Đăng nhập

Huyết Ma Nhân

Huyết Ma Nhân

[ Cập nhật lúc: 02:13 27/02/2022 ]

15022092 Lượt xem

Đang tiến hành

5.0 (7 người đã đánh giá)

Nội dung

Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần...

Danh sách chương

Chapter 803

543

Chapter 802

356

Chapter 801

279

Chapter 800

469

Chapter 799

405

Chapter 798

341

Chapter 797

336

Chapter 796

404

Chapter 795

410

Chapter 794

376

Chapter 793

433

Chapter 792

262

Chapter 791

233

Chapter 790

238

Chapter 789

220

Chapter 788

225

Chapter 787

517

Chapter 786

1513

Chapter 785

227

Chapter 784

1050

Chapter 783

247

Chapter 782

1529

Chapter 781

250

Chapter 780

267

Chapter 779

1644

Chapter 778

287

Chapter 777

1402

Chapter 776

298

Chapter 775

360

Chapter 774

220

Chapter 773

333

Chapter 772

276

Chapter 771

316

Chapter 770

279

Chapter 769

1426

Chapter 768

297

Chapter 767

293

Chapter 766

292

Chapter 765

333

Chapter 764

1417

Chapter 763

347

Chapter 762

327

Chapter 761

1878

Chapter 760

1229

Chapter 759

225

chapter 758

1884

chapter 757

240

chapter 756

1288

chapter 755

223

chapter 754

243

chapter 753

229

chapter 752

1655

chapter 751

270

chapter 750

251

chapter 749

221

chapter 748

245

chapter 747

243

chapter 746

557

chapter 745

327

chapter 744

287

chapter 743

1551

chapter 742

253

chapter 741

256

chapter 740

253

chapter 739

895

chapter 738

1534

chapter 737

1334

chapter 736

235

chapter 735

486

chapter 734

1245

chapter 733

241

chapter 732

1657

chapter 731

241

chapter 730

249

chapter 729

250

chapter 728

236

chapter 727

223

chapter 726

255

chapter 725

250

chapter 724

236

chapter 723

222

chapter 722

223

chapter 721

258

chapter 720

1334

chapter 719

265

chapter 718

214

chapter 717

1619

chapter 716

223

chapter 715

223

chapter 714

306

chapter 713

239

chapter 712

243

chapter 711

208

chapter 710

927

chapter 709

1207

chapter 708

221

chapter 707

212

chapter 706

225

chapter 705

257

chapter 704

356

chapter 703

234

chapter 702

246

chapter 701

244

chapter 700

226

chapter 699

238

chapter 698

194

chapter 697

215

chapter 696

215

chapter 695

233

chapter 694

247

chapter 693

238

chapter 692

221

chapter 691

230

chapter 690

248

chapter 689

223

chapter 688

226

chapter 687

238

chapter 686

221

chapter 685

247

chapter 684

229

chapter 683

212

chapter 682

198

chapter 681

234

chapter 680

227

chapter 679

226

chapter 678

225

chapter 677

213

chapter 676

227

chapter 675

219

chapter 674

225

chapter 673

230

chapter 672

237

chapter 671

243

chapter 670

218

chapter 669

224

chapter 668

214

chapter 667

222

chapter 666

225

chapter 665

233

chapter 664

204

chapter 663

235

chapter 662

201

chapter 661

209

chapter 660

222

chapter 659

222

chapter 658

228

chapter 657

226

chapter 656

206

chapter 655

241

chapter 654

230

chapter 653

283

chapter 652

225

chapter 651

209

chapter 650

236

chapter 649

243

chapter 648

248

chapter 647

244

chapter 646

219

chapter 645

214

chapter 644

194

chapter 643

212

chapter 642

214

chapter 641

217

chapter 640

235

chapter 639

202

chapter 638

208

chapter 637

196

chapter 636

199

chapter 635

235

chapter 634

210

chapter 633

219

chapter 632

226

chapter 631

207

chapter 630

216

chapter 629

245

chapter 628

234

chapter 627

239

chapter 626

234

chapter 625

171

chapter 624

181

chapter 623

189

chapter 622

177

chapter 621

185

chapter 620

178

chapter 619

175

chapter 618

165

chapter 617

182

chapter 616

206

chapter 615

215

chapter 614

210

chapter 613

191

chapter 612

219

chapter 611

228

chapter 610

224

chapter 609

216

chapter 608

217

chapter 607

221

chapter 606

228

chapter 605

227

chapter 604

220

chapter 603

231

chapter 602

219

chapter 601

215

chapter 600

219

chapter 599

241

chapter 598

220

chapter 597

215

chapter 596

261

chapter 595

258

chapter 594

502

chapter 593

314

chapter 592

331

chapter 591

276

chapter 590

321

chapter 589

279

chapter 588

302

chapter 587

287

chapter 586

311

chapter 585

298

chapter 584

333

chapter 583

323

chapter 582 video

286

chapter 581

380

chapter 580

329

chapter 579

293

chapter 578

294

chapter 577

299

chapter 576

277

chapter 575

291

chapter 574

286

chapter 573

283

chapter 572

315

chapter 571

280

chapter 570

286

chapter 569

281

chapter 568

308

chapter 567

285

chapter 566

285

chapter 565

267

chapter 564

279

chapter 563

293

chapter 562

285

chapter 561

280

Chapter 560

313

Chapter 559

314

chapter 558

289

chapter 557

286

chapter 556

309

chapter 555

364

chapter 554

12542

chapter 553

19071

chapter 552

11790

chapter 551

13323

chapter 550

11159

chapter 549

10102

chapter 548

10800

chapter 547

9529

chapter 546

9329

chapter 545

9593

chapter 544

9576

chapter 543

9263

chapter 542

9293

chapter 541

9459

chapter 540

10152

chapter 539

9571

chapter 538

9726

chapter 537

12690

chapter 536

10095

Chapter 535

14610

Chapter 534

10684

Chapter 533

10598

Chapter 532

10454

Chapter 531

10297

Chapter 530

11397

Chapter 529

11524

Chapter 528

13764

Chapter 527

10715

Chapter 526

7899

chapter 525

20414

chapter 524

9881

chapter 523

9604

chapter 522

8859

chapter 521

9526

chapter 520

9256

chapter 519

9001

chapter 518

8533

chapter 517

12617

chapter 516

9254

chapter 515

10889

chapter 514

9135

Chapter 513 video

11066

Chapter 512

10803

Chapter 511

11093

Chapter 510

11173

Chapter 509

10404

Chapter 508

10730

Chapter 507

10475

Chapter 506

11494

Chapter 505

16363

Chapter 504

11886

Chapter 503

13334

Chapter 502

11721

Chapter 501

12783

Chapter 500

12482

Chapter 499

11460

Chapter 498

10429

Chapter 497

13841

Chapter 496

11652

Chapter 495

13568

Chapter 494

11513

Chapter 493

13245

Chapter 492

12865

Chapter 491

15252

Chapter 490

10573

Chapter 489

12568

Chapter 488

10914

Chapter 487

14623

Chapter 486

12798

Chapter 485

10705

Chapter 484

11273

Chapter 483

10283

Chapter 482

10884

Chapter 481

17730

Chapter 480

12610

Chapter 479

15710

Chapter 478

12185

Chapter 477

15060

Chapter 476

13353

Chapter 475

13089

Chapter 474

12061

Chapter 473

19741

Chapter 472

13070

Chapter 471

15746

Chapter 470

14489

Chapter 469

14492

Chapter 468

13362

Chapter 467

15642

Chapter 466

14455

Chapter 465

12241

Chapter 464

13742

Chapter 463

14241

Chapter 462

14237

Chapter 461

12891

Chapter 460

14734

Chapter 459

18928

Chapter 458

13460

Chapter 457

21242

Chapter 456

15301

Chapter 455

16009

Chapter 454

14548

Chapter 453

12896

Chapter 452

13311

Chapter 451

16517

Chapter 450

14370

Chapter 449

15999

Chapter 448

12809

Chapter 447

22829

Chapter 446

13668

Chapter 445

17260

Chapter 444

14783

Chapter 443

16832

Chapter 442

13742

Chapter 441

21079

Chapter 440

17489

Chapter 439

17281

Chapter 438

14040

Chapter 437

20472

Chapter 436

14247

Chapter 435

16295

Chapter 434

13438

Chapter 433

19588

Chapter 432

14160

Chapter 431

21829

Chapter 430

16180

Chapter 429

20370

Chapter 428

14181

Chapter 427

19216

Chapter 426

14994

Chapter 425

17524

Chapter 424

13777

Chapter 423

20551

Chapter 422

14158

Chapter 421

19641

Chapter 420

16407

Chapter 419

19754

Chapter 418

16201

Chapter 417

26594

Chapter 416

25596

Chapter 415

27888

Chapter 414

17863

Chapter 413

23117

Chapter 412

16754

Chapter 411

22953

Chapter 410

18441

Chapter 409

24389

Chapter 408

17736

Chapter 407

22476

Chapter 406

16796

Chapter 405

22635

Chapter 404

17683

Chapter 403

26079

Chapter 402

17215

Chapter 401

24713

Chapter 400

21084

Chapter 399

22139

Chapter 398

22377

Chapter 397

26713

Chapter 396

26106

Chapter 395

26542

Chapter 394

23199

Chapter 393

19360

Chapter 392

25549

Chapter 391

29614

Chapter 390

27419

Chapter 389

21340

Chapter 388

27189

Chapter 387

26466

Chapter 386

30337

Chapter 385

29372

Chapter 384

26675

Chapter 383

25809

Chapter 382

26211

Chapter 381

33174

Chapter 380

28162

Chapter 379

28081

Chapter 378

38642

Chapter 377

44589

Chapter 376

32467

Chapter 375

29621

Chapter 374

26097

Chapter 373

30238

Chapter 372

20890

Chapter 371

21074

Chapter 370

23204

Chapter 369

20906

Chapter 368

21510

Chapter 367

21181

Chapter 366

21181

Chapter 365

21516

Chapter 364

20456

Chapter 363

20883

Chapter 362

23106

Chapter 361

21120

Chapter 360

21478

Chapter 359

19787

Chapter 358

19875

Chapter 357

20909

Chapter 356

20609

Chapter 355

20739

Chapter 354

20814

Chapter 353

20725

Chapter 352

22587

Chapter 351

22007

Chapter 350

22113

Chapter 349

24285

Chapter 348

23051

Chapter 347

21824

Chapter 346

21212

Chapter 345

21120

Chapter 344

20643

Chapter 343

21236

Chapter 342

21110

Chapter 341

21318

Chapter 340

22619

Chapter 339

20857

Chapter 338

20661

Chapter 337

21281

Chapter 336

19499

Chapter 335

19669

Chapter 334

19930

Chapter 333

20062

Chapter 332

20224

Chapter 331

18553

Chapter 330

22542

Chapter 329

19332

Chapter 328

20667

Chapter 327

19870

Chapter 326

19282

Chapter 325

19287

Chapter 324

18911

Chapter 323

20566

Chapter 322

20936

Chapter 321

20848

Chapter 320