Đăng nhập

The Maid Dragon of Kobayashi

The Maid Dragon of Kobayashi

[ Cập nhật lúc: 04:55 15/01/2022 ]

322414 Lượt xem

Đang tiến hành

10.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

Truyện kể về một mụ kỹ sư tên là Kobayashi vô tình cứu một con rồng, thế là con rồng ấy biến thành một bé loli nguyện làm hầu gái ngày ngày chăm sóc "Kobayashi-san yêu vấu"

Danh sách chương

chapter 115

9

chapter 114

0

chapter 113

19

chapter 112

1

chapter 111

12

chapter 110

10

chapter 109

12

chapter 108

15

chapter 107

16

chapter 106

16

chapter 105

9

chapter 104

21

chapter 103

18

chapter 102

9

chapter 101

20

chapter 100

27

chapter 99

28

chapter 98

22

chapter 97

43

chapter 96

31

chapter 95

37

chapter 94

50

chapter 93

16

chapter 92

40

chapter 91

30

chapter 90

39

chapter 89

60

chapter 88

62

chapter 87

83

chapter 86

1316

chapter 85

53

chapter 84

45

chapter 83

54

chapter 82

43

chapter 81

46

chapter 80

38

chapter 79

36

chapter 78

45

chapter 77

45

chapter 76

51

chapter 75

46

chapter 74

44

chapter 73

59

chapter 72

51

chapter 71

67

chapter 70

1733

chapter 69

1488

chapter 68

61

chapter 67

63

chapter 66

58

chapter 65

62

chapter 64

53

chapter 63

42

chapter 62

58

chapter 61

36

chapter 60

71

chapter 59

48

chapter 58

74

chapter 57

68

chapter 56

73

chapter 55

36

chapter 54

1465

chapter 53

93

chapter 52

92

chapter 51

49

chapter 50

37

chapter 49

34

chapter 48

42

chapter 47

36

chapter 46

35

chapter 45

33

chapter 44

38

chapter 43

36

chapter 42

125

chapter 41

918

chapter 40

866

chapter 39

201

chapter 38

197

chapter 37

194

chapter 36

1388

chapter 35

851

chapter 34

1222

chapter 33

792

chapter 32

4477

chapter 31

1560

chapter 30

1159

chapter 29

925

chapter 28

890

chapter 27

1004

chapter 26

849

chapter 25

1430

chapter 24

1012

chapter 23

894

chapter 22

840

chapter 21

3889

chapter 20

3955

chapter 19

3735

chapter 18

2306

chapter 17

1847

chapter 16

1230

chapter 15

1161

chapter 14

1620

chapter 13

4564

chapter 12

1446

chapter 11

1192

chapter 10

1734

chapter 9

1839

chapter 8

1769

chapter 7

2140

chapter 6

2100

chapter 5

2080

chapter 4

2172

chapter 3

2306

chapter 2

2809

chapter 1

3625

0 bình luận