Đăng nhập

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

[ Cập nhật lúc: 02:30 02/02/2020 ]

20169781 Lượt xem

Đang tiến hành

5.1 (7 người đã đánh giá)

Nội dung

thái cổ thần vẫn, hằng cổ nghiền nát, mạt pháp bắt đầu, kỳ tài buông xuống...
một gã FA từ thế giới hiện đại xuyên việt qua vương giả đại lục, sở hữu Không Linh Căn ngàn năm hiếm gặp, hắn bái nhập sơn môn linh kiếm phái, với trí thông minh nghiền áp dị giới, bước nên con đường trở thành vô thượng cường giả...

Danh sách chương

chapter 523

846

chapter 522

1447

chapter 521

200

chapter 520

208

chapter 519

236

chapter 518

215

chapter 517

250

chapter 516

233

chapter 515

211

chapter 514

236

chapter 513

215

chapter 511-512

238

chapter 510

223

chapter 509

225

chapter 508

212

chapter 507

252

chapter 506

228

chapter 505

224

chapter 504

221

chapter 503

216

chapter 502

223

chapter 501

204

chapter 500

226

chapter 499

210

chapter 498

218

chapter 497

206

chapter 496

223

chapter 495

207

chapter 494

216

chapter 493

206

chapter 492

210

chapter 491

201

chapter 490

222

chapter 489

240

chapter 488

230

chapter 487

215

chapter 486

219

chapter 485

197

chapter 484

206

chapter 483

203

chapter 482

197

chapter 481

224

chapter 480

222

chapter 479

224

chapter 478

215

chapter 477

238

chapter 476

234

chapter 475

222

chapter 474

195

chapter 473

184

chapter 472

201

chapter 471

198

chapter 470

203

chapter 469

190

chapter 468

196

chapter 467

205

chapter 466

190

chapter 465

180

chapter 464

186

chapter 463

186

chapter 462

193

chapter 461

200

chapter 460

203

chapter 459

189

chapter 458

190

chapter 457

189

chapter 456

188

chapter 455

196

chapter 454

157

chapter 453

171

chapter 452

204

chapter 451

164

chapter 450

169

chapter 449

175

chapter 448

169

chapter 447

182

chapter 446

151

chapter 445

171

chapter 444

172

chapter 443

159

chapter 442

175

chapter 441

177

chapter 440

191

chapter 439

278

chapter 438

300

chapter 437

266

chapter 436

281

chapter 435

274

chapter 434

284

chapter 433

521

chapter 432

28305

chapter 431

6292

chapter 430

6506

chapter 429 video

10251

chapter 428

7685

Chapter 427

43691

Chapter 426

11675

Chapter 425

10219

Chapter 424

9739

Chapter 423

10957

Chapter 422

9661

Chapter 421

9551

Chapter 420

12101

Chapter 419

20621

Chapter 418

11379

Chapter 417

16125

Chapter 416

11441

Chapter 415

18902

Chapter 414

14148

Chapter 413

15315

Chapter 412

13256

Chapter 411

17113

Chapter 410

14041

Chapter 409

19010

Chapter 408

14484

Chapter 407

19372

Chapter 406

15130

Chapter 405

14713

Chapter 404

19211

Chapter 403

17615

Chapter 402

19663

Chapter 401

15801

Chapter 400

18814

Chapter 399

18504

Chapter 398

17202

Chapter 397

17091

Chapter 396

25890

Chapter 395

19467

Chapter 394

17668

Chapter 393

24558

Chapter 392

18037

Chapter 391

24707

Chapter 390

18662

Chapter 389

23180

Chapter 388

17122

Chapter 387

25093

Chapter 386

18390

Chapter 385

25175

Chapter 384

19956

Chapter 383

21260

Chapter 382

29090

Chapter 381

26202

Chapter 380

32525

Chapter 379

30186

Chapter 378

23791

Chapter 377

26041

Chapter 376

33639

Chapter 375

34226

Chapter 374

24189

Chapter 373

32491

Chapter 372

30753

Chapter 371

33727

Chapter 370

23663

Chapter 369

27759

Chapter 368

39699

Chapter 367

42230

Chapter 366

44910

Chapter 365

29292

Chapter 364

29155

Chapter 363

28605

Chapter 362

30122

Chapter 361

27961

Chapter 360

29185

Chapter 359

28856

Chapter 358

27967

Chapter 357

30138

Chapter 356

29005

Chapter 355

29263

Chapter 354

31889

Chapter 353

31503

Chapter 352

29563

Chapter 351

30389

Chapter 350

31875

Chapter 349

27159

Chapter 348

27061

Chapter 347

26664

Chapter 346

26035

Chapter 345

26590

Chapter 344

25856

Chapter 343

27262

Chapter 342

27719

Chapter 341

27214

Chapter 340

25158

Chapter 339

25757

Chapter 338

26974

Chapter 337

25470

Chapter 336

26231

Chapter 335

27034

Chapter 334

25765

Chapter 333

25937

Chapter 332

26137

Chapter 331

26832

Chapter 330

27535

Chapter 329

32128

Chapter 328

28876

Chapter 327

34087

Chapter 326

34953

Chapter 325

35960

Chapter 324

34892

Chapter 323

30231

Chapter 322

37313

Chapter 321

30411

Chapter 320

33170

Chapter 319

29845

Chapter 318

33843

Chapter 317

34472

Chapter 316

40173

Chapter 315

38214

Chapter 314

36689

Chapter 313

36060

Chapter 312

36316

Chapter 311

33680

Chapter 310

38291

Chapter 309

37678

Chapter 308

37916

Chapter 307

34159

Chapter 306

37771

Chapter 305

34500

Chapter 304

42230

Chapter 303

40390

Chapter 302

46693

Chapter 301

37316

Chapter 300

39492

Chapter 299

37151

Chapter 298

40760

Chapter 297

41318

Chapter 296

41320

Chapter 295

41381

Chapter 294

41154

Chapter 293

40911

Chapter 292

43092

Chapter 291

43599

Chapter 290

45775

Chapter 289

43096

Chapter 288

43331

Chapter 287

41995

Chapter 286

44810

Chapter 285

43766

Chapter 284

42688

Chapter 283

46402

Chapter 282

44996

Chapter 281

49737

Chapter 280

47425

Chapter 279

40317

Chapter 278

42043

Chapter 277

41235

Chapter 276

43180

Chapter 275

41700

Chapter 274

40739

Chapter 273

41505

Chapter 272

43024

Chapter 271

41304

Chapter 270

47613

Chapter 269

38834

Chapter 268

40711

Chapter 267

40609

Chapter 266

39282

Chapter 265

40412

Chapter 264

40320

Chapter 263

38302

Chapter 262

39223

Chapter 261

38262

Chapter 260

40457

Chapter 259

37700

Chapter 258

39620

Chapter 257

39477

Chapter 256

40968

Chapter 255

44029

Chapter 254

43745

Chapter 253

46048

Chapter 252

48476

Chapter 251

51490

Chapter 250

48629

Chapter 249

46152

Chapter 248

50135

Chapter 247

46684

Chapter 246

50362

Chapter 245

48326

Chapter 244

49151

Chapter 243

49204

Chapter 242

45952

Chapter 241

49193

Chapter 240

52067

Chapter 239

46286

Chapter 238

45670

Chapter 237

46261

Chapter 236

46129

Chapter 235

46350

Chapter 234

47108

Chapter 233

51243

Chapter 232

49616

Chapter 231

51534

Chapter 230

53861

Chapter 229

52818

Chapter 228

46748

Chapter 227

47158

Chapter 226

46512

Chapter 225

48578

Chapter 224

46266

Chapter 223

49817

Chapter 222

46587

Chapter 221

47644

Chapter 220

48774

Chapter 219

49777

Chapter 218

45958

Chapter 217

46837

Chapter 216

44874

Chapter 215

46160

Chapter 214

48449

Chapter 213

47360

Chapter 212

46805

Chapter 211

48249

Chapter 210

49931

Chapter 209

46281

Chapter 208

46721

Chapter 207

46483

Chapter 206

47100

Chapter 205

47233

Chapter 204

46730

Chapter 203

47573

Chapter 202

47979

Chapter 201

49205

Chapter 200

52369

Chapter 199

47583

Chapter 198

47362

Chapter 197

47642

Chapter 196

48750

Chapter 195

50220

Chapter 194

51346

Chapter 193

48931

Chapter 192

50390

Chapter 191

50567

Chapter 190

51528

Chapter 189

48803

Chapter 188

49314

Chapter 187

50230

Chapter 186

55176

Chapter 185

51181

Chapter 184

48762

Chapter 183

52275

Chapter 182

55087

Chapter 181

56573

Chapter 180

56874

Chapter 179

50537

Chapter 178

51309

Chapter 177

51087

Chapter 176

50719

Chapter 175

54611

Chapter 174

51133

Chapter 173

53820

Chapter 172

53765

Chapter 171

53836

Chapter 170

53977

Chapter 169

52616

Chapter 168

52248

Chapter 167

55325

Chapter 166

60905

Chapter 165

57222

Chapter 164

54359

Chapter 163

55027

Chapter 162

53461

Chapter 161

53136

Chapter 160

52660

Chapter 159

51009

Chapter 158

53375

Chapter 157

56335

Chapter 156

52614

Chapter 155

53740

Chapter 154

52270

Chapter 153

55639

Chapter 152

53285

Chapter 151

53403

Chapter 150

54552

Chapter 149

50482

Chapter 148

51178

Chapter 147

51290

Chapter 146

54816

Chapter 145

52963

Chapter 144

52215

Chapter 143

49124

Chapter 142

49452

Chapter 141

59554

Chapter 140

56012

Chapter 139

51152

Chapter 138

51844

Chapter 137

53950

Chapter 136

52031

Chapter 135

55083

Chapter 134

51302

Chapter 133

59502

Chapter 132

54694

Chapter 131

53327

Chapter 130

56392

Chapter 129

54210

Chapter 128

54071

Chapter 127

54939

Chapter 126

54362

Chapter 125

53214

Chapter 124

54293

Chapter 123

53668

Chapter 122

53289

Chapter 121

53595

Chapter 120

58165

Chapter 119

51362

Chapter 118

51654

Chapter 117

52824

Chapter 116

52787

Chapter 115

53846

Chapter 114

52168

Chapter 113

54424

Chapter 112

54483

Chapter 111

57306

Chapter 110

59209

Chapter 109

56811

Chapter 108

57872

Chapter 107

57939

Chapter 106

58163

Chapter 105

57604

Chapter 104

56603

Chapter 103

58403

Chapter 102

57428

Chapter 101

59812

Chapter 100

63656

Chapter 99

57003

Chapter 98

57822

Chapter 97

60160

Chapter 96

61294

Chapter 95

64764

Chapter 94

66289

Chapter 93

64489

Chapter 92

64766

Chapter 91

63514

Chapter 90

68332

Chapter 89

64852

Chapter 88

68430

Chapter 87

67466

Chapter 86

68212

Chapter 85

69962

Chapter 84

64514

Chapter 83

64401

Chapter 82

65388

Chapter 81

67813

Chapter 80

69543

Chapter 79

63930

Chapter 78

64739

Chapter 77

65787

Chapter 76

66084

Chapter 75

67412

Chapter 74

65355

Chapter 73

66802

Chapter 72

67257

Chapter 71

65551

Chapter 70

68106

Chapter 69

64674

Chapter 68

64589

Chapter 67

65697

Chapter 66

67101

Chapter 65

67664

Chapter 64

66593

Chapter 63

67834

Chapter 62

65031

Chapter 61

68001

Chapter 60

71164

Chapter 59

67161

Chapter 58

67349

Chapter 57

68382

Chapter 56

66572

Chapter 55

71362

Chapter 54

68545

Chapter 53

69527

Chapter 52

68892

Chapter 51

70052

Chapter 50

73049

Chapter 49

68100

Chapter 48