Đăng nhập

Giáng Thần Chiến Ký

Giáng Thần Chiến Ký

[ Cập nhật lúc: 11:20 26/01/2022 ]

31258 Lượt xem

Đang tiến hành

6.3 (3 người đã đánh giá)

Nội dung

Giáng thần chiến phi, lá câu chuyện kể về đại chiến giáng thần phân cách trời và người, 3 tộc Huyền, Ngao, Linh phong thần trên trời, khi đánh thức phách luân loài người, có thể kêu gọi thần bằng cách đem thần cách ký gởi vào trong thể xác, trở thành -------Giáng thần sư! Thiếu niên Tống Tiểu Lục có thiên chất tuyệt thế, bị ám hại thê thảm, cắt đứt nhân duyên cả đời với thần, nhưng cơ duyên lại kêu gọi vô số thiên thần hạ phàm, từ đó bước trên con đường nghịch thiên trở thành giáng thần sư....

Danh sách chương

chapter 141

15

chapter 140

2

chapter 139

2

chapter 138

2

chapter 137

2

chapter 136

2

chapter 135

22

chapter 134

7

chapter 133

7

chapter 132

7

chapter 131

23

chapter 130

8

chapter 129

24

chapter 128

8

chapter 127

8

chapter 126

8

chapter 125

8

chapter 124

29

chapter 123

17

chapter 122

33

chapter 121

18

chapter 120

19

chapter 119

22

chapter 118

16

chapter 117

25

chapter 116

46

chapter 115

26

chapter 114

46

chapter 113

22

chapter 112

23

chapter 111

24

chapter 110

25

chapter 109

28

chapter 108

60

chapter 107

35

chapter 106

60

chapter 104

57

chapter 103

27

chapter 102

36

chapter 101

35

chapter 100

36

chapter 99

38

chapter 98

88

chapter 97

40

chapter 96

60

chapter 95

43

chapter 94

36

chapter 93

36

chapter 91

1000

chapter 90

58

chapter 89

80

chapter 88

79

chapter 87

68

chapter 86

70

chapter 85

45

chapter 84

46

chapter 83

1222

chapter 82

1711

chapter 81

1038

chapter 80

47

chapter 79

46

chapter 78

44

chapter 77

52

chapter 76

45

chapter 75

44

chapter 74

43

chapter 73

42

chapter 72

42

chapter 71

41

chapter 70

46

chapter 69

47

chapter 68

50

chapter 67

721

chapter 66

268

chapter 65

253

chapter 64

258

chapter 63

274

chapter 62

290

chapter 61

263

chapter 60

215

chapter 59

240

chapter 58

222

chapter 57

232

chapter 56

233

chapter 55

236

chapter 54

242

chapter 53

252

chapter 52

229

chapter 51

248

chapter 50

219

chapter 49

245

chapter 48

254

chapter 47

219

chapter 46

252

chapter 45

246

chapter 44

260

chapter 43

256

chapter 42

220

chapter 41

232

chapter 40

246

chapter 39

234

chapter 38

240

chapter 37

230

chapter 36

246

chapter 35

229

chapter 34

234

chapter 33

236

chapter 32

244

chapter 31

237

chapter 30

224

chapter 29

240

chapter 28

219

chapter 27

244

chapter 26

229

chapter 25

226

chapter 24

246

chapter 23

225

chapter 22

258

chapter 21

249

chapter 20

222

chapter 19

241

chapter 18

257

chapter 17

252

chapter 16

239

chapter 15

229

chapter 14

282

chapter 13

214

chapter 12

252

chapter 11

670

chapter 10

817

chapter 9

500

chapter 8

797

chapter 7

465

chapter 6

495

chapter 5

442

chapter 4

474

chapter 3

508

chapter 2

569

chapter 1

700

chapter 0

460

0 bình luận