Đăng nhập

Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

[ Cập nhật lúc: 05:43 20/04/2022 ]

35786982 Lượt xem

Đang tiến hành

4.7 (25 người đã đánh giá)

Nội dung

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :))La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :))La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :)1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

Link đọc truyện chữ Bách Luyện Thành Thần

Danh sách chương

Chapter 902

4271

Chapter 901

843

Chapter 900

635

Chapter 899

674

Chapter 898

736

Chapter 897

636

Chapter 896

666

Chapter 895

489

Chapter 894

788

Chapter 893

1250

Chapter 892

703

Chapter 891

847

Chapter 890

788

Chapter 889

809

Chapter 888

893

Chapter 887

631

Chapter 886

856

Chapter 885

856

Chapter 884

778

Chapter 883

760

Chapter 882

741

Chapter 881

641

Chapter 880

675

Chapter 879

876

Chapter 878

618

Chapter 877

672

Chapter 876

760

Chapter 875

619

Chapter 874

670

Chapter 873

742

Chapter 872

662

Chapter 871

760

Chapter 870

936

Chapter 869

658

Chapter 868

545

Chapter 867

810

Chapter 866

641

Chapter 865

640

Chapter 864

737

Chapter 863

613

Chapter 862

656

Chapter 861

727

Chapter 860

690

Chapter 859

749

Chapter 858

746

Chapter 857

699

Chapter 856

716

Chapter 855

776

Chapter 854

685

Chapter 853

750

Chapter 852

759

Chapter 851

691

Chapter 850

754

Chapter 849

714

Chapter 848

700

Chapter 847

763

Chapter 846

870

Chapter 845

759

Chapter 844

770

Chapter 843

1257

Chapter 842

808

Chapter 841

829

Chapter 840

1420

Chapter 839

814

Chapter 838

1283

Chapter 837

1188

Chapter 836

1119

Chapter 835

714

Chapter 834

1979

Chapter 833

755

Chapter 832

1057

Chapter 831

2480

Chapter 830

1918

Chapter 829

666

Chapter 828

700

Chapter 827

1665

Chapter 826

607

Chapter 825

649

Chapter 824

575

Chapter 823

599

Chapter 822

621

Chapter 821

610

Chapter 820

622

Chapter 819

598

Chapter 818

607

Chapter 817

562

Chapter 816

569

Chapter 815

569

Chapter 814

550

Chapter 813

572

Chapter 812

561

Chapter 811

574

Chapter 810

2163

Chapter 809

561

Chapter 808

571

Chapter 807

651

Chapter 806

576

Chapter 805

580

Chapter 804

571

Chapter 803

564

Chapter 802

568

Chapter 801

592

Chapter 800

596

Chapter 799

547

Chapter 798

1231

Chapter 797

563

Chapter 796

556

Chapter 795

568

Chapter 794

563

Chapter 793

541

Chapter 792

567

Chapter 791

1553

Chapter 790

546

Chapter 789

555

Chapter 788

558

Chapter 787

530

Chapter 786

1765

Chapter 785

552

Chapter 784

1279

Chapter 783

557

Chapter 782

573

Chapter 781

517

Chapter 780

554

Chapter 779

2044

Chapter 778

1491

Chapter 777

545

Chapter 776

564

Chapter 775

1620

Chapter 774

564

Chapter 773

522

Chapter 772

554

Chapter 771

1227

Chapter 770

566

Chapter 769

560

Chapter 768

1803

Chapter 767

566

Chapter 766

568

Chapter 765

608

Chapter 764

610

Chapter 763

558

Chapter 762

2158

Chapter 761

557

Chapter 760

606

Chapter 759

616

Chapter 758

1501

Chapter 757

559

Chapter 756

585

Chapter 755

601

Chapter 754

618

Chapter 753

614

Chapter 752

629

Chapter 751

632

Chapter 750

676

Chapter 749

1816

Chapter 748

654

Chapter 747

803

Chapter 746

1438

chapter 745

713

chapter 744

594

chapter 743

600

chapter 742

577

chapter 741

609

chapter 740

574

chapter 739

563

chapter 738

576

chapter 737

528

chapter 736

567

chapter 735

524

chapter 734

533

chapter 733

517

chapter 732

498

chapter 731

539

chapter 730

555

chapter 729

514

chapter 728

532

chapter 727

504

chapter 726

517

chapter 725

518

chapter 724

533

chapter 723

547

chapter 722

539

chapter 721

544

chapter 720

543

chapter 719

548

chapter 718

521

chapter 717

705

chapter 716

576

chapter 715

553

chapter 714

515

chapter 713

516

chapter 712

526

chapter 711

570

chapter 710

532

chapter 709

525

chapter 708

532

chapter 707

532

chapter 706

516

chapter 705

517

chapter 704

557

chapter 703

491

chapter 702

526

chapter 701

527

chapter 700

558

chapter 699

504

chapter 698

507

chapter 697

495

chapter 696

503

chapter 695

489

chapter 694

505

chapter 693

494

chapter 692

476

chapter 691

484

chapter 690

515

chapter 689

486

chapter 688

486

chapter 687

456

chapter 686

484

chapter 685

537

chapter 684

468

chapter 683

466

chapter 682

464

chapter 681

492

chapter 680

501

chapter 679

471

chapter 678

457

chapter 677

481

chapter 676

459

chapter 675

471

chapter 674

461

chapter 673

458

chapter 672

456

chapter 671

443

chapter 670

489

chapter 669

441

chapter 668

465

chapter 667

453

chapter 666

477

chapter 665

450

chapter 664

447

chapter 663

465

chapter 662

494

chapter 661

498

chapter 660

455

chapter 659

479

chapter 658

466

chapter 657

458

chapter 656

468

chapter 655

624

chapter 654

453

chapter 653

439

chapter 652

445

chapter 651

436

chapter 650

482

chapter 649

432

chapter 648

454

chapter 647

466

chapter 646

432

chapter 645

445

chapter 644

441

chapter 643

432

chapter 642

430

chapter 641

432

chapter 640

443

chapter 639

459

chapter 638

429

chapter 637

431

chapter 636

418

chapter 635

445

chapter 634

431

chapter 633

425

chapter 632

434

chapter 631

426

chapter 630

442

chapter 629

441

chapter 628

430

chapter 627

425

chapter 626

431

chapter 625

425

chapter 624

435

chapter 623

417

chapter 622

424

chapter 621

529

chapter 620

448

chapter 619

441

chapter 618

417

chapter 617

432

chapter 616

415

chapter 615

405

chapter 614

402

chapter 613

411

chapter 612

413

chapter 611

407

chapter 610

411

chapter 609

425

chapter 608

410

chapter 607

409

chapter 606

412

chapter 605

407

chapter 604

394

chapter 603

406

chapter 602

414

chapter 601

419

chapter 600

427

chapter 599

388

chapter 598

437

chapter 597

389

chapter 596

419

chapter 595

438

chapter 594

427

chapter 593

436

chapter 592

421

chapter 591

394

chapter 590

394

chapter 589

375

chapter 588

379

chapter 587

391

chapter 586

433

chapter 585

397

chapter 584

413

chapter 583

415

chapter 582

394

chapter 581

432

chapter 580

439

chapter 579

400

chapter 578

396

chapter 577

416

chapter 576

404

chapter 575

414

chapter 574

438

chapter 573

418

chapter 572

431

chapter 571

468

chapter 570

440

chapter 569

432

chapter 568

399

chapter 567

408

chapter 566

436

chapter 565

412

chapter 564

407

chapter 563

389

chapter 562

387

chapter 561

420

chapter 560

419

chapter 559

419

chapter 558

402

chapter 557

413

chapter 556

409

chapter 555

429

chapter 554

397

chapter 553

422

chapter 552

408

chapter 551

444

chapter 550

460

chapter 549

395

chapter 548

400

chapter 547

398

chapter 546

456

chapter 545

465

chapter 544

462

chapter 543

482

chapter 542

439

chapter 541

464

chapter 540

482

chapter 539

499

chapter 538

609

chapter 537

480

chapter 536

462

chapter 535

492

chapter 534

1590

chapter 533

1264

chapter 532

483

chapter 531

1803

chapter 530

502

chapter 529

481

chapter 528

594

chapter 527

592

chapter 526

507

chapter 525

1246

chapter 524

1204

chapter 523

717

chapter 522

1996

chapter 521

548

chapter 520

503

chapter 519

505

chapter 518

578

chapter 517

558

chapter 516

508

chapter 515

520

chapter 514

562

chapter 513

512

chapter 512

510

chapter 511

526

chapter 510

511

chapter 509

509

chapter 508

560

chapter 507

534

chapter 506

466

chapter 505

508

chapter 504

461

chapter 503

451

chapter 502

479

chapter 501

571

chapter 500

513

chapter 499

453

chapter 498

459

chapter 497

459

chapter 496

453

chapter 495

1759

chapter 494

432

chapter 493

446

chapter 492

1156

chapter 491

444

chapter 490

464

chapter 489

440

chapter 488

453

chapter 487

475

chapter 486

544

chapter 485

493

chapter 484

478

chapter 483

445

chapter 482

2007

chapter 481

431

chapter 480

491

chapter 479

487

chapter 478

599

chapter 477

542

chapter 476

516

chapter 475

492

chapter 474

483

chapter 473

471

chapter 472

1855

chapter 471

737

chapter 470

513

chapter 469

694

chapter 468

1065

chapter 467

563

chapter 466

492

chapter 465

481

chapter 464

459

chapter 463

425

chapter 462

488

chapter 461

448

chapter 460

470

chapter 459

442

chapter 458

433

chapter 457

440

chapter 456

430

chapter 455

1340

chapter 454

449

chapter 453

464

chapter 452

485

chapter 451

522

chapter 450

478

chapter 449

478

chapter 448

485

chapter 447

527

chapter 446

527

chapter 445

489

chapter 444

469

chapter 443

480

chapter 442

464

chapter 441

436

chapter 440

480

chapter 439

500

chapter 438

433

chapter 437

461

chapter 436

482

chapter 435

481

chapter 434

456

chapter 433

473

chapter 432

494

chapter 431

442

chapter 430

475

chapter 429

524

chapter 428

449

chapter 427

440

chapter 426

454

chapter 425

460

chapter 424

468

chapter 423