549

Chapter 781

268

Chapter 780

283

Chapter 779

1663

Chapter 778

307

Chapter 777

1416

Chapter 776

318

Chapter 775

388

Chapter 774

238

Chapter 773

358

Chapter 772

293

Chapter 771

338

Chapter 770

294

Chapter 769

1450

Chapter 768

315

Chapter 767

309

Chapter 766

309

Chapter 765

350

Chapter 764

1438

Chapter 763

368

Chapter 762

346

Chapter 761

1896

Chapter 760

1244

Chapter 759

242

chapter 758

1902

chapter 757

258

chapter 756

1303

chapter 755

236

chapter 754

258

chapter 753

247

chapter 752

1667

chapter 751

285

chapter 750

269

chapter 749

237

chapter 748

261

chapter 747

258

chapter 746

575

chapter 745

343

chapter 744

304

chapter 743

1567

chapter 742

266

chapter 741

272

chapter 740

267

chapter 739

912

chapter 738

1548

chapter 737

1352

chapter 736

254

chapter 735

502

chapter 734

1260

chapter 733

255

chapter 732

1677

chapter 731

259

chapter 730

263

chapter 729

275

chapter 728

251

chapter 727

237

chapter 726

271

chapter 725

265

chapter 724

250

chapter 723

236

chapter 722

237

chapter 721

280

chapter 720

1350

chapter 719

279

chapter 718

226

chapter 717

1633

chapter 716

241

chapter 715

235

chapter 714

320

chapter 713

256

chapter 712

256

chapter 711

224

chapter 710

940

chapter 709

1220

chapter 708

234

chapter 707

224

chapter 706

241

chapter 705

275

chapter 704

374

chapter 703

248

chapter 702

261

chapter 701

259

chapter 700

244

chapter 699

256

chapter 698

211

chapter 697

233

chapter 696

230

chapter 695

249

chapter 694

263

chapter 693

252

chapter 692

236

chapter 691

246

chapter 690

267

chapter 689

238

chapter 688

244

chapter 687

256

chapter 686

238

chapter 685

267

chapter 684

247

chapter 683

227

chapter 682

219

chapter 681

249

chapter 680

242

chapter 679

242

chapter 678

240

chapter 677

229

chapter 676

249

chapter 675

234

chapter 674

243

chapter 673

248

chapter 672

257

chapter 671

266

chapter 670

234

chapter 669

240

chapter 668

231

chapter 667

242

chapter 666

241

chapter 665

250

chapter 664

219

chapter 663

251

chapter 662

216

chapter 661

224

chapter 660

239

chapter 659

239

chapter 658

247

chapter 657

242

chapter 656

225

chapter 655

257

chapter 654

245

chapter 653

299

chapter 652

240

chapter 651

229

chapter 650

252

chapter 649

257

chapter 648

261

chapter 647

260

chapter 646

235

chapter 645

228

chapter 644

212

chapter 643

230

chapter 642

229

chapter 641

238

chapter 640

249

chapter 639

219

chapter 638

225

chapter 637

212

chapter 636

217

chapter 635

254

chapter 634

226

chapter 633

236

chapter 632

242

chapter 631

222

chapter 630

231

chapter 629

261

chapter 628

252

chapter 627

255

chapter 626

252

chapter 625

186

chapter 624

196

chapter 623

209

chapter 622

191

chapter 621

201

chapter 620

195

chapter 619

192

chapter 618

179

chapter 617

197

chapter 616

222

chapter 615

234

chapter 614

223

chapter 613

209

chapter 612

235

chapter 611

244

chapter 610

243

chapter 609

231

chapter 608

233

chapter 607

239

chapter 606

245

chapter 605

247

chapter 604

238

chapter 603

249

chapter 602

235

chapter 601

231

chapter 600

234

chapter 599

258

chapter 598

240

chapter 597

229

chapter 596

276

chapter 595

275

chapter 594

521

chapter 593

334

chapter 592

347

chapter 591

294

chapter 590

338

chapter 589

296

chapter 588

318

chapter 587

303

chapter 586

328

chapter 585

315

chapter 584

350

chapter 583

341

chapter 582 video

302

chapter 581

399

chapter 580

345

chapter 579

309

chapter 578

309

chapter 577

318

chapter 576

293

chapter 575

311

chapter 574

305

chapter 573

303

chapter 572

332

chapter 571

299

chapter 570

309

chapter 569

295

chapter 568

324

chapter 567

300

chapter 566

304

chapter 565

282

chapter 564

298

chapter 563

310

chapter 562

307

chapter 561

300

Chapter 560

337

Chapter 559

336

chapter 558

306

chapter 557

305

chapter 556

331

chapter 555

384

chapter 554

12555

chapter 553

19092

chapter 552

11809

chapter 551

13340

chapter 550

11176

chapter 549

10116

chapter 548

10818

chapter 547

9548

chapter 546

9347

chapter 545

9610

chapter 544

9592

chapter 543

9280

chapter 542

9312

chapter 541

9476

chapter 540

10169

chapter 539

9586

chapter 538

9741

chapter 537

12706

chapter 536

10109

Chapter 535

14625

Chapter 534

10703

Chapter 533

10614

Chapter 532

10471

Chapter 531

10315

Chapter 530

11415

Chapter 529

11539

Chapter 528

13780

Chapter 527

10734

Chapter 526

7916

chapter 525

20431

chapter 524

9897

chapter 523

9626

chapter 522

8876

chapter 521

9542

chapter 520

9272

chapter 519

9022

chapter 518

8551

chapter 517

12636

chapter 516

9269

chapter 515

10906

chapter 514

9153

Chapter 513 video

11082

Chapter 512

10822

Chapter 511

11112

Chapter 510

11191

Chapter 509

10422

Chapter 508

10751

Chapter 507

10493

Chapter 506

11541

Chapter 505

16382

Chapter 504

11908

Chapter 503

13351

Chapter 502

11741

Chapter 501

12806

Chapter 500

12501

Chapter 499

11483

Chapter 498

10446

Chapter 497

13859

Chapter 496

11675

Chapter 495

13588

Chapter 494

11531

Chapter 493

13266

Chapter 492

12886

Chapter 491

15269

Chapter 490

10590

Chapter 489

12585

Chapter 488

10933

Chapter 487

14640

Chapter 486

12814

Chapter 485

10723

Chapter 484

11293

Chapter 483

10300

Chapter 482

10900

Chapter 481

17744

Chapter 480

12625

Chapter 479

15730

Chapter 478

12204

Chapter 477

15078

Chapter 476

13370

Chapter 475

13106

Chapter 474

12080

Chapter 473

19757

Chapter 472

13088

Chapter 471

15765

Chapter 470

14511

Chapter 469

14511

Chapter 468

13383

Chapter 467

15662

Chapter 466

14474

Chapter 465

12258

Chapter 464

13764

Chapter 463

14259

Chapter 462

14252

Chapter 461

12907

Chapter 460

14750

Chapter 459

18947

Chapter 458

13478

Chapter 457

21261

Chapter 456

15323

Chapter 455

16026

Chapter 454

14565

Chapter 453

12914

Chapter 452

13328

Chapter 451

16535

Chapter 450

14389

Chapter 449

16018

Chapter 448

12826

Chapter 447

22852

Chapter 446

13684

Chapter 445

17276

Chapter 444

14799

Chapter 443

16852

Chapter 442

13758

Chapter 441

21097

Chapter 440

17507

Chapter 439

17299

Chapter 438

14060

Chapter 437

20490

Chapter 436

14266

Chapter 435

16317

Chapter 434

13458

Chapter 433

19607

Chapter 432

14178

Chapter 431

21847

Chapter 430

16196

Chapter 429

20387

Chapter 428

14196

Chapter 427

19230

Chapter 426

15008

Chapter 425

17538

Chapter 424

13792

Chapter 423

20572

Chapter 422

14173

Chapter 421

19655

Chapter 420

16423

Chapter 419

19767

Chapter 418

16219

Chapter 417

26608

Chapter 416

25610

Chapter 415

27904

Chapter 414

17877

Chapter 413

23132

Chapter 412

16769

Chapter 411

22974

Chapter 410

18460

Chapter 409

24407

Chapter 408

17753

Chapter 407

22495

Chapter 406

16815

Chapter 405

22653

Chapter 404

17699

Chapter 403

26095

Chapter 402

17230

Chapter 401

24730

Chapter 400

21106

Chapter 399

22157

Chapter 398

22391

Chapter 397

26729

Chapter 396

26122

Chapter 395

26561

Chapter 394

23218

Chapter 393

19375

Chapter 392

25564

Chapter 391

29631

Chapter 390

27435

Chapter 389

21360

Chapter 388

27205

Chapter 387

26488

Chapter 386

30354

Chapter 385

29386

Chapter 384

26692

Chapter 383

25824

Chapter 382

26228

Chapter 381

33193

Chapter 380

28179

Chapter 379

28100

Chapter 378

38659

Chapter 377

44608

Chapter 376

32486

Chapter 375

29636

Chapter 374

26120

Chapter 373

30254

Chapter 372

20903

Chapter 371

21087

Chapter 370

23214

Chapter 369

20924

Chapter 368

21520

Chapter 367

21190

Chapter 366

21190

Chapter 365

21527

Chapter 364

20466

Chapter 363

20897

Chapter 362

23118

Chapter 361

21130

Chapter 360

21486

Chapter 359

19802

Chapter 358

19886

Chapter 357

20918

Chapter 356

20622

Chapter 355

20750

Chapter 354

20825

Chapter 353

20736

Chapter 352

22605

Chapter 351

22018

Chapter 350

22126

Chapter 349

24297

Chapter 348

23062

Chapter 347

21840

Chapter 346

21220

Chapter 345

21133

Chapter 344

20657

Chapter 343

21249

Chapter 342

21124

Chapter 341

21327

Chapter 340

22638

Chapter 339

20869

Chapter 338

20682

Chapter 337

21298

Chapter 336

19511

Chapter 335

19681

Chapter 334

19945

Chapter 333

20084

Chapter 332

20240

Chapter 331

18568

Chapter 330

22556

Chapter 329

19349

Chapter 328

20678

Chapter 327

19882

Chapter 326

19294

Chapter 325

19302

Chapter 324

18921

Chapter 323

20580

Chapter 322

20949

Chapter 321

20861

Chapter 320