Đăng nhập

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

[ Cập nhật lúc: 03:03 02/04/2022 ]

32757197 Lượt xem

Đang tiến hành

4.5 (10 người đã đánh giá)

Nội dung

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh !

Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung !

Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế.

Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình !

Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Danh sách chương

Chapter 364

2751

Chapter 363

1243

Chapter 362

683

Chapter 361

1584

Chapter 360

1427

Chapter 359

1350

Chapter 358

851

Chapter 357

2181

Chapter 356

1303

Chapter 355

1341

Chapter 354

1530

Chapter 353

1276

Chapter 352

2233

Chapter 351

1188

Chapter 350

992

Chapter 349

2719

Chapter 348

813

Chapter 347

759

Chapter 346

875

Chapter 345

2495

Chapter 344

820

Chapter 343

1702

Chapter 342

860

Chapter 341

953

Chapter 340

2030

Chapter 339

948

Chapter 338

922

Chapter 337

802

Chapter 336

2218

Chapter 335

954

Chapter 334

732

Chapter 333

655

Chapter 332

648

Chapter 331

741

Chapter 330

2440

Chapter 329

3177

Chapter 328

1813

Chapter 327

1663

Chapter 326

1845

Chapter 325

1911

Chapter 324

1371

Chapter 323

1360

Chapter 322

2570

Chapter 321

2099

Chapter 320

2289

Chapter 319

2184

Chapter 318

2214

Chapter 317

2149

Chapter 316

2271

Chapter 315

2352

Chapter 314

2102

Chapter 313

2700

Chapter 312

2271

Chapter 311

2124

Chapter 310

2068

Chapter 309

1876

Chapter 308

1738

Chapter 307

1742

Chapter 306

1750

Chapter 305

1840

Chapter 304

1756

Chapter 303

1774

Chapter 302

1816

Chapter 301

1819

Chapter 300

1937

Chapter 299

1541

Chapter 298

1496

Chapter 297

1477

Chapter 296

1409

Chapter 295

1524

Chapter 294

1479

Chapter 293

1597

Chapter 292

1571

Chapter 291

1513

Chapter 290

1555

Chapter 289

1329

Chapter 288

1690

Chapter 287

2265

Chapter 286

1337

Chapter 285

1512

chapter 284.5

46696

chapter 284

21954

chapter 283.5

21108

chapter 283

18686

chapter 282.5

29211

chapter 282

26241

chapter 281.5

26679

chapter 281

24057

chapter 280.5

28591

chapter 280

26910

chapter 279.5

36850

chapter 279

29868

chapter 278.5

37246

chapter 278

26023

chapter 277.5

33128

chapter 277

37054

chapter 276,5

41294

chapter 276

33574

chapter 275.5

36064

chapter 275

33668

chapter 274.5

40335

chapter 274

35966

chapter 273.5

45502

Chapter 273

40587

Chapter 272.5

43501

Chapter 272

38222

Chapter 271.5

40824

Chapter 271

40626

Chapter 270.5

66488

Chapter 270

43583

Chapter 269.5

48037

Chapter 269

51368

Chapter 268.5

54289

Chapter 268

50109

Chapter 267

60668

Chapter 266.5

58459

Chapter 266

51064

Chapter 265

57020

Chapter 264

52912

chapter 263

44824

chapter 262

48404

Chapter 261

64220

Chapter 260

55064

Chapter 259

52250

Chapter 258

59516

Chapter 257

67328

Chapter 256

71469

Chapter 255

58901

Chapter 254

67568

Chapter 253

62689

Chapter 252

58500

Chapter 251

65686

Chapter 250

68513

Chapter 249

58722

Chapter 248

58923

Chapter 247

50057

Chapter 246

107324

Chapter 245

92610

Chapter 244

88152

Chapter 243

94704

Chapter 242

104124

Chapter 241

96412

Chapter 240

96724

Chapter 239

108888

Chapter 238c

82852

Chapter 238b

88821

Chapter 238

99318

Chapter 237c

70312

Chapter 237b

64134

Chapter 237

71564

Chapter 236

80012

Chapter 235

85079

Chapter 234

76140

117137

87175

91082

96852

99408

90251

107434

159817

Chapter 222 - Lôi bạo

132862

114125

107717

111054

116672

122553

128784

159898

Chapter 214 - Phá độc ách

132477

134189

131777

Chapter 211 - Kịch liệt

110213

Chapter 210 - Hung hồn

119449

165144

117170

Chapter 207- Luyện Thước

141069

128246

144963

109899

Chapter 203.5

100060

115658

100884

108405

98803

102751

117779

103238

Chapter 195 - Ma Thú Cốt

101627

114213

Chapter 193

107302

Chapter 192

114671

Chapter 191

105986

Chapter 190

117111

Chapter 189

109920

Chapter 188

105494

Chapter 187

99434

Chapter 186

118978

Chapter 185

127218

Chapter 184 - Vào Xuất Vân

119963

Chapter 182

122428

Chapter 181 - Kết minh

120191

123528

Chapter 178 - Chạng vạng

119897

128185

131448

Chapter 174 - Thăng Cấp

154855

Chapter 173 - Độc

250210

Chapter 172 - Chia Ly

338394

140101

Chapter 170 - Đau

169675

159798

185000

173184

Chapter 166 - Hôn Lễ

183322

Chapter 165 - Ma quỷ

176847

138839

Chapter 163 - Xuất Chinh

172330

185228

166352

Chapter 157 - Địa Tâm

193826

Chapter 156 - Liệt Hỏa

185572

162569

157791

138472

153304

Chương 151 - Ly Biệt

176999

Chương 150 - Nữ Thần

194138

Chương 148 - Khai Vị

151171

165673

189180

Chương 143 - Hắc Ma

167421

186903

151337

Chương 136 - Bảo Hộ Thú

194018

170628

184718

Chapter 132 - Đấu Đan

171639

151445

186556

Chương 127 - Phỉ Nhi

335145

180337

Chapter 124 - Bí Mật

163074

143480

170985

141490

176662

152497

171539

Chapter 112 - Tàng Thư Các

192471

Chương 111

187534

Chương 110 - Thăng Cấp

208813

181464

199135

180176

Chapter 105 - Quy Tắc

184368

175463

165624

Chương 99 Hàn Phong

147885

Chapter 98 - Hắc Giác Vực

168501

152916

155724

Chapter 92

139005

Chapter 91 - Truy Sát

155785

Chương 90 Quy Lai

170742

175652

Chương 88

159439

163963

Chương 86 - Trả Giá

138891

150448

Chương 83 - Tạm Biệt

136939

141607

143180

Chương 78 - Vân Lăng

142909

144478

135506

Chương 74 - Phó Ước

131274

Chương 73

127754

Chương 72: Quán Quân

141289

125803

Chương 70 - Tặng Vật

128666

Chương 68

122489

124162

128486

Chương 64 - Trục Độc

135384

129291

Chương 58 - Ly Biệt

113979

127391

Chương 51 - Phá Ách Đan

135455

Chương 50

132498

121974

123244

121287

Chương 41 - Thanh Lân

128253

131153

126043

Chương 37

126108

Chương 36

126714

Chương 35

132018

Chapter 34

123653

Chapter 33

118377

Chapter 32

117492

Chapter 31

122699

Chapter 30

134599

Chapter 29

122885

Chapter 28

128807

Chapter 27

126645

Chapter 26

125839

Chapter 25

126491

Chapter 24

120346

Chapter 23

120521

Chapter 22

125759

Chapter 21

137955

Chapter 20

148069

Chapter 19

140390

Chapter 18

141405

Chapter 17

140365

Chapter 16

141843

Chapter 15

145342

Chapter 14

142170

Chapter 13

144438

Chapter 12

148246

Chapter 11

151543

Chapter 10

160774

Chapter 9

144620

Chapter 8

143707

Chapter 7

141955

Chapter 6

141578

Chapter 5

145076

Chapter 4 (fix)

138429

Chapter 3

126536

Chapter 2

145126

Chapter 1

152573

71 bình luận

ttson24
ttson24 Nhất đoạn đấu khí

sao mình download app mà không thấy được trang home nhỉ, chỉ vào chỗ comment thôi

Trả lời
16:10 - 24/06/2022
medaulaaaa
medaulaaaa Nhất đoạn đấu khí

Chap275 ảnh die hết mịe r đọc j nữa đây=))

Trả lời
14:22 - 08/06/2022
lightzd20
lightzd20 Nhất đoạn đấu khí

đọc truyện nhiều lúc load chậm thực sự. hơi ức chế :(

Trả lời
17:07 - 04/06/2022
tieungungnhi123
tieungungnhi123 Nhất đoạn đấu khí

xem full bộ tại: https://www.youtube.com/watch?v=ES1te14T3xA&list=PLVCcdXO2lNp7ImbCeYwj2t9FqL8b7AFma

Trả lời
19:59 - 01/06/2022
acevmonster
acevmonster Nhất đoạn đấu khí

Lâu lâu đc chap

Trả lời
17:25 - 03/04/2022