Đăng nhập

Đấu Phá Thương Khung

Đấu Phá Thương Khung

[ Cập nhật lúc: 02:26 01/01/2022 ]

32663397 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (7 người đã đánh giá)

Nội dung

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh !

Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung !

Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế.

Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình !

Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Danh sách chương

Chapter 357

896

Chapter 356

686

Chapter 355

757

Chapter 354

986

Chapter 353

819

Chapter 352

1789

Chapter 351

770

Chapter 350

571

Chapter 349

2365

Chapter 348

463

Chapter 347

417

Chapter 346

526

Chapter 345

2174

Chapter 344

491

Chapter 343

1386

Chapter 342

542

Chapter 341

637

Chapter 340

1684

Chapter 339

645

Chapter 338

626

Chapter 337

532

Chapter 336

1916

Chapter 335

644

Chapter 334

445

Chapter 333

375

Chapter 332

367

Chapter 331

464

Chapter 330

2158

Chapter 329

2901

Chapter 328

1548

Chapter 327

1380

Chapter 326

1543

Chapter 325

1641

Chapter 324

1112

Chapter 323

1095

Chapter 322

2310

Chapter 321

1845

Chapter 320

2019

Chapter 319

1947

Chapter 318

1975

Chapter 317

1906

Chapter 316

2043

Chapter 315

2115

Chapter 314

1865

Chapter 313

2457

Chapter 312

2021

Chapter 311

1875

Chapter 310

1824

Chapter 309

1646

Chapter 308

1513

Chapter 307

1507

Chapter 306

1512

Chapter 305

1595

Chapter 304

1514

Chapter 303

1530

Chapter 302

1554

Chapter 301

1563

Chapter 300

1677

Chapter 299

1329

Chapter 298

1296

Chapter 297

1261

Chapter 296

1220

Chapter 295

1322

Chapter 294

1270

Chapter 293

1335

Chapter 292

1329

Chapter 291

1299

Chapter 290

1338

Chapter 289

1155

Chapter 288

1500

Chapter 287

2098

Chapter 286

1167

Chapter 285

1312

chapter 284.5

46518

chapter 284

21756

chapter 283.5

20918

chapter 283

18496

chapter 282.5

29024

chapter 282

26045

chapter 281.5

26468

chapter 281

23833

chapter 280.5

28405

chapter 280

26690

chapter 279.5

36683

chapter 279

29671

chapter 278.5

37025

chapter 278

25848

chapter 277.5

32956

chapter 277

36847

chapter 276,5

41106

chapter 276

33322

chapter 275.5

35808

chapter 275

33266

chapter 274.5

40142

chapter 274

35748

chapter 273.5

45288

Chapter 273

40351

Chapter 272.5

43248

Chapter 272

37986

Chapter 271.5

40614

Chapter 271

40401

Chapter 270.5

66255

Chapter 270

43356

Chapter 269.5

47796

Chapter 269

51110

Chapter 268.5

54044

Chapter 268

49816

Chapter 267

60389

Chapter 266.5

58220

Chapter 266

50829

Chapter 265

56794

Chapter 264

52682

chapter 263

44589

chapter 262

48155

Chapter 261

63960

Chapter 260

54801

Chapter 259

51996

Chapter 258

59228

Chapter 257

67043

Chapter 256

71247

Chapter 255

58663

Chapter 254

67330

Chapter 253

62451

Chapter 252

58267

Chapter 251

65422

Chapter 250

68277

Chapter 249

58468

Chapter 248

58697

Chapter 247

49845

Chapter 246

107099

Chapter 245

92385

Chapter 244

87917

Chapter 243

94489

Chapter 242

103891

Chapter 241

96159

Chapter 240

96432

Chapter 239

108654

Chapter 238c

82648

Chapter 238b

88635

Chapter 238

99114

Chapter 237c

70093

Chapter 237b

63914

Chapter 237

71371

Chapter 236

79789

Chapter 235

84884

Chapter 234

75917

116912

86944

90841

96669

99221

90028

107199

159613

Chapter 222 - Lôi bạo

132656

113923

107522

110828

116488

122350

128562

159676

Chapter 214 - Phá độc ách

132276

133961

131564

Chapter 211 - Kịch liệt

109964

Chapter 210 - Hung hồn

119240

164843

116859

Chapter 207- Luyện Thước

140884

128018

144748

109658

Chapter 203.5

99879

115476

100705

108216

98622

102514

117550

103050

Chapter 195 - Ma Thú Cốt

101462

114027

Chapter 193

107125

Chapter 192

114465

Chapter 191

105817

Chapter 190

116921

Chapter 189

109749

Chapter 188

105312

Chapter 187

99265

Chapter 186

118766

Chapter 185

127033

Chapter 184 - Vào Xuất Vân

119680

Chapter 182

122160

Chapter 181 - Kết minh

119961

123332

Chapter 178 - Chạng vạng

119660

127977

131242

Chapter 174 - Thăng Cấp

154646

Chapter 173 - Độc

249984

Chapter 172 - Chia Ly

338182

139825

Chapter 170 - Đau

169445

159530

184783

172916

Chapter 166 - Hôn Lễ

183122

Chapter 165 - Ma quỷ

176664

138638

Chapter 163 - Xuất Chinh

172144

185031

166148

Chapter 157 - Địa Tâm

193565

Chapter 156 - Liệt Hỏa

185288

162366

157536

138272

153104

Chương 151 - Ly Biệt

176698

Chương 150 - Nữ Thần

193958

Chương 148 - Khai Vị

150967

165394

188967

Chương 143 - Hắc Ma

167215

186710

151151

Chương 136 - Bảo Hộ Thú

193832

170450

184518

Chapter 132 - Đấu Đan

171393

151256

186341

Chương 127 - Phỉ Nhi

334898

180162

Chapter 124 - Bí Mật

162855

143211

170809

141299

176455

152264

171333

Chapter 112 - Tàng Thư Các

192282

Chương 111

187357

Chương 110 - Thăng Cấp

208629

181178

198968

179990

Chapter 105 - Quy Tắc

184189

175248

165448

Chương 99 Hàn Phong

147641

Chapter 98 - Hắc Giác Vực

168308

152747

155517

Chapter 92

138782

Chapter 91 - Truy Sát

155576

Chương 90 Quy Lai

170563

175494

Chương 88

159278

163775

Chương 86 - Trả Giá

138758

150220

Chương 83 - Tạm Biệt

136745

141413

142974

Chương 78 - Vân Lăng

142755

144317

135328

Chương 74 - Phó Ước

131132

Chương 73

127598

Chương 72: Quán Quân

141122

125643

Chương 70 - Tặng Vật

128514

Chương 68

122338

124009

128304

Chương 64 - Trục Độc

135256

129145

Chương 58 - Ly Biệt

113843

127221

Chương 51 - Phá Ách Đan

135317

Chương 50

132358

121857

123058

121083

Chương 41 - Thanh Lân

128040

131011

125881

Chương 37

125979

Chương 36

126575

Chương 35

131883

Chapter 34

123494

Chapter 33

118241

Chapter 32

117351

Chapter 31

122570

Chapter 30

134447

Chapter 29

122763

Chapter 28

128569

Chapter 27

126400

Chapter 26

125698

Chapter 25

126357

Chapter 24

120199

Chapter 23

120367

Chapter 22

125611

Chapter 21

137806

Chapter 20

147925

Chapter 19

140232

Chapter 18

141267

Chapter 17

140217

Chapter 16

141705

Chapter 15

145178

Chapter 14

142036

Chapter 13

144297

Chapter 12

148090

Chapter 11

151400

Chapter 10

160611

Chapter 9

144481

Chapter 8

143551

Chapter 7

141807

Chapter 6

141429

Chapter 5

144911

Chapter 4 (fix)

138271

Chapter 3

126350

Chapter 2

144832

Chapter 1

151773

54 bình luận

duy112233
duy112233 Lục đoạn đấu khí

Dẫn một đám chó đến ức hiếp con gái ta mới đúng nhề =))

Trả lời
19:25 - 02/01/2022
jkuibap
jkuibap Nhất đoạn đấu khí

Chết cmnr hô hô

Trả lời
19:13 - 02/01/2022
duchs01
duchs01 Tam đoạn đấu khí

ấy za za :v

Trả lời
16:30 - 02/01/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

bố đến r đây :))

Trả lời
00:32 - 02/01/2022
mamori
mamori Ngũ đoạn đấu khí

Chap 302.á à có con rồi,mà tiêu viêm khúc trước có đưa đan dược gì tăng tư chất(cho đứa bé) cho chị nữ vương xà chưa?T quên rồi

Trả lời
20:34 - 30/12/2021