Đăng nhập

Đại Vương Tha Mạng

Đại Vương Tha Mạng

[ Cập nhật lúc: 06:27 25/05/2022 ]

417792 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (17 người đã đánh giá)

Nội dung

sau khi linh khí hồi phục, mọi người chắt chiu từng tơ linh khí, chỉ có lữ thụ, dựa vào hệ thống điểm cảm xúc tiêu cực , oán hận người khác là trở nên mạnh hơn! cậu ta chỉ muốn bảo vệ em gái, nhưng mà thời kì lũ lụt khó có thể tránh khỏi, chỉ đành..... tiện oán hận người khác , trở nên mạnh hơn! vậy thì , chuẩn bị xong chưa, lữ thụ "đại ma vương " tới đây

Link đọc truyện chữ Đại vương tha mạng (Full)

Danh sách chương

Chapter 492

789

Chapter 491

89

Chapter 490

100

chapter 489

123

chapter 488

77

chapter 487

74

chapter 486

69

chapter 485

82

chapter 484

69

chapter 483

80

chapter 482

74

chapter 481

71

chapter 480

59

chapter 479

66

chapter 478

67

chapter 477

72

chapter 476

61

chapter 475

81

chapter 474

92

chapter 473

63

chapter 472

63

chapter 471

67

chapter 470

71

chapter 469

53

chapter 468

60

chapter 467

70

chapter 466

66

chapter 465

66

chapter 464

67

chapter 463

57

chapter 462

60

chapter 461

54

chapter 460

72

chapter 459

67

chapter 458

54

chapter 457

52

chapter 456

44

chapter 455

43

chapter 454

47

chapter 453

53

chapter 452

48

chapter 451

51

chapter 450

49

chapter 449

56

chapter 448

59

chapter 447

52

chapter 446

48

chapter 445

55

chapter 444

47

chapter 443

49

chapter 442

54

chapter 441

52

chapter 440

50

chapter 439

46

chapter 438

52

Chapter 437

75

Chapter 436

41

Chapter 435

53

Chapter 434

47

Chapter 433

39

Chapter 432

37

Chapter 431

49

Chapter 430

41

Chapter 429

38

Chapter 428

35

Chapter 427

42

Chapter 426

37

Chapter 425

38

Chapter 424

39

Chapter 423

41

Chapter 422

38

Chapter 421

35

Chapter 420

41

Chapter 419

43

Chapter 418

43

Chapter 417

36

Chapter 416

38

Chapter 415

40

Chapter 414

37

Chapter 413

45

Chapter 412

45

Chapter 411

42

Chapter 410

47

Chapter 409

48

Chapter 408

36

Chapter 407

41

Chapter 406

41

Chapter 405

50

Chapter 404

47

Chapter 403

38

Chapter 402

38

Chapter 401

31

Chapter 400

42

Chapter 399

41

Chapter 398

38

Chapter 397

35

Chapter 396

34

Chapter 395

48

Chapter 394

54

Chapter 393

41

Chapter 392

54

Chapter 391

67

Chapter 390

57

Chapter 389

52

Chapter 388

62

Chapter 387

50

Chapter 386

40

Chapter 385

52

Chapter 384

53

Chapter 383

50

Chapter 382

51

Chapter 381

61

Chapter 380

47

Chapter 379

47

Chapter 378

45

Chapter 377

49

Chapter 376

41

Chapter 375

40

Chapter 374

41

Chapter 373

43

Chapter 372

43

Chapter 371

52

Chapter 370

72

Chapter 369

40

Chapter 368

77

Chapter 367

40

Chapter 366

44

Chapter 365

47

Chapter 364

43

Chapter 363

35

Chapter 362

37

Chapter 361

40

Chapter 360

60

Chapter 359

52

Chapter 358

41

Chapter 357

48

Chapter 356

41

Chapter 355

50

Chapter 354

52

Chapter 353

47

Chapter 352

42

Chapter 351

61

Chapter 350

56

Chapter 349

57

Chapter 348

70

Chapter 347

49

Chapter 346

39

Chapter 345

47

Chapter 344

50

Chapter 343

44

Chapter 342

44

Chapter 341

43

Chapter 340

42

Chapter 339

42

Chapter 338

45

Chapter 337

46

Chapter 336

41

Chapter 335

47

Chapter 334

43

Chapter 333

44

Chapter 332

74

Chapter 331

47

Chapter 330

50

Chapter 329

46

Chapter 328

55

Chapter 327

55

Chapter 326

43

Chapter 325

42

Chapter 324

42

Chapter 323

44

Chapter 322

43

Chapter 321

43

Chapter 320

56

Chapter 319

45

Chapter 318

45

Chapter 317

42

Chapter 316

49

Chapter 315

45

Chapter 314

59

Chapter 313

50

Chapter 312

45

Chapter 311

44

Chapter 310

51

Chapter 309

46

Chapter 308

73

Chapter 307

44

Chapter 306

41

Chapter 305

44

Chapter 304

46

Chapter 303

44

Chapter 302

41

Chapter 301

46

Chapter 300

48

Chapter 299

39

Chapter 298

47

Chapter 297

44

Chapter 296

45

Chapter 295

44

Chapter 294

42

Chapter 293

47

Chapter 292

40

Chapter 291

38

Chapter 290

43

Chapter 289

37

Chapter 288

36

Chapter 287

41

Chapter 286

43

Chapter 285

44

Chapter 284

46

Chapter 283

46

Chapter 282

43

Chapter 281

43

Chapter 280

40

Chapter 279

39

Chapter 278

39

Chapter 277

42

Chapter 276

45

Chapter 275

48

Chapter 274

45

Chapter 273

45

Chapter 272

44

Chapter 271

42

Chapter 270

43

Chapter 269

40

Chapter 268

38

Chapter 267

40

Chapter 266

44

Chapter 265

36

Chapter 264

41

Chapter 263

38

Chapter 262

35

Chapter 261

34

Chapter 260

40

Chapter 259

40

Chapter 258

42

Chapter 257

33

Chapter 256

38

Chapter 255

61

Chapter 254

42

Chapter 253

38

Chapter 252

40

Chapter 251

42

Chapter 250

38

Chapter 249

38

Chapter 248

33

Chapter 247

37

Chapter 246

33

Chapter 245

38

Chapter 244

30

Chapter 243

36

Chapter 242

38

Chapter 241

41

Chapter 240

42

Chapter 239

38

Chapter 238

44

Chapter 237

61

Chapter 236

40

Chapter 235

48

Chapter 234

52

Chapter 233

44

Chapter 232

41

Chapter 231

51

Chapter 230

45

Chapter 229

44

Chapter 228

42

Chapter 227

44

Chapter 226

44

Chapter 225

43

Chapter 224

40

Chapter 223

44

Chapter 222

37

Chapter 221

43

Chapter 220

38

Chapter 219

39

Chapter 218

35

Chapter 217

33

Chapter 216

38

Chapter 216

472

Chapter 215

38

Chapter 214

46

Chapter 213

48

Chapter 212

46

Chapter 211

43

Chapter 210

47

Chapter 209

44

Chapter 208

41

Chapter 207

40

Chapter 206

37

Chapter 205

33

Chapter 204

36

Chapter 203

33

Chapter 202

49

Chapter 201

46

Chapter 200

44

Chapter 199

42

Chapter 198

45

Chapter 197

39

Chapter 196

47

Chapter 195

45

Chapter 194

46

Chapter 193

38

Chapter 192

39

Chapter 191

43

Chapter 190

38

Chapter 189

37

Chapter 188

37

Chapter 187

33

Chapter 186

35

Chapter 185

32

Chapter 184

39

Chapter 183

31

Chapter 182

34

Chapter 181

28

Chapter 180

34

Chapter 179

28

Chapter 178

29

Chapter 177

36

Chapter 176

29

Chapter 175

38

Chapter 174

32

Chapter 173

33

Chapter 172

40

chapter 171

34

chapter 170

35

chapter 169

55

chapter 168

37

chapter 167

37

Chapter 166

33

Chapter 165

37

Chapter 164

36

Chapter 163

32

Chapter 162

31

Chapter 161

35

Chapter 160

52

Chapter 159

36

Chapter 158

39

Chapter 157

37

Chapter 156

56

Chapter 155

33

Chapter 154

39

Chapter 153

40

Chapter 152

33

chapter 151

39

chapter 150

37

chapter 149

34

chapter 148

35

chapter 147

38

chapter 146

38

chapter 145

42

chapter 144

39

chapter 143

39

chapter 142

41

chapter 141

41

chapter 140

42

chapter 139

38

chapter 138

35

chapter 137

38

chapter 136

42

chapter 135

39

chapter 134

46

chapter 133

38

chapter 132

41

chapter 131

34

chapter 130

42

chapter 129

36

chapter 128

34

chapter 127

35

chapter 126

39

chapter 125

37

chapter 124

38

chapter 123

34

chapter 122

33

chapter 121

38

chapter 120

36

chapter 119

32

chapter 118

34

chapter 117

36

chapter 116

31

chapter 115

36

chapter 114

35

chapter 113

38

chapter 112

35

chapter 111

39

chapter 110

36

chapter 109

34

chapter 108

39

chapter 107

39

chapter 106

33

chapter 105

35

chapter 104

31

chapter 103

28

chapter 102

26

chapter 101

31

chapter 100

35

chapter 99

33

chapter 98

55

chapter 97

31

chapter 96

36

chapter 95

46

chapter 94

33

chapter 93

33

chapter 92

30

chapter 91

33

chapter 90

30

chapter 89

31

chapter 88

38

chapter 87

39

chapter 86

40

chapter 85

46

chapter 84

37

chapter 83

33

chapter 82

37

chapter 81

35

chapter 80

37

chapter 79

42

chapter 78

40

chapter 77

44

chapter 76

46

chapter 75

47

chapter 74

38

chapter 73

38

chapter 72

29

chapter 71

46

chapter 70

46

chapter 69

44

chapter 68

48

chapter 67

45

chapter ngoai truyen 2

35

chapter ngoai truyen 1

43

chapter 66

40

chapter 65

40

chapter 64

36

chapter 63

46

chapter 62

62

chapter 61

40

chapter 60

48

chapter 59

39

chapter 58

49

chapter 57

38

chapter 56

39

chapter 55

41

chapter 54

32

chapter 53

41

chapter 52

46

chapter 51

47

chapter 50

50

chapter 49

32

chapter 48

36

chapter 47

37

chapter 46.5

34

chapter 46

31

chapter 45.5

27

chapter 45

35

chapter 44.5

32

chapter 44

32

chapter 43

40

chapter 42

40

chapter 41

42

chapter 40

32

chapter 39.5

28

chapter 39

30

chapter 38

32

chapter 37.5

30

chapter 37

31

chapter 36.5

28

chapter 36

29

chapter 35.5

36

chapter 35

34

chapter 34.5

31

chapter 34

35

chapter 33.5

30

chapter 33

35

chapter 32.5

30

chapter 32

28

chapter 31.5

26

chapter 31

33

chapter 30.5

34

chapter 30

33

chapter 29.5

34

chapter 29

32

chapter 28.5

36

chapter 28