Đăng nhập

Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục

[ Cập nhật lúc: 02:02 19/01/2022 ]

19252024 Lượt xem

Đang tiến hành

6.2 (3 người đã đánh giá)

Nội dung

Đấu La Đại Lục là một trong những tác phẩm đặc sắc của Đường Gia Tam Thiếu. Tác phẩm thuộc thể loại truyện Huyễn Hiệp, mang đến cho độc giả một cái nhìn, một cảm nhận mới về thế giới hiệp khách huyền ảo. Câu chuyện với nhân vật chính, con một thợ rèn, một thợ rèn trở thành tửu quỷ, vì thê tử đã mất, sẵn sàng lôi cuốn người đọc ngay từ những chương đầu tiên.
Link Đọc Truyện Chữ : Đấu La Đại Lục Truyện Chữ

Danh sách chương

Chapter 315.5

136

Chapter 315

245

Chapter 314.5

129

Chapter 314

253

Chapter 313.5

275

Chapter 313

194

Chapter 312.5

322

Chapter 312

291

Chapter 311.5

301

Chapter 311

179

Chapter 310.5

309

Chapter 310

333

Chapter 309.5

389

Chapter 309

341

Chapter 308.5

369

Chapter 308

195

Chapter 307.5

176

Chapter 307

652

Chapter 306.5

554

Chapter 306

255

Chapter 305.5

464

Chapter 305

585

Chapter 304.5

2136

Chapter 304

186

Chapter 303.5

1831

Chapter 303

182

Chapter 302.5

208

Chapter 302

232

Chapter 301.5

195

Chapter 301

1934

Chapter 300.5

1755

Chapter 300

210

Chapter 299.5

207

Chapter 299

1760

Chapter 298.5

219

Chapter 298

223

Chapter 297.5

1295

Chapter 297

223

Chapter 296.5

253

Chapter 296

226

Chapter 295.5

1178

Chapter 295

1118

Chapter 294.5

226

Chapter 294

247

Chapter 293.5

1487

Chapter 293

1353

Chapter 292.5

191

Chapter 292

199

Chapter 291.5

1037

Chapter 291

1263

Chapter 290.5

218

Chapter 290

229

Chapter 289.5

219

Chapter 289

256

Chapter 288.5

238

Chapter 288

235

Chapter 287.5

234

Chapter 287

1514

Chapter 286.5

267

Chapter 286

273

Chapter 285.5

1268

Chapter 285

234

Chapter 284.5

239

Chapter 284

292

Chapter 283.5

268

Chapter 283

1765

Chapter 282.5

281

Chapter 282

292

Chapter 281.5

248

Chapter 281

252

Chapter 280.5

1573

Chapter 280

348

Chapter 279.5

326

Chapter 279

318

Chapter 278.5

385

Chapter 278

373

Chapter 277.5

403

Chapter 277

374

Chapter 276.5

414

Chapter 276

406

Chapter 275.5

411

Chapter 275

419

Chapter 274.5

389

Chapter 274

396

Chapter 273.5

387

Chapter 273

558

Chapter 272

681

Chapter 271

406

Chapter 270

559

Chapter 269.5

532

Chapter 269

447

Chapter 268,5

585

Chapter 268

585

Chapter 267.5

556

Chapter 267

673

chapter 266.5

606

chapter 266

412

chapter 265.5

426

chapter 265

389

chapter 264.5

347

chapter 264

372

chapter 263.5

328

chapter 263

342

chapter 262

409

chapter 261.5

416

chapter 261

880

chapter 260

63222

chapter 259

30656

Chapter 258

33075

Chapter 257

24315

Chapter 256

37366

Chapter 255

27247

Chapter 254

21542

Chapter 253

22543

Chapter 252

21239

Chapter 251

23031

Chapter 250

27177

Chapter 249

29854

chapter 248

36254

Chapter 247

71827

Chapter 246

34744

Chapter 245

33048

Chapter 244

30207

Chapter 243

22020

Chapter 242

24004

Chapter 241

39482

Chapter 240

43200

Chapter 239

26879

Chapter 238

34296

Chapter 237

31697

Chapter 236

37441

Chapter 235

39131

Chapter 234

32160

Chapter 233

37721

Chapter 232

33588

Chapter 231

32259

Chapter 230

32568

Chapter 229

29502

Chapter 228

36132

Chapter 227

37779

Chapter 226

30972

Chapter 225

39754

Chapter 224

41939

Chapter 223

42084

Chapter 222

41196

Chapter 221

51536

Chapter 220

47662

Chapter 219

54346

Chapter 218

46795

Chapter 217

47851

Chapter 216

67628

Chapter 215

73138

Chapter 214

58926

Chapter 213

56523

Chapter 212

49148

Chapter 211

43369

Chapter 210

51589

Chapter 209

44606

Chapter 208

45907

Chapter 207

58311

Chapter 206

60874

Chapter 205

68103

Chapter Ngoại truyện 7

43271

Chapter 204

52952

Chapter 203

43324

Chapter Ngoại Truyện 6

38749

Chapter 202

47006

Chapter 201

51650

Chapter Ngoại Truyện 5

37474

Chapter Ngoại truyện 4

40653

Chapter Ngoại Truyện 3

46736

Chapter 200

71863

Chapter 199

59242

Chapter 198

52191

Chapter 197

82422

Chapter 196

57376

Chapter Ngoại Truyện 2

42068

Chapter 195

51280

Chapter 194

42121

Chapter 193

45849

Chapter 192

47814

Chapter 191

53692

Chapter Ngoại Truyện

37212

Chapter 190

51374

Chapter 189

45748

Chapter 188

46336

Chapter 187

48553

Chapter 186

55226

Chapter Ngoại Truyện

51114

Chapter 185

53755

Chapter 184

50835

Chapter 183

51438

Chapter 182

62181

Chapter 181

59049

Chapter 180

67193

Chapter 179

62705

Chapter 178

63439

Chapter 177

61583

Chapter 176

67233

Chapter 175

71036

Chapter 174

66961

Chapter 173

74805

Chapter 172

101759

Chapter 171

76389

Chapter 170

74474

Chapter 169

74451

Chapter 168

74915

Chapter 167

72828

Chapter 166

73363

Chapter 165

164470

Chapter 164

87201

Chapter 163

81044

Chapter 162

95450

Chapter 161

85721

Chapter 160

98678

Chapter 159

87979

Chapter 158

97679

Chapter 157

121299

Chapter 156

139834

Chương 155

94842

Chương 154

137374

Chương 153

131927

Chương 152

103733

Chương 151

107996

Chương 150

132685

Chương 149

87200

Chương 148

101362

Chương 147

101972

Chương 146

107759

Chương 145

95271

Chapter 144

157457

Chapter 143

127790

Chapter 142

130944

Chương 141

102330

Chương 140

130384

Chapter 139

124922

Chapter 138

123736

Chapter 137

120084

Chapter 136

127459

Chapter 135

136954

Chapter 134

121827

Chapter 133

113767

Chapter 132

104637

Chapter 131

109464

Chapter 130

96554

Chapter 129

109183

Chapter 128

108496

Chapter 127

110781

Chapter 126

101608

Chapter 125

110345

Chapter 124

110492

Chapter 123

93948

Chapter 122

84831

Chapter 121

97305

Chapter 120

103114

Chapter 119

85855

Chapter 118

75942

Chapter 117

85349

Chapter 116

77405

Chapter 115

79038

Chapter 114

70925

Chapter 113

70443

Chapter 112

76046

Chapter 111

73194

Chapter 110

80667

Chapter 109

77191

Chapter 108

69997

Chapter 107

81541

Chapter 106

72653

Chapter 105

72220

Chapter 104

69682

Chapter 103

73604

Chapter 102

78022

Chapter 101

83482

Chapter 100

90352

Chapter 99

85523

Chapter 98

80145

Chapter 97

77231

Chapter 96

78283

Chapter 95

77903

Chapter 94

75913

Chapter 93

76562

Chapter 92

75528

Chapter 91

78914

Chapter 90

98070

Chapter 89

79731

Chapter 88

78864

Chapter 87

82657

Chapter 86

85113

Chapter 85

87922

Chapter 84

82834

Chapter 83

85549

Chapter 82

106869

Chapter 81

84112

Chapter 80

90886

Chapter 79

81798

Chapter 78

82980

Chapter 77

82312

Chapter 76

83169

Chapter 75

88959

Chapter 74

84489

Chapter 73

84882

Chapter 72

86804

Chapter 71

87075

Chapter 70

92153

Chapter 69

87576

Chapter 68

89112

Chapter 67

101995

Chapter 66

92452

Chapter 65

85689

Chapter 64

80851

Chapter 63

81830

Chapter 62

80789

Chapter 61

82075

Chapter 60

96175

Chapter 59.5

7565

Chapter 59

85530

Chapter 58

80660

Chapter 57

82433

Chapter 56

84012

Chapter 55

87081

Chapter 54

81515

Chapter 53

77304

Chapter 52

76688

Chapter 51

77844

Chapter 50

85713

Chapter 49

81310

Chapter

6836

Chapter 48

80370

Chapter 47

75656

Chapter 46

76801

Chapter 45

89226

Chapter 44

78779

Chapter 43

79106

Chapter 42

78637

Chapter 41

78991

Chapter 40

85604

Chapter 39

77175

Chapter 38

78658

Chapter 37

78932

Chapter 36

81311

Chapter 35

84412

Chapter 34

90855

Chapter 33

94476

Chapter 32

93875

Chapter 31

83664

Chapter 30

85908

Chapter 29

76090

Chapter 28

74423

Chapter 27

73604

Chapter 26

73782

Chapter 25

77196

Chapter 24

77039

Chapter 23

75968

Chapter 22

76041

Chapter 21

79253

Chapter 20

84279

Chapter 19

79545

Chapter 18

85240

Chapter 17

86955

Chapter 16

89535

Chapter 15

90738

Chapter 14

84352

Chapter 13

85790

Chapter 12

86108

Chapter 11

90000

Chapter 10

94888

Chapter 9

90428

Chapter 8

89717

Chapter 7

89660

Chapter 6

86031

Chapter 5

90024

Chapter 4

95926

Chapter 3

97211

Chapter 2

110108

Chapter 1

155266

20 bình luận

kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

chạy :v

Trả lời
11:41 - 19/01/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

mạnh thế phải buff tđn ms ăn dc :v

Trả lời
00:14 - 15/01/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

adu căng :v

Trả lời
01:13 - 11/01/2022
gaoka
gaoka Nhị đoạn đấu khí

8 cái hồn hoàn tươi xanh luôn. Chiến chết sạch chờ 7 quái hấp thu

Trả lời
18:05 - 10/01/2022
kiin09
kiin09 Nhất tinh đấu giả

r a3 ra đâu v :v

Trả lời
00:24 - 09/01/2022