Đăng nhập

Chung Cực Đấu La

Chung Cực Đấu La

[ Cập nhật lúc: 03:57 19/04/2022 ]

2195052 Lượt xem

Đang tiến hành

4.9 (11 người đã đánh giá)

Nội dung

Danh sách chương

Chapter 327

5646

Chapter 326

1138

Chapter 325

441

Chapter 324

545

Chapter 323

485

Chapter 322

830

Chapter 321

613

Chapter 320

522

Chapter 319

458

Chapter 318

511

Chapter 317

470

Chapter 316

458

Chapter 315

442

Chapter 314

339

Chapter 313

420

Chapter 312

476

Chapter 311

457

Chapter 310

431

Chapter 309

462

Chapter 308

436

Chapter 307

397

Chapter 306

438

Chapter 305

320

Chapter 304

502

Chapter 303

480

Chapter 302

482

Chapter 301

464

Chapter 300

548

Chapter 299

602

Chapter 298

484

Chapter 297

453

Chapter 296

480

Chapter 295

657

Chapter 294

599

Chapter 293

677

Chapter 292

585

Chapter 291

572

Chapter 290

651

Chapter 289

796

Chapter 288

507

Chapter 287

2120

Chapter 286

2175

Chapter 285

661

Chapter 284

641

Chapter 283

819

Chapter 282

2223

Chapter 281

507

Chapter 280

496

Chapter 279

442

Chapter 278

1578

Chapter 277

409

Chapter 276

385

Chapter 275

386

Chapter 274

394

Chapter 273

377

Chapter 272

1600

Chapter 271

1985

Chapter 270

418

Chapter 269

2069

Chapter 268

2207

Chapter 267

464

Chapter 266

420

Chapter 265

455

Chapter 264

492

Chapter 263

1396

Chapter 262

474

Chapter 261

474

Chapter 260

495

Chapter 259

494

Chapter 258

448

Chapter 257

449

Chapter 256

1454

Chapter 255

468

Chapter 254

604

Chapter 253

500

Chapter 252

474

Chapter 251

506

Chapter 250

533

Chapter 249

456

Chapter 248

463

Chapter 247

557

Chapter 246

461

Chapter 245

552

Chapter 244

462

Chapter 243

457

Chapter 242

480

Chapter 241

453

Chapter 240

469

Chapter 239

465

Chapter 238

493

Chapter 237

1058

Chapter 236

502

Chapter 235

472

Chapter 234

468

Chapter 233

523

Chapter 232

569

Chapter 231

482

Chapter 230

501

Chapter 229

1426

Chapter 228

511

Chapter 227

525

Chapter 226

540

Chapter 225

549

Chapter 224

502

Chapter 223

500

Chapter 222

481

Chapter 221

521

Chapter 220

625

Chapter 219

512

Chapter 218

504

Chapter 217

422

Chapter 216

495

Chapter 215

500

Chapter 214

472

Chapter 213

475

Chapter 212

557

Chapter 211

492

Chapter 210

462

Chapter 209

530

Chapter 208

453

Chapter 207

571

Chapter 206

515

Chapter 205

590

Chapter 204

574

Chapter 203

592

Chapter 202

617

Chapter 201

628

Chapter 200

650

Chapter 199

544

Chapter 198

562

Chapter 197

538

chapter 196

597

chapter 195

501

chapter 194

595

chapter 193 fix

658

chapter 192

518

chapter 191

418

chapter 190

404

chapter 189

486

chapter 188

424

chapter 187

429

chapter 186

412

chapter 185

433

chapter 184

385

chapter 183

417

chapter 182

466

chapter 181

432

chapter 180

387

chapter 179

411

chapter 178

414

chapter 177

397

chapter 176

393

chapter 175

386

chapter 174

368

chapter 173

414

chapter 172

361

chapter 171

356

chapter 170

406

chapter 169

392

chapter 168

353

chapter 167

395

chapter 166

399

chapter 165

364

chapter 164

354

chapter 163

352

chapter 162

379

chapter 161

340

chapter 160

367

chapter 159

357

chapter 158

366

chapter 157

348

chapter 156

346

chapter 155

329

chapter 154

336

chapter 153

342

chapter 152

402

chapter 151

363

chapter 150

368

chapter 149

329

chapter 148

414

chapter 147

380

chapter 146

339

chapter 145

358

chapter 144

339

chapter 143

321

chapter 142

324

chapter 141

337

chapter 140

1034

chapter 139

356

chapter 138

358

chapter 137

340

chapter 136

347

chapter 135

328

chapter 134

366

chapter 133

358

chapter 132

407

chapter 131

357

chapter 130

368

chapter 129

319

chapter 128

318

chapter 127

351

chapter 126

356

chapter 125

340

chapter 124

1290

chapter 123

367

chapter 122

359

chapter 121

362

chapter 120

428

chapter 119

437

chapter 118

394

chapter 117

402

chapter 116

413

chapter 115

453

chapter 114

435

chapter 113

458

chapter 112

658

chapter 111

9965

chapter 110

6457

chapter 109

8461

chapter 108

6166

chapter 107

6329

chapter 106

6856

chapter 105

10615

chapter 104

8848

chapter 103

8966

chapter 102

7939

chapter 101

8278

chapter 100

8040

chapter 99

9063

chapter 98

10458

chapter 97

10959

chapter 96

9540

chapter 95

9236

chapter 94

10243

chapter 93

7702

chapter 92

9742

chapter 91

9678

chapter 90

9907

chapter 89

9927

chapter 88

10660

chapter 87

9968

chapter 86

12148

chapter 85

11438

chapter 84

12102

chapter 83

12595

chapter 82

13001

Chapter 81

12118

Chapter 80

13592

Chapter 79

12684

Chapter 78

13022

Chapter 77

15595

chapter 76

13004

chapter 75

13219

chapter 74

11880

chapter 73

11955

chapter 72

11639

chapter 71

13987

chapter 70

13042

chapter 69

12184

chapter 68

12082

Chapter 67

13056

Chapter 66

12253

Chapter 65

13372

Chapter 64

12426

Chapter 63

12285

Chapter 62

12534

Chapter 61

12675

Chapter 60

13367

Chapter 59

16569

Chapter 58

13146

chapter 57

16131

chapter 56

11338

chapter 55

12008

chapter 54

9639

chapter 53

12239

chapter 52

9546

chapter 51

10525

chapter 50

10382

chapter 49

12508

Chapter ngoai truyen 3

8874

chapter 48

12913

Chapter Ngoại truyện 2

9818

Chapter Ngoai truyen

11585

Chapter 47 video

12671

Chapter 46

13014

Chapter 45

13382

Chapter 44

28606

Chapter 43

14192

Chapter 42

17173

Chapter 41

14996

Chapter 40

19825

Chapter 39

15899

Chapter 38

1270

Chapter 37

16605

Chapter 36

18427

Chapter 35

17717

Chapter 34

18574

Chapter 33

16046

Chapter 32

18749

Chapter 31

16779

Chapter 30

19623

Chapter 29

17243

Chapter 28

19781

Chapter 27

17262

Chapter 26

19167

Chapter 25

17746

Chapter 24

19240

Chapter 23

21929

Chapter 22

21145

Chapter 21

19296

Chapter 20

20860

Chapter 19

19105

Chapter 18

19636

Chapter 17

20372

Chapter 16

20393

Chapter 15

20370

Chapter 14

1295

Chapter 13

21696

Chapter 12

20723

Chapter 11

22352

Chapter 10

20762

Chapter 9

21933

Chapter 8

21733

Chapter 7

22629

Chapter 6

23340

Chapter 5

24945

Chapter 4

27004

Chapter 3

28242

Chapter 2

38294

Chapter 1

49008

72 bình luận

heluuuuuu
heluuuuuu Nhất đoạn đấu khí

Mình góp ý xíu với nhóm dịch là từ 'shreck' thì nên đổi sang từ 'sử lai khắc' thì hay hơn chứ từ 'shreck' thì cứ kì kì sao á

Trả lời
20:44 - 14/06/2022
khongthiphuongdung
khongthiphuongdung Nhị đoạn đấu khí

hãy đọc trên netruyen nhé

Trả lời
09:27 - 07/06/2022
duy113
duy113 Nhất đoạn đấu khí

Tác giả có làm bộ này nữa ko

Trả lời
09:44 - 26/05/2022
hungwlee
hungwlee Nhất đoạn đấu khí

Sao mãi chưa thấy chap mới nhỉ

Trả lời
22:00 - 05/05/2022
satthanssss
satthanssss Nhất đoạn đấu khí

Mẹ dạy có khác

Trả lời
-4 giờ trước