Đăng nhập

Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ Luyện Đỉnh Phong

[ Cập nhật lúc: 09:22 20/04/2022 ]

12145245 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (17 người đã đánh giá)

Nội dung

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo. Dương Khai - đệ tử thí luyện kiêm sai vặt quét rác của Lăng Tiêu Các, ngẫu nhiên lấy được một bản vô tự hắc thư, từ đó về sau bước lên võ đạo dằng dặc

Danh sách chương

chapter 2258

293

chapter 2257

120

chapter 2256

98

chapter 2255

83

chapter 2254

94

chapter 2253

90

chapter 2252

79

chapter 2251

90

chapter 2250

92

chapter 2249

81

chapter 2248

68

chapter 2247

81

chapter 2246

70

chapter 2245

65

chapter 2244

69

chapter 2243

76

chapter 2242

74

chapter 2241

96

chapter 2240

77

chapter 2239

74

chapter 2238

88

chapter 2237

86

chapter 2236

92

chapter 2235

85

chapter 2234

70

chapter 2233

81

chapter 2232

68

chapter 2231

69

chapter 2230

76

chapter 2229

73

chapter 2228

79

chapter 2227

76

chapter 2226

76

chapter 2225

75

chapter 2224

71

chapter 2223

68

chapter 2222

72

chapter 2221

71

chapter 2220

76

chapter 2219

79

chapter 2218

68

chapter 2217

70

chapter 2216

68

chapter 2215

73

chapter 2214

69

chapter 2213

70

chapter 2212

64

chapter 2211

69

chapter 2210

71

chapter 2209

67

chapter 2208

66

chapter 2207

56

chapter 2206

63

chapter 2205

60

chapter 2204

55

chapter 2203

62

chapter 2202

60

chapter 2201

62

chapter 2200

65

chapter 2199

63

chapter 2198

61

chapter 2197

59

chapter 2196

68

chapter 2195

59

chapter 2194

63

chapter 2193

63

chapter 2192

60

chapter 2191

68

chapter 2190

62

chapter 2189

74

chapter 2188

70

chapter 2187

62

chapter 2186

66

chapter 2185

66

chapter 2184

70

chapter 2183

63

chapter 2182

65

chapter 2181

57

chapter 2180

58

chapter 2179

57

chapter 2178

60

chapter 2177

54

chapter 2176

68

chapter 2175

68

chapter 2174

57

chapter 2173

58

chapter 2172

60

chapter 2171

61

chapter 2170

60

chapter 2169

57

chapter 2168

56

chapter 2167

63

chapter 2166

58

chapter 2165

60

chapter 2164

60

chapter 2163

61

chapter 2162

59

chapter 2161

64

chapter 2160

69

chapter 2159

66

chapter 2158

67

chapter 2157

64

chapter 2156

67

chapter 2155

64

chapter 2154

63

chapter 2153

69

chapter 2152

79

Chapter 2151

979

Chapter 2150

224

Chapter 2149

176

Chapter 2148

154

Chapter 2147

137

Chapter 2146

145

Chapter 2145

147

Chapter 2144

148

Chapter 2143

138

Chapter 2142

144

Chapter 2140

276

Chapter 2139

137

Chapter 2138

137

Chapter 2137

127

Chapter 2136

135

Chapter 2135

146

Chapter 2134

126

Chapter 2133

136

Chapter 2132

124

Chapter 2131

127

Chapter 2130

127

Chapter 2129

130

Chapter 2128

147

Chapter 2127

121

Chapter 2126

117

Chapter 2125

132

Chapter 2124

115

Chapter 2123

123

Chapter 2122

128

Chapter 2121

132

Chapter 2120

128

Chapter 2119

109

Chapter 2118

131

Chapter 2117

125

Chapter 2116

124

Chapter 2115

123

Chapter 2114

122

Chapter 2113

122

Chapter 2112

122

Chapter 2111

109

Chapter 2110

117

Chapter 2109

106

Chapter 2108

107

Chapter 2107

102

Chapter 2106

106

Chapter 2105

103

Chapter 2104

103

Chapter 2103

102

Chapter 2102

106

Chapter 2101

103

Chapter 2100

109

Chapter 2099

103

Chapter 2098

108

Chapter 2097

106

Chapter 2096

104

Chapter 2095

118

Chapter 2094

107

Chapter 2093

102

Chapter 2092

114

Chapter 2091

117

Chapter 2090

109

Chapter 2089

107

Chapter 2088

113

chapter 2087

431

chapter 2086

320

chapter 2085

232

chapter 2084

174

chapter 2083

152

chapter 2082

145

chapter 2081

157

chapter 2080

159

chapter 2079

144

chapter 2078

141

chapter 2077

141

chapter 2076

146

chapter 2075

132

chapter 2074

150

chapter 2073

133

chapter 2072

131

chapter 2071

131

chapter 2070

140

chapter 2069

138

chapter 2068

128

chapter 2067

138

chapter 2066

141

chapter 2065

140

chapter 2064

126

chapter 2063

124

chapter 2062

129

chapter 2061

121

chapter 2060

132

chapter 2059

114

chapter 2058

113

chapter 2057

109

chapter 2056

110

chapter 2055

118

chapter 2054

134

chapter 2053

117

chapter 2052

112

chapter 2051

110

chapter 2050

111

chapter 2049

119

chapter 2048

109

chapter 2047

116

chapter 2046

111

chapter 2045

103

chapter 2044

109

chapter 2043

108

chapter 2042

497

chapter 2041

198

chapter 2040

172

chapter 2039

168

chapter 2038

157

chapter 2037

155

chapter 2036

143

chapter 2035

158

chapter 2034

156

chapter 2033

142

chapter 2032

146

chapter 2031

164

Chapter 2030

595

Chapter 2029

291

Chapter 2028

226

Chapter 2027

287

Chapter 2026

206

Chapter 2025

212

Chapter 2024

348

Chapter 2023

221

Chapter 2022

210

Chapter 2021

269

chapter 2020

196

chapter 2019

192

chapter 2018

186

chapter 2017

182

chapter 2016

162

Chapter 2015

256

Chapter 2014

189

Chapter 2013

188

Chapter 2012

253

Chapter 2011

260

Chapter 2010

226

Chapter 2009

360

Chapter 2008

260

Chapter 2007

210

Chapter 2006

305

Chapter 2005

190

Chapter 2004

176

Chapter 2003

284

Chapter 2002

210

Chapter 2001

187

Chapter 2000

287

Chapter 1999

202

Chapter 1998

168

Chapter 1997

174

chapter 1996

254

chapter 1995

197

chapter 1994

175

chapter 1993

168

chapter 1992

167

chapter 1991

192

chapter 1990

183

chapter 1989

221

Chapter 1988

459

Chapter 1987

286

Chapter 1986

225

Chapter 1985

250

Chapter 1984

199

Chapter 1983

229

Chapter 1982

315

Chapter 1981

239

Chapter 1980

226

Chapter 1979

333

Chapter 1978

262

Chapter 1977

228

Chapter 1976

381

Chapter 1975

258

Chapter 1974

248

Chapter 1973

381

Chapter 1972

388

Chapter 1971

282

Chapter 1970

290

Chapter 1969

203

Chapter 1968

202

Chapter 1967

264

Chapter 1966

194

Chapter 1965

202

Chapter 1964

179

Chapter 1963

200

Chapter 1962

223

Chapter 1961

401

Chapter 1960

226

Chapter 1959

280

Chapter 1958

209

Chapter 1957

179

Chapter 1956

180

Chapter 1955

337

Chapter 1954

200

Chapter 1953

190

Chapter 1952

190

Chapter 1951

199

Chapter 1950

208

Chapter 1949

427

Chapter 1948

407

Chapter 1947

265

Chapter 1946

302

Chapter 1945

221

Chapter 1944

214

Chapter 1943

0

Chapter 1942

336

Chapter 1941

356

Chapter 1940

293

Chapter 1939

228

Chapter 1938

227

Chapter 1937

278

Chapter 1936

211

Chapter 1935

215

chapter 1934

276

chapter 1933

219

chapter 1932

200

chapter 1931

211

chapter 1930

200

chapter 1929

191

chapter 1928

191

chapter 1927

185

chapter 1926

192

chapter 1925

213

chapter 1924

202

chapter 1923

187

chapter 1922

179

chapter 1921

188

chapter 1920

207

chapter 1919

208

Chapter 1918

658

Chapter 1917

409

Chapter 1915

421

Chapter 1914

311

Chapter 1913

382

Chapter 1912

337

Chapter 1911

368

Chapter 1910

329

Chapter 1909

380

Chapter 1908

334

Chapter 1907

286

Chapter 1906

241

Chapter 1905

295

Chapter 1904

304

Chapter 1903

331

Chapter 1902

304

Chapter 1901

323

Chapter 1900

292

Chapter 1899

300

Chapter 1898

288

Chapter 1897

269

Chapter 1896

236

Chapter 1895

217

Chapter 1894

307

Chapter 1893

292

Chapter 1892

325

Chapter 1891

229

Chapter 1890

217

Chapter 1889

224

Chapter 1888

237

Chapter 1887

208

Chapter 1886

379

Chapter 1885

226

Chapter 1884

299

Chapter 1883

344

Chapter 1882

300

Chapter 1881

442

Chapter 1880

311

Chapter 1879

313

Chapter 1878

239

Chapter 1877

316

Chapter 1876

335

Chapter 1875

237

Chapter 1874

287

Chapter 1873

224

Chapter 1872

329

Chapter 1871

397

Chapter 1870

422

Chapter 1869

303

Chapter 1868

541

Chapter 1867

1247

Chapter 1866

1011

Chapter 1865

331

Chapter 1864

262

Chapter 1863

296

Chapter 1862

307

Chapter 1861

228

Chapter 1860

222

Chapter 1859

270

Chapter 1858

205

Chapter 1857

198

Chapter 1856

284

Chapter 1855

245

Chapter 1854

206

Chapter 1853

273

Chapter 1852

210

Chapter 1851

280

Chapter 1850

283

Chapter 1849

219

Chapter 1848

285

Chapter 1847

226

Chapter 1846

224

Chapter 1845

285

Chapter 1844

502

Chapter 1943

810

Chapter 1842

384

Chapter 1841

287

Chapter 1840

224

Chapter 1839

329

Chapter 1838

232

Chapter 1837

281

Chapter 1836

325

Chapter 1835

287

Chapter 1834

216

Chapter 1833

217

Chapter 1832

270

Chapter 1831

299

Chapter 1830

325

Chapter 1829

332

Chapter 1828

273

Chapter 1827

364

Chapter 1826

320

Chapter 1825

428

Chapter 1824

384

Chapter 1823

313

Chapter 1822

239

Chapter 1821

255

Chapter 1820

343

Chapter 1819

239

Chapter 1818

234

Chapter 1817

241

Chapter 1816

285

Chapter 1815

301

Chapter 1814

300

Chapter 1813

249

Chapter 1812

253

Chapter 1811

350

Chapter 1810

286

Chapter 1809

350

Chapter 1808

323

Chapter 1807

309

Chapter 1806

267

Chapter 1805

301

Chapter 1804

342

Chapter 1803

241

Chapter 1802

301

Chapter 1801

270

Chapter 1800

274

Chapter 1799

312

Chapter 1798

266

Chapter 1797

250

Chapter 1796

342

Chapter 1795

363

Chapter 1794

308

Chapter 1793

252

Chapter 1792

351

Chapter 1791

340

Chapter 1790

325

Chapter 1789

309

Chapter 1788

330

Chapter 1787

263

Chapter 1786

249

Chapter 1785

253

Chapter 1784

243

Chapter 1783

247

Chapter 1782

378

Chapter 1781

274

Chapter 1780

369

Chapter 1779

260

Chapter 1778

338

Chapter 1777