Đăng nhập

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

[ Cập nhật lúc: 05:41 23/04/2022 ]

16509178 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (13 người đã đánh giá)

Nội dung

Tu tiên giới hiện đại, ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé, người người đều cảm thấy bất an. Mã Anh Hùng - Một nhân viên trị an trong lúc vô tình cứu được 1 cô gái tu tiên, đánh bậy đánh bạ mà bước lên con đường tu hành...

Danh sách chương

chapter 704

524

chapter 703

222

chapter 702

178

chapter 701

159

chapter 700

157

chapter 699

161

Chapter 698

1672

Chapter 697

781

Chapter 696

710

Chapter 695

1291

Chapter 694

904

Chapter 693

811

Chapter 692

769

Chapter 691

736

Chapter 690

656

Chapter 689

770

Chapter 688

749

Chapter 687

685

Chapter 686

545

Chapter 685

605

Chapter 684

564

Chapter 683

563

Chapter 682

614

Chapter 681

990

Chapter 680

564

Chapter 679

539

Chapter 678

530

Chapter 677

489

Chapter 676

477

Chapter 675

475

Chapter 674

521

Chapter 673

533

Chapter 672

579

Chapter 671

579

Chapter 670

648

Chapter 669

984

Chapter 668

676

Chapter 667

631

Chapter 666

681

Chapter 665

872

Chapter 664

579

Chapter 663

2296

Chapter 662

2133

Chapter 661

1110

Chapter 660

2034

Chapter 659

518

Chapter 658

521

Chapter 657

504

Chapter 656

515

Chapter 655

508

Chapter 654

477

Chapter 653

1641

Chapter 652

551

Chapter 651

560

Chapter 650

2120

Chapter 649

464

Chapter 648

492

Chapter 647

1429

Chapter 646

490

Chapter 645

530

Chapter 644

485

Chapter 643

1746

Chapter 642

1176

Chapter 641

1455

Chapter 640

515

Chapter 639

492

Chapter 638

1556

Chapter 637

1203

Chapter 636

838

Chapter 635

1021

Chapter 634

496

Chapter 633

505

Chapter 632

506

Chapter 631

1351

Chapter 630

570

Chapter 629

583

Chapter 628

521

Chapter 627

1137

Chapter 626

519

Chapter 625

542

Chapter 624

518

Chapter 623

557

Chapter 622

528

Chapter 621

591

Chapter 620

676

Chapter 619

606

Chapter 618

678

Chapter 617

667

Chapter 616

625

Chapter 615

596

Chapter 614

637

Chapter 613

668

Chapter 612

716

Chapter 611

687

Chapter 610

1382

Chapter 609

1375

Chapter 608

1578

Chapter 607

1794

Chapter 606

722

Chapter 605

1003

Chapter 604

941

Chapter 603

984

Chapter 602

953

Chapter 601

982

Chapter 600

1020

Chapter 599

951

Chapter 598

1215

Chapter 597

976

Chapter 596

1040

Chapter 595

1329

Chapter 594

1414

Chapter 593

1592

Chapter 592

1699

Chapter 591

1964

Chapter 590

2095

chapter 589

2212

chapter 588

2043

chapter 587

595

chapter 586

607

chapter 585

570

chapter 584

551

chapter 583

606

chapter 582

575

chapter 581

554

chapter 580

548

chapter 579

502

chapter 578

503

chapter 577

556

chapter 576

473

chapter 575

455

chapter 574

471

chapter 573

481

chapter 572 fix

473

chapter 571

3158

chapter 570

505

chapter 569

3111

chapter 568

3141

chapter 567

441

chapter 566

485

chapter 565

3102

chapter 564

472

chapter 563

3135

chapter 562

473

chapter 561

468

chapter 560

493

chapter 559

3119

chapter 558 fix

497

chapter 557

3143

chapter 556

434

chapter 555

3105

chapter 554

435

chapter 553

494

chapter 552

462

chapter 551

462

chapter 550

515

chapter 549

474

chapter 548

488

chapter 547

458

chapter 546

464

chapter 545

447

chapter 544

471

chapter 543

432

chapter 542

461

chapter 541

473

chapter 540

481

chapter 539

476

chapter 538

397

chapter 537

444

chapter 536

466

chapter 535

417

chapter 534

421

chapter 533

418

chapter 532

462

chapter 531

397

chapter 530

422

chapter 529

383

chapter 528

393

chapter 527

377

chapter 526

408

chapter 525

388

chapter 524

403

chapter 523

377

chapter 522

397

chapter 521

394

chapter 520

435

chapter 519

395

chapter 518

411

chapter 517

439

chapter 516

479

chapter 515

477

chapter 514

525

chapter 513

762

chapter 512 video

17816

chapter 511 video

8320

chapter 510 video

7427

chapter 509 video

8215

chapter 508

21332

chapter 507

14401

chapter 506

13402

chapter 505

20733

chapter 504

16169

chapter 503

15291

chapter 502 video

12926

chapter 501

14180

chapter 500

14707

chapter 499

14280

chapter 498

16009

chapter 497

15871

chapter 496

16112

chapter 495

15108

chapter 494

17511

chapter 493

16278

chapter 492

367

chapter 491

380

chapter 490

379

chapter 489

381

chapter 488

352

chapter 487

355

chapter 486

352

chapter 485

478

chapter 484

18256

chapter 483

20688

Chapter 482

18617

Chapter 481

18013

Chapter 480

16685

Chapter 479

17444

Chapter 478

16697

chapter 477

17970

chapter 476

17146

chapter 475

17879

chapter 474

18357

Chapter 473

17131

Chapter 472

18949

Chapter 471

20521

Chapter 470

19152

Chapter 469

21308

Chapter 468

21945

Chapter 467

20737

Chapter 466

22714

Chapter 465

26374

chapter 464

18912

chapter 463

13125

chapter 462

15735

chapter 461

11414

chapter 460

15799

chapter 459

11247

chapter 458

18793

chapter 457

12482

chapter 456

15834

chapter 455

12499

chapter 454

17088

Chapter 453 video

13388

Chapter 452

20221

Chapter 451

14419

Chapter 450

22855

Chapter 449

18444

Chapter 448

14237

Chapter 447

19403

Chapter 446

14911

Chapter 445

20452

Chapter 444

15608

Chapter 443

21929

Chapter 442

16050

Chapter 441

21529

Chapter 440

24082

Chapter 439

20233

Chapter 438

21124

Chapter 437

20556

Chapter 436

16426

Chapter 435

22415

Chapter 434

23850

Chapter 433

21994

Chapter 432

22185

Chapter 431

21360

Chapter 430

19949

Chapter 429

22735

Chapter 428

21149

Chapter 427

20071

Chapter 426

16877

Chapter 425

22078

Chapter 424

17176

Chapter 423

25002

Chapter 422

26010

Chapter 421

24771

Chapter 420

24025

Chapter 419

23193

Chapter 418

17303

Chapter 417

22096

Chapter 416

19030

Chapter 415

23951

Chapter 414

20685

Chapter 413

29897

Chapter 412

18618

Chapter 411

23056

Chapter 410

18553

Chapter 409

24615

Chapter 408

17750

Chapter 407

24647

Chapter 406

17711

Chapter 405

24651

Chapter 404

19044

Chapter 403

26107

Chapter 402

20537

Chapter 401

27933

Chapter 400

22209

Chapter 399

24297

Chapter 398

18733

Chapter 397

27271

Chapter 396

19217

Chapter 395

28534

Chapter 394

20736

Chapter 393

27057

Chapter 392

21199

Chapter 391

30489

Chapter 390

23744

Chapter 389

32616

Chapter 388

22894

Chapter 387

29349

Chapter 386

22608

Chapter 385

28542

Chapter 384

21141

Chapter 383

30030

Chapter 382

22862

Chapter 381

32882

Chapter 380

24378

Chapter 379

25379

Chapter 378

26425

Chapter 377

32129

Chapter 376

29980

Chapter 375

35455

Chapter 374

33025

Chapter 373

33159

Chapter 372

28370

Chapter 371

28329

Chapter 370

39769

Chapter 369

31564

Chapter 368

34486

Chapter 367

33770

Chapter 366

31986

Chapter 365

34001

Chapter 364

32334

Chapter 363

31408

Chapter 362

31393

Chapter 361

31587

Chapter 360

27135

Chapter 359

27050

Chapter 358

27115

Chapter 357

26489

Chapter 356

29339

Chapter 355

26712

Chapter 354

27848

Chapter 353

28995

Chapter 352

26979

Chapter 351

29500

Chapter 350

33742

Chapter 349

30946

Chapter 348

31726

Chapter 347

28361

Chapter 346

27535

Chapter 345

26159

Chapter 344

25489

Chapter 343

27968

Chapter 342

25340

Chapter 341

27042

Chapter 340

27730

Chapter 339

26166

Chapter 338

27024

Chapter 337

28307

Chapter 336

26697

Chapter 335

27177

Chapter 334

27552

Chapter 333

25700

Chapter 332

29837

Chapter 331

35664

Chapter 330

33123

Chapter 329

27862

Chapter 328

32843

Chapter 327

36183

Chapter 326

36316

Chapter 325

37742

Chapter 324

30310

Chapter 323

33131

Chapter 322

31748

Chapter 321

31335

Chapter 320

33784

Chapter 319

29841

Chapter 318

30866

Chapter 317

32650

Chapter 316

35390

Chapter 315

42574

Chapter 314

41221

Chapter 313

35005

Chapter 312

34350

Chapter 311

34427

Chapter 310

31734

Chapter 309

34442

Chapter 308

36220

Chapter 307

31523

Chapter 306

29357

Chapter 305

34442

Chapter 304

33893

Chapter 303

37936

Chapter 302

40317

Chapter 301

38341

Chapter 300

34667

Chapter 299

33744

Chapter 298

38395

Chapter 297

36389

Chapter 296

36785

Chapter 295

37366

Chapter 294

33648

Chapter 293

35864

Chapter 292

37653

Chapter 291

33150

Chapter 290

33710

Chapter 289

36021

Chapter 288

32856

Chapter 287

32282

Chapter 286

31505

Chapter 285

30184

Chapter 284

30598

Chapter 283

27476

Chapter 282

28790

Chapter 281

29444

Chapter 280

33167

Chapter 279

28320

Chapter 278

28449

Chapter 277

30176

Chapter 276

29676

Chapter 275

29142

Chapter 274

37117

Chapter 273

28753

Chapter 272

27236

Chapter 271

29833

Chapter 270

29274

Chapter 269

27203

Chapter 268

26606

Chapter 267

26029

Chapter 266

28087

Chapter 265

28212

Chapter 264

27830

Chapter 263

30737

Chapter 262

28394

Chapter 261

28456

Chapter 260

29571

Chapter 259

28910

Chapter 258

27986

Chapter 257

27436

Chapter 256

27751

Chapter 255

28872

Chapter 254

26967

Chapter 253

28041

Chapter 252

28918

Chapter 251

26870

Chapter 250

29008

Chapter 249

26988

Chapter 248

26943

Chapter 247

25546

Chapter 246

25929

Chapter 245

26962

Chapter 244

26088

Chapter 243

28540

Chapter 242

27165

Chapter 241

28355

Chapter 240

28108

Chapter 239

28335

Chapter 238

28175

Chapter 237

27456

Chapter 236

31595

Chapter 235

30609

Chapter 234

27619

Chapter 233

28258

Chapter 232

28738

Chapter 231

29164

Chapter 230

31210

Chapter 229

28957

Chapter 228

29766

Chapter 227

30697

Chapter 226

30526