Đăng nhập

Đại Vương Tha Mạng

Đại Vương Tha Mạng

[ Cập nhật lúc: 06:27 25/05/2022 ]

465220 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (18 người đã đánh giá)

Nội dung

sau khi linh khí hồi phục, mọi người chắt chiu từng tơ linh khí, chỉ có lữ thụ, dựa vào hệ thống điểm cảm xúc tiêu cực , oán hận người khác là trở nên mạnh hơn! cậu ta chỉ muốn bảo vệ em gái, nhưng mà thời kì lũ lụt khó có thể tránh khỏi, chỉ đành..... tiện oán hận người khác , trở nên mạnh hơn! vậy thì , chuẩn bị xong chưa, lữ thụ "đại ma vương " tới đây

Link đọc truyện chữ Đại vương tha mạng (Full)

Danh sách chương

Chapter 492

1908

Chapter 491

220

Chapter 490

199

chapter 489

224

chapter 488

169

chapter 487

166

chapter 486

149

chapter 485

184

chapter 484

152

chapter 483

153

chapter 482

147

chapter 481

143

chapter 480

145

chapter 479

145

chapter 478

138

chapter 477

143

chapter 476

134

chapter 475

183

chapter 474

160

chapter 473

128

chapter 472

135

chapter 471

136

chapter 470

145

chapter 469

131

chapter 468

131

chapter 467

146

chapter 466

139

chapter 465

148

chapter 464

133

chapter 463

125

chapter 462

127

chapter 461

126

chapter 460

155

chapter 459

147

chapter 458

137

chapter 457

127

chapter 456

114

chapter 455

120

chapter 454

116

chapter 453

122

chapter 452

119

chapter 451

124

chapter 450

126

chapter 449

130

chapter 448

134

chapter 447

128

chapter 446

129

chapter 445

131

chapter 444

129

chapter 443

131

chapter 442

138

chapter 441

135

chapter 440

129

chapter 439

119

chapter 438

125

Chapter 437

156

Chapter 436

115

Chapter 435

128

Chapter 434

123

Chapter 433

110

Chapter 432

109

Chapter 431

128

Chapter 430

117

Chapter 429

111

Chapter 428

111

Chapter 427

125

Chapter 426

106

Chapter 425

118

Chapter 424

133

Chapter 423

125

Chapter 422

125

Chapter 421

109

Chapter 420

123

Chapter 419

117

Chapter 418

128

Chapter 417

122

Chapter 416

124

Chapter 415

116

Chapter 414

112

Chapter 413

137

Chapter 412

122

Chapter 411

128

Chapter 410

129

Chapter 409

126

Chapter 408

121

Chapter 407

135

Chapter 406

121

Chapter 405

129

Chapter 404

119

Chapter 403

126

Chapter 402

127

Chapter 401

122

Chapter 400

130

Chapter 399

135

Chapter 398

129

Chapter 397

126

Chapter 396

115

Chapter 395

125

Chapter 394

133

Chapter 393

119

Chapter 392

141

Chapter 391

148

Chapter 390

145

Chapter 389

133

Chapter 388

150

Chapter 387

137

Chapter 386

118

Chapter 385

130

Chapter 384

137

Chapter 383

139

Chapter 382

137

Chapter 381

158

Chapter 380

134

Chapter 379

138

Chapter 378

138

Chapter 377

136

Chapter 376

120

Chapter 375

132

Chapter 374

126

Chapter 373

128

Chapter 372

119

Chapter 371

138

Chapter 370

149

Chapter 369

114

Chapter 368

159

Chapter 367

132

Chapter 366

133

Chapter 365

131

Chapter 364

133

Chapter 363

120

Chapter 362

118

Chapter 361

119

Chapter 360

166

Chapter 359

131

Chapter 358

121

Chapter 357

130

Chapter 356

113

Chapter 355

126

Chapter 354

140

Chapter 353

125

Chapter 352

120

Chapter 351

145

Chapter 350

155

Chapter 349

140

Chapter 348

171

Chapter 347

144

Chapter 346

118

Chapter 345

127

Chapter 344

152

Chapter 343

123

Chapter 342

123

Chapter 341

118

Chapter 340

117

Chapter 339

118

Chapter 338

117

Chapter 337

127

Chapter 336

120

Chapter 335

129

Chapter 334

116

Chapter 333

125

Chapter 332

186

Chapter 331

127

Chapter 330

127

Chapter 329

124

Chapter 328

138

Chapter 327

140

Chapter 326

120

Chapter 325

123

Chapter 324

119

Chapter 323

130

Chapter 322

127

Chapter 321

133

Chapter 320

158

Chapter 319

142

Chapter 318

123

Chapter 317

132

Chapter 316

136

Chapter 315

129

Chapter 314

151

Chapter 313

134

Chapter 312

122

Chapter 311

131

Chapter 310

144

Chapter 309

129

Chapter 308

153

Chapter 307

130

Chapter 306

125

Chapter 305

123

Chapter 304

130

Chapter 303

134

Chapter 302

131

Chapter 301

132

Chapter 300

142

Chapter 299

115

Chapter 298

131

Chapter 297

126

Chapter 296

145

Chapter 295

139

Chapter 294

134

Chapter 293

136

Chapter 292

124

Chapter 291

124

Chapter 290

124

Chapter 289

128

Chapter 288

119

Chapter 287

119

Chapter 286

122

Chapter 285

120

Chapter 284

130

Chapter 283

128

Chapter 282

119

Chapter 281

116

Chapter 280

123

Chapter 279

122

Chapter 278

124

Chapter 277

129

Chapter 276

128

Chapter 275

142

Chapter 274

131

Chapter 273

136

Chapter 272

129

Chapter 271

129

Chapter 270

122

Chapter 269

107

Chapter 268

116

Chapter 267

114

Chapter 266

113

Chapter 265

103

Chapter 264

118

Chapter 263

104

Chapter 262

105

Chapter 261

120

Chapter 260

123

Chapter 259

125

Chapter 258

123

Chapter 257

117

Chapter 256

114

Chapter 255

139

Chapter 254

125

Chapter 253

113

Chapter 252

126

Chapter 251

124

Chapter 250

124

Chapter 249

119

Chapter 248

117

Chapter 247

121

Chapter 246

111

Chapter 245

113

Chapter 244

112

Chapter 243

111

Chapter 242

113

Chapter 241

111

Chapter 240

119

Chapter 239

115

Chapter 238

128

Chapter 237

145

Chapter 236

126

Chapter 235

136

Chapter 234

137

Chapter 233

130

Chapter 232

127

Chapter 231

137

Chapter 230

126

Chapter 229

131

Chapter 228

127

Chapter 227

121

Chapter 226

134

Chapter 225

136

Chapter 224

133

Chapter 223

135

Chapter 222

123

Chapter 221

132

Chapter 220

122

Chapter 219

124

Chapter 218

116

Chapter 217

129

Chapter 216

127

Chapter 216

565

Chapter 215

127

Chapter 214

133

Chapter 213

149

Chapter 212

143

Chapter 211

135

Chapter 210

144

Chapter 209

144

Chapter 208

128

Chapter 207

128

Chapter 206

129

Chapter 205

129

Chapter 204

132

Chapter 203

134

Chapter 202

155

Chapter 201

149

Chapter 200

153

Chapter 199

148

Chapter 198

143

Chapter 197

143

Chapter 196

146

Chapter 195

144

Chapter 194

143

Chapter 193

143

Chapter 192

139

Chapter 191

137

Chapter 190

135

Chapter 189

133

Chapter 188

137

Chapter 187

121

Chapter 186

144

Chapter 185

126

Chapter 184

150

Chapter 183

120

Chapter 182

123

Chapter 181

122

Chapter 180

126

Chapter 179

120

Chapter 178

125

Chapter 177

135

Chapter 176

120

Chapter 175

138

Chapter 174

120

Chapter 173

122

Chapter 172

130

chapter 171

123

chapter 170

122

chapter 169

171

chapter 168

121

chapter 167

123

Chapter 166

124

Chapter 165

127

Chapter 164

124

Chapter 163

125

Chapter 162

124

Chapter 161

127

Chapter 160

172

Chapter 159

124

Chapter 158

129

Chapter 157

125

Chapter 156

192

Chapter 155

122

Chapter 154

133

Chapter 153

133

Chapter 152

131

chapter 151

135

chapter 150

136

chapter 149

128

chapter 148

131

chapter 147

204

chapter 146

141

chapter 145

142

chapter 144

136

chapter 143

128

chapter 142

140

chapter 141

127

chapter 140

144

chapter 139

136

chapter 138

130

chapter 137

123

chapter 136

137

chapter 135

140

chapter 134

149

chapter 133

133

chapter 132

136

chapter 131

129

chapter 130

139

chapter 129

135

chapter 128

129

chapter 127

135

chapter 126

137

chapter 125

125

chapter 124

129

chapter 123

130

chapter 122

122

chapter 121

130

chapter 120

126

chapter 119

125

chapter 118

123

chapter 117

136

chapter 116

136

chapter 115

129

chapter 114

128

chapter 113

135

chapter 112

134

chapter 111

149

chapter 110

130

chapter 109

127

chapter 108

133

chapter 107

128

chapter 106

124

chapter 105

123

chapter 104

115

chapter 103

124

chapter 102

116

chapter 101

124

chapter 100

126

chapter 99

116

chapter 98

169

chapter 97

121

chapter 96

125

chapter 95

131

chapter 94

109

chapter 93

112

chapter 92

110

chapter 91

114

chapter 90

104

chapter 89

110

chapter 88

119

chapter 87

113

chapter 86

121

chapter 85

134

chapter 84

121

chapter 83

121

chapter 82

134

chapter 81

121

chapter 80

128

chapter 79

130

chapter 78

125

chapter 77

129

chapter 76

135

chapter 75

136

chapter 74

125

chapter 73

133

chapter 72

123

chapter 71

141

chapter 70

144

chapter 69

135

chapter 68

141

chapter 67

149

chapter ngoai truyen 2

121

chapter ngoai truyen 1

131

chapter 66

135

chapter 65

126

chapter 64

124

chapter 63

134

chapter 62

162

chapter 61

141

chapter 60

160

chapter 59

131

chapter 58

145

chapter 57

138

chapter 56

142

chapter 55

138

chapter 54

136

chapter 53

148

chapter 52

141

chapter 51

147

chapter 50

155

chapter 49

119

chapter 48

121

chapter 47

125

chapter 46.5

113

chapter 46

111

chapter 45.5

102

chapter 45

117

chapter 44.5

98

chapter 44

97

chapter 43

121

chapter 42

107

chapter 41

114

chapter 40

108

chapter 39.5

104

chapter 39

102

chapter 38

99

chapter 37.5

103

chapter 37

92

chapter 36.5

92

chapter 36

100

chapter 35.5

101

chapter 35

96

chapter 34.5

96

chapter 34

112

chapter 33.5

103

chapter 33

121

chapter 32.5

113

chapter 32

97

chapter 31.5

88

chapter 31

106

chapter 30.5

97

chapter 30

107

chapter 29.5

106

chapter 29

101

chapter 28.5

100

chapter 28