Đăng nhập

Cái Thế Đế Tôn

Cái Thế Đế Tôn

[ Cập nhật lúc: 08:05 12/04/2022 ]

271371 Lượt xem

Đang tiến hành

5.3 (3 người đã đánh giá)

Nội dung

Một thiếu niên có ngoại hiệu vua ngủ phế vật , trong họa được phúc mở ra một môn công pháp nghịch thiên. Từ nay về sau, một cái nhục thể vô song kỳ tài, hoành áp thiên địa, kiếm trảm tinh thần, ngàn vạn kỳ tài tại dưới chân hắn phủ phục run rẩy.

Danh sách chương

Chapter 268

188

Chapter 267

168

Chapter 266

209

Chapter 265

190

Chapter 264

190

Chapter 263

185

Chapter 262

123

Chapter 261

141

Chapter 260

171

Chapter 259

166

Chapter 258

139

Chapter 257

234

Chapter 256

164

Chapter 255

183

Chapter 254

151

Chapter 253

206

Chapter 252

183

Chapter 251

175

Chapter 250

174

Chapter 249

203

Chapter 248

184

Chapter 247

157

Chapter 246

164

Chapter 245

221

Chapter 244

212

Chapter 243

186

Chapter 242

222

Chapter 241

207

Chapter 240

251

Chapter 239

557

Chapter 238

298

Chapter 237

232

Chapter 236

242

Chapter 235

248

Chapter 234

1602

Chapter 233

233

Chapter 232

1781

Chapter 231

1287

Chapter 230

227

Chapter 229

230

Chapter 228

240

Chapter 227

241

Chapter 226

248

Chapter 225

1459

Chapter 224

262

Chapter 223

253

Chapter 222

246

Chapter 221

1092

Chapter 220

249

Chapter 219

251

Chapter 218

258

Chapter 217

258

Chapter 216

281

Chapter 215

299

Chapter 214

290

Chapter 213

1387

Chapter 212

259

Chapter 211

240

Chapter 210

290

Chapter 209

312

Chapter 208

306

Chapter 207

1500

Chapter 206

301

Chapter 205

292

Chapter 204

312

Chapter 203

1110

Chapter 202

332

Chapter 201

303

Chapter 200

1321

Chapter 199

256

Chapter 198

353

Chapter 197

342

Chapter 196

300

Chapter 195

449

Chapter 194

297

Chapter 193

281

Chapter 192

312

Chapter 191

249

Chapter 190

300

Chapter 189

364

Chapter 188

329

Chapter 187

320

Chapter 186

352

Chapter 185

376

Chapter 184

355

Chapter 183

362

Chapter 182

429

Chapter 181

355

Chapter 180

391

Chapter 179

379

Chapter 178

422

Chapter 177

390

Chapter 176

386

Chapter 175

396

Chapter 174

357

Chapter 173

325

Chapter 172

412

Chapter 171

315

Chapter 170

325

Chapter 169

294

chapter 168

370

chapter 167

341

chapter 166

322

chapter 165

317

chapter 164

324

Chapter 163

392

Chapter 162

310

Chapter 161

380

chapter 160

354

chapter 159

312

chapter 158

367

chapter 157

311

Chapter 156

399

Chapter 155

398

Chapter 154

365

Chapter 153

384

chapter 152

382

chapter 151

301

chapter 150

331

chapter 149

318

chapter 148

321

Chapter 147

461

Chapter 146

394

Chapter 145

379

Chapter 144

365

Chapter 143

369

Chapter 142

455

Chapter 141

390

Chapter 140

399

Chapter 139

373

chapter 138

360

chapter 137

391

chapter 136

380

Chapter 135

442

Chapter 134

346

Chapter 133

405

Chapter 132

419

Chapter 131

436

Chapter 130

429

Chapter 129

440

Chapter 128

431

Chapter 127

380

chapter 126

467

chapter 125

384

chapter 124

390

chapter 123

464

chapter 122

344

chapter 121

359

chapter 120

379

chapter 119

339

chapter 118

354

chapter 117

377

chapter 116

355

chapter 115

357

chapter 114

372

chapter 113

358

chapter 112

378

chapter 111

334

chapter 110

388

chapter 109

334

chapter 108

368

chapter 107

338

chapter 106

378

chapter 105

353

chapter 104

373

chapter 103

332

chapter 102

327

chapter 101

379

chapter 100

337

chapter 99

306

chapter 98

316

chapter 97

319

chapter 96

311

chapter 95

308

chapter 94

313

chapter 93

314

chapter 92

312

chapter 91

293

chapter 90

293

chapter 89

299

chapter 88

344

chapter 87

362

chapter 86

312

chapter 85

316

chapter 84

306

chapter 83

326

chapter 82

362

chapter 81

316

chapter 80

311

chapter 79

307

chapter 78

300

chapter 77

305

chapter 76

366

chapter 75

347

chapter 74

300

chapter 73

313

chapter 72

327

chapter 71

326

chapter 70

313

chapter 69

302

chapter 68

316

chapter 67

354

chapter 66

303

chapter 65

359

chapter 64

306

chapter 63

332

chapter 62

305

chapter 61

297

chapter 60

354

chapter 59

312

chapter 58

336

chapter 57

323

chapter 56

305

chapter 55

314

chapter 54

348

chapter 53

307

chapter 52

305

chapter 51

290

chapter 50

300

chapter 49

361

chapter 48

384

chapter 47

358

chapter 46

354

chapter 45

354

chapter 44

361

chapter 43

357

chapter 42

342

chapter 41

339

chapter 40

343

chapter 39

363

chapter 38

366

chapter 37

375

chapter 36

368

chapter 35

370

chapter 34

391

chapter 33

379

chapter 32

355

chapter 31

378

chapter 30

372

chapter 29

346

chapter 28

339

chapter 27

350

chapter 26

350

chapter 25

353

chapter 24

348

chapter 23

390

chapter 22

395

chapter 21

370

chapter 20

384

chapter 19

415

chapter 18

443

chapter 17

425

chapter 16

404

chapter 15

398

chapter 14

410

chapter 13

385

chapter 12

384

chapter 11

438

chapter 10

4859

chapter 9

5284

chapter 8

5380

chapter 7

5724

chapter 6

6552

chapter 5

7102

chapter 4

7166

chapter 3

9168

chapter 2

8734

Chapter 1.5

9650

Chapter 1

13934

19 bình luận

xnguyen4m
xnguyen4m Ngũ đoạn đấu khí

267 hóng tiếp thôi

Trả lời
5 giờ trước
tacthienbangchu
tacthienbangchu Nhất đoạn đấu khí

Nettruyen. Là tụi ăn cắp

Trả lời
02:10 - 19/03/2022
tacthienbangchu
tacthienbangchu Nhất đoạn đấu khí

Nét truyền toàn ăn cắp của hamtruyen

Trả lời
03:14 - 18/03/2022
trungtran999az
trungtran999az Nhị đoạn đấu khí

hello mọi nười hihi

Trả lời
21:21 - 17/03/2022
tacthienbangchu
tacthienbangchu Nhất đoạn đấu khí

Main có mấy vợ vậy?

Trả lời
09:05 - 16/03/2022