Đăng nhập

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

[ Cập nhật lúc: 09:27 18/04/2022 ]

14711810 Lượt xem

Đang tiến hành

4.0 (10 người đã đánh giá)

Nội dung

Bắc Huyền Tiên tôn Trần Phàm bởi vì tu hành quá nhanh độ kiếp thất bại, nhân duyên tế hội hạ, phát hiện mình trở lại địa cầu lúc còn nhỏ, pháp lực, thần thông, Nguyên Thần, đạo tâm thậm chí pháp bảo đạo khí thần binh tất cả đều biến mất. Trần Phàm hồi ức mình ở kiếp trước đủ loại ân oán tình cừu, quyết tâm muốn làm lại từ đầu...

Danh sách chương

chapter 764

146

chapter 763

47

chapter 762

38

chapter 761

34

chapter 760

39

chapter 759

35

chapter 758

37

chapter 757

37

chapter 756

35

chapter 755

31

chapter 754

35

chapter 753

33

chapter 752

30

chapter 751

31

chapter 750

39

chapter 749

37

chapter 748

36

Chapter 747

345

Chapter 746

104

Chapter 745

79

Chapter 744

88

Chapter 743

70

chapter 742

146

chapter 741

89

chapter 740

117

chapter 739

94

chapter 738

116

chapter 737

148

chapter 736

338

chapter 735

136

chapter 734

115

chapter 733

109

chapter 732

114

chapter 731

105

chapter 730

117

chapter 729

104

Chapter 728

602

Chapter 727

276

Chapter 726

246

Chapter 725

243

Chapter 724

205

Chapter 723

183

Chapter 722

269

Chapter 721

227

Chapter 720

256

Chapter 719

190

Chapter 718

250

Chapter 717

191

Chapter 716

279

Chapter 715

230

Chapter 714

204

Chapter 713

197

Chapter 712

396

Chapter 711

260

Chapter 710

268

Chapter 709

292

Chapter 708

248

Chapter 707

252

Chapter 706

274

Chapter 705

212

Chapter 704

293

Chapter 703

246

Chapter 702

282

Chapter 701

241

Chapter 700

261

Chapter 699

287

Chapter 698

309

Chapter 697

281

Chapter 696

276

Chapter 695

296

Chapter 694

249

Chapter 693

286

Chapter 692

0

Chapter 691

437

Chapter 690

329

Chapter 689

347

Chapter 688

281

Chapter 687

390

Chapter 686

357

Chapter 685

353

Chapter 684

347

Chapter 683

343

Chapter 682

381

Chapter 681

370

Chapter 680

360

Chapter 679

310

Chapter 678

405

Chapter 677

348

Chapter 676

327

Chapter 675

260

Chapter 674

273

Chapter 673

259

Chapter 672

249

Chapter 671

256

Chapter 670

2015

Chapter 669

1712

Chapter 668

269

Chapter 667

317

Chapter 666

1397

Chapter 665

1684

Chapter 664

1451

Chapter 663

301

Chapter 662

280

Chapter 661

246

Chapter 660

1793

Chapter 659

285

Chapter 658

293

Chapter 657

1852

Chapter 656

1541

Chapter 655

291

Chapter 654

1499

Chapter 653

288

Chapter 652

252

Chapter 651

272

Chapter 650

287

Chapter 649

286

Chapter 648

259

Chapter 647

1648

Chapter 646

281

Chapter 645

276

Chapter 644

241

Chapter 643

232

Chapter 642

346

Chapter 641

2059

Chapter 640

264

Chapter 639

1655

Chapter 638

1365

Chapter 637

313

Chapter 636

339

chapter 635

337

chapter 634

272

chapter 633

282

Chapter 632

1560

Chapter 631

341

Chapter 630

1175

Chapter 629

1346

Chapter 628

303

Chapter 627

350

Chapter 626

276

Chapter 625

326

Chapter 624

346

Chapter 623

336

Chapter 622

338

Chapter 621

294

Chapter 620

334

Chapter 619

327

Chapter 618

350

Chapter 617

1530

Chapter 616

324

Chapter 615

322

Chapter 614

1875

chapter 613

255

chapter 612

272

chapter 611

251

chapter 610

1503

chapter 609

253

chapter 608

253

chapter 607

246

chapter 606

245

chapter 605

275

chapter 604

232

chapter 603

255

chapter 602

251

chapter 601

257

chapter 600

268

chapter 599

237

chapter 598

262

chapter 597

247

chapter 596

250

chapter 595

233

chapter 594

246

chapter 593

1574

chapter 592

282

chapter 591

253

chapter 590

268

chapter 589

295

chapter 588

300

chapter 587

260

chapter 586

254

chapter 585

254

chapter 584

251

chapter 583

248

chapter 582

260

chapter 581

1274

chapter 580

271

Chapter 579

758

Chapter 578

599

chapter 577

350

chapter 576

313

chapter 575

306

chapter 574

325

chapter 573

305

chapter 572

1098

chapter 571

356

chapter 570

322

chapter 569

313

chapter 568

298

chapter 567

278

chapter 566

292

chapter 565

311

chapter 564

303

chapter 563

311

chapter 562

319

chapter 561

303

chapter 560

304

chapter 559

2276

chapter 558

295

chapter 557

298

chapter 556

298

chapter 555

1609

chapter 554

283

chapter 553

292

chapter 552

281

chapter 551

297

chapter 550

290

chapter 549

283

chapter 548

281

chapter 547

1163

chapter 546

265

chapter 545

262

chapter 544

1390

chapter 543

291

chapter 542

297

chapter 541

1128

chapter 540

294

chapter 539

270

chapter 538

281

chapter 537

264

chapter 536

1110

chapter 535

1670

chapter 534

265

chapter 533

1822

chapter 532

258

chapter 531

1790

chapter 530

288

chapter 529

280

chapter 528

1121

chapter 527

277

chapter 526

256

chapter 525

275

chapter 524

256

chapter 523

255

chapter 522

268

chapter 521

268

chapter 520

254

chapter 519

246

chapter 518

246

chapter 517

236

chapter 516

269

chapter 515

255

chapter 514

250

chapter 513

249

chapter 512

266

chapter 511

1181

chapter 510

308

chapter 509

267

chapter 508

1863

chapter 507

263

chapter 506

281

chapter 505

1342

chapter 504

269

chapter 503

1311

chapter 502

272

chapter 501

273

chapter 500

300

chapter 499

246

chapter 498

279

chapter 497

254

chapter 496

275

chapter 495

1547

chapter 494

963

chapter 493

1048

chapter 492

1421

chapter 491

272

chapter 490

263

chapter 489

258

chapter 488

248

chapter 487

1440

chapter 486

268

chapter 485

252

chapter 484

251

chapter 483

253

chapter 482

255

chapter 481

2071

chapter 480

255

chapter 479

249

chapter 478

247

chapter 477

1322

chapter 476

1653

chapter 475

259

chapter 474

252

chapter 473

252

chapter 472

288

chapter 471

306

chapter 470

275

chapter 469

1445

chapter 468

265

chapter 467

263

chapter 466

1284

chapter 465

294

chapter 464

279

chapter 463

248

chapter 462

1155

chapter 461

1298

chapter 460

281

chapter 459

244

chapter 458

249

chapter 457

245

chapter 456

251

chapter 455

248

chapter 454

247

chapter 453

267

chapter 452

251

chapter 451

252

chapter 450

249

chapter 449

253

chapter 448

286

chapter 447

1151

chapter 446

1094

chapter 445

1827

chapter 444

299

chapter 443

1140

chapter 442

275

chapter 441

1560

chapter 440

275

chapter 439

1987

chapter 438

273

chapter 437

263

chapter 436

283

chapter 435

282

chapter 434

280

chapter 433

2236

chapter 432

1262

chapter 431

1354

chapter 430

276

chapter 429

1252

chapter 428

273

chapter 427

273

chapter 426

278

chapter 425

1223

chapter 424

1396

chapter 423

956

chapter 422

280

chapter 421

284

chapter 420

282

chapter 419

259

chapter 418

269

chapter 417

288

chapter 416

282

chapter 415

1207

chapter 414

286

chapter 413

277

chapter 412

267

chapter 411

276

chapter 410

276

chapter 409

278

chapter 408

277

chapter 407

1980

chapter 406

301

chapter 405

299

chapter 404

1593

chapter 403

290

chapter 402

291

chapter 401

281

chapter 400

311

1344

chapter 397

274

chapter 396

1334

chapter 395

1009

chapter 394

1175

chapter 393

1242

chapter 392

279

chapter 391

267

chapter 390

279

chapter 389

279

chapter 388

1664

chapter 387

265

chapter 386

1712

chapter 385

1232

chapter 384

1037

chapter 383

284

chapter 382

1630

chapter 381

269

chapter 380

281

chapter 379

277

chapter 378

291

chapter 377

275

chapter 376

1135

chapter 375 fix

284

chapter 374

276

chapter 373

268

chapter 372

280

chapter 371

1846

chapter 370

2873

chapter 369

270

chapter 368

1462

chapter 367

1605

chapter 366

278

chapter 365

273

chapter 364

280

chapter 363

305

chapter 362

261

chapter 361

277

chapter 360

301

chapter 359

293

chapter 358

311

chapter 357

1442

chapter 356

299

chapter 355

273

chapter 354

313

chapter 344

324

chapter 343 video

375

chapter 342 video

356

chapter 341 video

368

chapter 340 video

376

chapter 339

380

chapter 338

383

chapter 337

349

chapter 336

401

chapter 335

595

chapter 334

11901

chapter 333

10953

chapter 332

10387

chapter 331

8859

chapter 330

9603

chapter 329 video

9007

chapter 328

8859

chapter 327

8813

chapter 326

8384

chapter 325

13053

chapter 324

12229

chapter 323

13708

chapter 322

12427

chapter 321

13900

chapter 320

12514

chapter 319

12367

chapter 318

13593

chapter 317

13000

chapter 316

12762

chapter 315

13830

chapter 314

13210

chapter 313

13051

chapter 312

12084

chapter 311

13101

chapter 310

14037

chapter 309

14149

chapter 308

14440

chapter 307

15189

chapter 306

15614

chapter 305

16002

chapter 304

15212

chapter 303

16832

chapter 302

17691

chapter 301

17942

chapter 300

19253

chapter 299

18511

chapter 298

18443

chapter 297 video

17191

chapter 296

19052

chapter 295

20342

chapter 294

20077

chapter 293

19835

chapter 292

20719

chapter 291

20937

chapter 290

23787

chapter 289

23120

chapter 288

21393

chapter 287

20690

chapter 286

23383

chapter 285

25528

chapter 284 video

21601

chapter 283

23944

Chapter 282

24341

Chapter 281

23438

Chapter 280

23810

Chapter 279

22852

Chapter 278