Đăng nhập

Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

[ Cập nhật lúc: 05:43 20/04/2022 ]

35864968 Lượt xem

Đang tiến hành

4.9 (26 người đã đánh giá)

Nội dung

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :))La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :))La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :)1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

Link đọc truyện chữ Bách Luyện Thành Thần

Danh sách chương

Chapter 902

5155

Chapter 901

998

Chapter 900

801

Chapter 899

792

Chapter 898

878

Chapter 897

751

Chapter 896

788

Chapter 895

628

Chapter 894

947

Chapter 893

1659

Chapter 892

860

Chapter 891

990

Chapter 890

927

Chapter 889

932

Chapter 888

1022

Chapter 887

751

Chapter 886

964

Chapter 885

992

Chapter 884

876

Chapter 883

865

Chapter 882

867

Chapter 881

748

Chapter 880

781

Chapter 879

974

Chapter 878

715

Chapter 877

771

Chapter 876

854

Chapter 875

728

Chapter 874

772

Chapter 873

852

Chapter 872

768

Chapter 871

875

Chapter 870

1056

Chapter 869

777

Chapter 868

645

Chapter 867

914

Chapter 866

736

Chapter 865

735

Chapter 864

831

Chapter 863

716

Chapter 862

762

Chapter 861

826

Chapter 860

803

Chapter 859

848

Chapter 858

845

Chapter 857

808

Chapter 856

821

Chapter 855

887

Chapter 854

791

Chapter 853

854

Chapter 852

866

Chapter 851

795

Chapter 850

866

Chapter 849

816

Chapter 848

808

Chapter 847

870

Chapter 846

990

Chapter 845

876

Chapter 844

889

Chapter 843

1396

Chapter 842

940

Chapter 841

979

Chapter 840

1546

Chapter 839

934

Chapter 838

1428

Chapter 837

1298

Chapter 836

1249

Chapter 835

844

Chapter 834

2110

Chapter 833

864

Chapter 832

1167

Chapter 831

2607

Chapter 830

2046

Chapter 829

788

Chapter 828

820

Chapter 827

1771

Chapter 826

716

Chapter 825

763

Chapter 824

684

Chapter 823

706

Chapter 822

733

Chapter 821

726

Chapter 820

744

Chapter 819

706

Chapter 818

729

Chapter 817

687

Chapter 816

663

Chapter 815

677

Chapter 814

657

Chapter 813

677

Chapter 812

666

Chapter 811

686

Chapter 810

2274

Chapter 809

663

Chapter 808

675

Chapter 807

767

Chapter 806

685

Chapter 805

694

Chapter 804

674

Chapter 803

687

Chapter 802

675

Chapter 801

700

Chapter 800

721

Chapter 799

657

Chapter 798

1344

Chapter 797

668

Chapter 796

663

Chapter 795

667

Chapter 794

670

Chapter 793

648

Chapter 792

669

Chapter 791

1654

Chapter 790

657

Chapter 789

655

Chapter 788

659

Chapter 787

630

Chapter 786

1867

Chapter 785

651

Chapter 784

1384

Chapter 783

663

Chapter 782

677

Chapter 781

618

Chapter 780

667

Chapter 779

2153

Chapter 778

1602

Chapter 777

654

Chapter 776

666

Chapter 775

1740

Chapter 774

676

Chapter 773

632

Chapter 772

657

Chapter 771

1336

Chapter 770

676

Chapter 769

666

Chapter 768

1903

Chapter 767

686

Chapter 766

679

Chapter 765

718

Chapter 764

712

Chapter 763

665

Chapter 762

2268

Chapter 761

665

Chapter 760

721

Chapter 759

728

Chapter 758

1616

Chapter 757

662

Chapter 756

681

Chapter 755

709

Chapter 754

725

Chapter 753

726

Chapter 752

733

Chapter 751

741

Chapter 750

786

Chapter 749

1933

Chapter 748

755

Chapter 747

906

Chapter 746

1539

chapter 745

819

chapter 744

709

chapter 743

724

chapter 742

689

chapter 741

724

chapter 740

680

chapter 739

669

chapter 738

685

chapter 737

634

chapter 736

666

chapter 735

628

chapter 734

641

chapter 733

615

chapter 732

595

chapter 731

643

chapter 730

651

chapter 729

606

chapter 728

627

chapter 727

603

chapter 726

626

chapter 725

619

chapter 724

641

chapter 723

657

chapter 722

643

chapter 721

666

chapter 720

652

chapter 719

656

chapter 718

628

chapter 717

812

chapter 716

696

chapter 715

660

chapter 714

619

chapter 713

629

chapter 712

639

chapter 711

708

chapter 710

639

chapter 709

624

chapter 708

628

chapter 707

638

chapter 706

616

chapter 705

615

chapter 704

651

chapter 703

586

chapter 702

629

chapter 701

642

chapter 700

669

chapter 699

603

chapter 698

610

chapter 697

597

chapter 696

609

chapter 695

593

chapter 694

611

chapter 693

592

chapter 692

580

chapter 691

589

chapter 690

615

chapter 689

587

chapter 688

577

chapter 687

559

chapter 686

584

chapter 685

642

chapter 684

583

chapter 683

556

chapter 682

551

chapter 681

585

chapter 680

603

chapter 679

558

chapter 678

557

chapter 677

582

chapter 676

551

chapter 675

561

chapter 674

552

chapter 673

544

chapter 672

541

chapter 671

534

chapter 670

579

chapter 669

530

chapter 668

559

chapter 667

545

chapter 666

567

chapter 665

541

chapter 664

543

chapter 663

566

chapter 662

607

chapter 661

600

chapter 660

557

chapter 659

578

chapter 658

560

chapter 657

541

chapter 656

549

chapter 655

716

chapter 654

553

chapter 653

530

chapter 652

540

chapter 651

526

chapter 650

572

chapter 649

517

chapter 648

549

chapter 647

561

chapter 646

519

chapter 645

541

chapter 644

535

chapter 643

526

chapter 642

521

chapter 641

524

chapter 640

531

chapter 639

544

chapter 638

518

chapter 637

515

chapter 636

499

chapter 635

534

chapter 634

517

chapter 633

515

chapter 632

529

chapter 631

517

chapter 630

541

chapter 629

532

chapter 628

526

chapter 627

514

chapter 626

518

chapter 625

513

chapter 624

521

chapter 623

504

chapter 622

521

chapter 621

625

chapter 620

542

chapter 619

533

chapter 618

506

chapter 617

514

chapter 616

513

chapter 615

499

chapter 614

486

chapter 613

494

chapter 612

502

chapter 611

495

chapter 610

495

chapter 609

515

chapter 608

497

chapter 607

500

chapter 606

497

chapter 605

497

chapter 604

487

chapter 603

501

chapter 602

503

chapter 601

508

chapter 600

516

chapter 599

475

chapter 598

523

chapter 597

477

chapter 596

508

chapter 595

533

chapter 594

513

chapter 593

527

chapter 592

511

chapter 591

485

chapter 590

480

chapter 589

463

chapter 588

468

chapter 587

480

chapter 586

536

chapter 585

491

chapter 584

510

chapter 583

512

chapter 582

497

chapter 581

524

chapter 580

541

chapter 579

496

chapter 578

483

chapter 577

506

chapter 576

495

chapter 575

505

chapter 574

534

chapter 573

523

chapter 572

526

chapter 571

567

chapter 570

542

chapter 569

524

chapter 568

494

chapter 567

501

chapter 566

529

chapter 565

515

chapter 564

512

chapter 563

463

chapter 562

459

chapter 561

508

chapter 560

514

chapter 559

508

chapter 558

486

chapter 557

501

chapter 556

493

chapter 555

502

chapter 554

473

chapter 553

501

chapter 552

506

chapter 551

529

chapter 550

547

chapter 549

475

chapter 548

485

chapter 547

489

chapter 546

551

chapter 545

553

chapter 544

580

chapter 543

595

chapter 542

521

chapter 541

560

chapter 540

583

chapter 539

579

chapter 538

745

chapter 537

565

chapter 536

543

chapter 535

573

chapter 534

1671

chapter 533

1356

chapter 532

566

chapter 531

1899

chapter 530

594

chapter 529

572

chapter 528

695

chapter 527

692

chapter 526

601

chapter 525

1343

chapter 524

1323

chapter 523

846

chapter 522

2107

chapter 521

669

chapter 520

597

chapter 519

614

chapter 518

687

chapter 517

666

chapter 516

608

chapter 515

616

chapter 514

651

chapter 513

598

chapter 512

587

chapter 511

616

chapter 510

596

chapter 509

598

chapter 508

633

chapter 507

616

chapter 506

540

chapter 505

579

chapter 504

529

chapter 503

522

chapter 502

547

chapter 501

637

chapter 500

631

chapter 499

526

chapter 498

529

chapter 497

521

chapter 496

525

chapter 495

1826

chapter 494

499

chapter 493

517

chapter 492

1222

chapter 491

506

chapter 490

519

chapter 489

491

chapter 488

507

chapter 487

531

chapter 486

596

chapter 485

536

chapter 484

522

chapter 483

498

chapter 482

2051

chapter 481

479

chapter 480

535

chapter 479

536

chapter 478

658

chapter 477

590

chapter 476

561

chapter 475

536

chapter 474

534

chapter 473

516

chapter 472

1909

chapter 471

812

chapter 470

557

chapter 469

756

chapter 468

1116

chapter 467

616

chapter 466

537

chapter 465

533

chapter 464

506

chapter 463

471

chapter 462

538

chapter 461

489

chapter 460

516

chapter 459

491

chapter 458

482

chapter 457

489

chapter 456

479

chapter 455

1385

chapter 454

500

chapter 453

514

chapter 452

533

chapter 451

570

chapter 450

533

chapter 449

522

chapter 448

530

chapter 447

578

chapter 446

580

chapter 445

544

chapter 444

516

chapter 443

534

chapter 442

506

chapter 441

483

chapter 440

544

chapter 439

548

chapter 438

482

chapter 437

513

chapter 436

526

chapter 435

527

chapter 434

505

chapter 433

516

chapter 432

538

chapter 431

490

chapter 430

519

chapter 429

569

chapter 428

502

chapter 427

489

chapter 426

500

chapter 425

507

chapter 424

536

chapter 423